Правила за ползване

Ние използваме рекламни компании от трети страни за показването на реклами, когато посещавате нашия сайт. Тези компании могат да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които представляват интерес за вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор за тази информация да не се използва от тези фирми, кликнете тук .

Благодарим Ви, че посетихте LotusEnthusiast.net ("Сайтът"). Чрез използването на сайта, вие създавате една правна и обвързващо споразумение между вас и собственика на обекта ("Собственик"), който включва всички от следните условия за ползване на сайта,. Собственикът има право да променя тези условия по всяко време, като публикува еднакви на сайта, но без каквато и индивидуално уведомление.

Преди да приеме това споразумение, следва да имате предвид, че други страни могат да публикуват материали, които можете да намерите за обидно. Възможно е също така, че другите страни могат да получат информация за вас, че може да се помисли лична и че те могат да се стреми да тормози, заплашва или по друг начин да използва тази информация по начин, който може да се противопостави. Освен това, трябва да знаете, че информацията, която публикувате не е лично и може да бъде достъпен и видени от други потребители. По този начин трябва да бъдат изключително внимателни, за предоставената от вас информация.

Сайта.

Съдържанието на сайта може да се променя по всяко време и промени или допълнения автоматично се считат за обхванати от тези термини. Сайта или достъпа си до сайта може да бъде свалена по всяко време от собственика. Не са такива действия се считат за нарушение или нарушение на това споразумение от страна на собственика.

Вашите отговорности.

Ще бъде изключително отговорен за всичко, което публикувате, публикува или други съдове на сайта ("Материал" в това споразумение, а терминът "Материал" включва всякаква информация, включително всякакви снимки, описания, биографичен материал, имейл информация или други подобни ви предостави) и всичко и всички материали, които публикувате, публикува или други съдове или предава, е предмет на всички ваши декларациите, гаранциите, задължения и обезщетения, които се съдържат в настоящото споразумение. Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на всяка парола и акаунт, предоставен на вас като част от използването на сайта, и носят пълната отговорност за всички действия, които се извършват с Вашата парола или акаунт. Собственик си запазва правото, но не е задължен да отхвърли всякакви материали доведени до знанието на собственика, но собственикът не може да, като редовен въпрос, преглед, редактиране, цензор или по друг начин да запази всички надзорна роля по отношение на всеки материал. Вие се съгласявате, че няма да публикувате на сайта или по друг начин публикувате, предавате, публикувате или препредава на други хора:

* Всеки материал, който може да наруши правата на всяко друго лице, включително, но не само за всички права на неприкосновеност на личния живот, клевета, злословие, авторско право, търговска марка или други права, нито който и да е материал, който е неприлично, обидно, расистко, изразено сексуално, тормозят или нарушава закони на всяка държава, страна, област или друг държавен орган, навсякъде по света;
* Всеки материал, който включва анатомични или сексуални препратки, или със сексуален характер, език;
* всички фотографии, графики и други подобни във всякакъв формат, съдържащ голота или лична информация;
* Всякакви материали, които са криптирани;
* Всеки материал, който може да се счита за или е верижно писмо или други подобни;
* Всеки материал, който съдържа или се доставя всяка форма на вируси, троянски коне и т.н.

Освен това, вие разбирате, че всеки, който публикува всякакви материали до обекта, включително, но не само за рекламодатели, които рекламират в сайта може да притежава права за това, че материалът или такива реклами и свързаните с тях въпроси и Вие се съгласявате, че няма да се копира, предава, осланям или по друг начин използвате всеки такъв материал или подобни реклами и свързаните с тях въпроси навсякъде, без изричното, предварително и писмено разрешение от собственика на този материал или подобни реклами и свързаните с тях въпроси.

Освен това, Вие се съгласявате, че няма право:

* Прекъсне или наруши или да се опитва да прекъсне или да наруши функционирането на Сайта по никакъв начин, нито да попречи или да възпрепятства достъпа на други страни да до обекта;
* Предоставяне на невярна или подвеждаща информация за себе си или други хора;
* Модифицират или променят всеки аспект на обекта;
* Събира или съхраняване на лични данни за други потребители.

Вие се съгласявате, че вашата кореспонденция или делови отношения с или участие в промоции на, рекламодатели или други намерени на или чрез сайта, включително плащане и доставка на свързаните с тях стоки или услуги, както и всички други условия, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки , са единствено между вас и тези рекламодатели или други. Вие се съгласявате, че собственикът не може да бъде отговорен или за всяка загуба или щети, понесени в резултат от такива отношения или като резултат от присъствието на такива рекламодатели или други на сайта.

В случай, че ви предоставим информация за себе си, вие трябва да се актуализира тази информация, от време на време, за да се запази, каза информация ток.

Права на собственика.

Собственик си запазва правото и чрез сключване на това споразумение Вие изрично се съгласявате да се даде възможност на собственика да получите достъп до всички съществени и друга информация, която публикувате на сайта, както и правото да наблюдава всички и всички действия на сайта, включително правото да премахне всеки материал, който Собственик счете, в нарушение на това споразумение, но собственикът не може да има задължението да направи това и собственикът не може да, като редовен въпрос, преглед, редактиране, цензор или по друг начин да запази всички надзорна роля по отношение на всяка такава дейност или такъв материал. Вие изрично се съгласявате да се даде възможност на собственика на право да съхранява и да прави копия на всички от вашия материал и друга информация, която публикувате. Вие изрично се съгласявате да се даде възможност на собственика да разкрие на всяка друга страна, всички такива материали и друга информация, която публикувате. Вие се съгласявате, че собственикът може да се запази материал и информация за вас и може да разкрива материал, ако това не се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова запазването или разкриването е разумно необходимо за: (а) съответствие с юридическо действие; (Б) осигуряване на спазването на условията на това споразумение; (В) отговори на твърденията, че всеки материал не нарушава правата на трети лица; или (г) защита на правата, собствеността или личната безопасност на собственика, на сайта, потребителите на сайта и на обществеността. Собственик е притежател на всички авторски права, търговски марки и други права на собственост на собственика и вие няма право на каквито и да било в и да нито да използвате всеки от права на собственост на собственика. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или ползвате за търговски цели, всяка част от сайта. Вие се даде и да предоставят на собственика, неговите наследници, изпълнители и лицензиантите, всички права на ползване, копиране, дисплей, пост, осланям, разпространявате, правят компилации, бази данни, деривати и други версии на материали, включително, но не само, включващи Материал в други творби и в рамките на помощта се отпуска безвъзмездни средства на собственика и неговите наследници, правоприемници и лицензиантите, както по време на срока на този договор и след прекратяване на споразумението по някаква причина и за вечни времена и не може да бъде отменено от вас по някаква причина. Собственик има право да продава, да възложат и друг начин да прехвърля всички или част от своите права в това споразумение и да е друга страна. Вие се съгласявате, че собственикът може да установи общи практики и ограничения по отношение на използването на Сайта, включително, но не ограничено до максималния брой дни, които имейл съобщения, дъска за съобщения назначения или на друга на качените материали ще бъдат задържани, максималният брой на имейл съобщения, които могат да бъде изпратено от или получени от вас, максималният размер на всяко имейл съобщение, което може да бъде изпратено от или получени от вас, максималното дисково пространство, че ще бъдат разпределени на сървърите на собственика от ваше име, и максималния брой пъти (а максималният продължителността, за която) може да влезете в сайта за определен период от време. Вие се съгласявате, че собственикът не носи отговорност за заличаването или неуспеха да бъдат съхранявани всички съобщения и други съобщения или други материали, вие потвърждавате, че собственика си запазва правото да излезете сметки, които са неактивни за продължителен период от време.

Тълкуването на настоящото споразумение.

Това е намерението на собственик в това споразумение и по отношение на сайта, за да се увери, че собственикът не се счита за един издател на всякакви материали, нито отговорен по никакъв начин за провеждане на вас или някой друг член или по друг начин, и като такива, това споразумение, а сайтът не се тълкува като направи собственикът не носи отговорност по никакъв начин за всеки материал, подобно поведение или по друг начин и да направи действията на собственика последователен и съвместим с всички закони, навсякъде по света, независимо дали в момента съществува или по-нататък в сила.

Вашите обещания.

Вие гарантирате: че сте над 18-годишна възраст; че нито Материала NOR сключване на това споразумение от вас ще наруши или да нарушават правата на някоя от страните, както е посочено по-горе, и че всички от материал отговаря и ще се съобразят с всички приложими закони, наредби, правилници за всеки правителствен или друг орган, който е компетентен над това споразумение, на място или по друг начин навсякъде по света; че материалът е оригинален с вас; и че носи цялата отговорност за пълно съответствие по всички държавни и федерални закони, наредби, правилници и други подобни регулирането на този договор, на място или по друг начин. Освен това, Вие декларирате и гарантирате, че няма да се стреми да държи Owner, нито някой от неговите акционери, служители, директори, агенти, адвокати или други отговорни по някакъв начин, за всичко, което може да доведе от вашия или използване на нашият сайт на друг човек. Тези гаранции ще останат в сила прекратяването на настоящото споразумение.

Вашите Обезщетения.

Защитават и спести и пазите Owner, Ръководство на филиал и свързаните дружества и други свързани с тях стопански единици, съответните им или на собственика правоприемници и техните или на собственика на лицензиантите, партньори, служители, агенти, адвокати, акционери, служители, директори срещу всякаква искове, разходи, награди, вреди и други подобни, включително адвокатски хонорари, които могат да възникнат от нарушение или претендира нарушение на някоя от вашите гаранции, декларации, обещания или задължения по този договор, независимо дали има или няма нарушение на тези гаранции, представителства, обещания или задължения е най-накрая, понесени и дали или не е подадена за всички съдебни дела или искове, или по някаква друга причина на действия или претенции от трети лица, включително, но не само, държавен орган или не е подадена за всички съдебни дела или искове, или запазен. Тези обезщетения ще останат в сила прекратяването на настоящото споразумение.

НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

Сайта и всички негови компоненти, включително, но не само във всяка реклама нея се предоставя на "КАКТО Е", БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, явни или неявни, от всякакви видове, било то като ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ДРУГИ. Използвате сайт на свой собствен риск. Собственикът не дава гаранции и обезпечение, в Собственикът не носи отговорност за, достоверността на всеки материал публикуван на сайта, независимо от това дали собственика или от някоя страна, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, всички рекламодатели в. СОБСТВЕНИК не одобрява или да подкрепят материали, качени от всяка страна, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, всички рекламодатели в. Собственикът не може да бъде отговорен за каквито действия или бездействия от всяка страна, включително но не само на рекламодателите И ИЛИ ДРУГИ посетител на сайта или някаква действия или бездействия на някоя от страните, на когото САЙТА е предоставил всички връзки или които другата страна може да ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В САЙТА ИЛИ НА ВАС. СОБСТВЕНИК НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ЗА никакви преки или косвени КОМПЕНСАТОРНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ РАЗХОДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЩЕТИ ИЛИ РАЗХОДИ за телесна повреда от всякакъв вид, нарушение на авторските права, МАРКА НА ПРАВА , за нарушаване на патент, клевета, злословие, нахлуване в личния живот, намеса в правата, публичност, загуба на репутация, загуба на данни, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ повреден, нито ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ ДРУГА WEB хостинг или ДРУГИ СЪРВЪРА NOR всеки отказ на собственика или всяко друго страна да предоставят достъп до интернет за всеки времеви период, нито за каквито и ПРИЧИНА ИЗВЪН КОНТРОЛ НА СОБСТВЕНИКА нито за каквито и всички други повреди или разходи, включително НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ. Собственикът не носи отговорност за претърпени вреди и разходи извън в общата цена за предоставените услуги ТУК, ДОГОВОР, ДОРИ АКО СОБСТВЕНИК Е БИЛА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ РАЗХОДИ, ИЛИ ЗА ПРЕТЕНЦИЯ ОТ ДРУГИ СТРАНИ. В рамките ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ може да бъде ограничено от законите на някои държави или юрисдикции и така НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС И ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА които могат да варират ОТ ДЪРЖАВАТА.

Разни

Ако имате някакви оплаквания от сайта, можете да се свържете със собственика на страницата за контакти. Ако смятате, че вашите права на авторски права са нарушени, трябва да уведомява определения агент на собственика. Това споразумение ще бъде подчинено и тълкува според законите на САЩ, приложими към споразумения изцяло да се извършват в него. Ако Собственик пита трето лице за предоставяне на услуги чрез нашата мрежа или за обекта, разпоредбите на това споразумение се прилагат за използването от Ваша страна на техните услуги. Това споразумение е пълно уговорката между вас и собственика и може да бъде променен и да било от неговите разпоредби допуска само с писмено, подписано от Вас, така и на собственика. Той се свързва и се възползва всеки ваш и съответните наследници, изпълнители и правоприемници в интерес на собственика, но всички ограничения за предоставяне и трансфер, съдържащи се в настоящото споразумение се прилага по друг начин. Отказ от предоставяне на това споразумение, или всяка претендира нарушение от него, не се счита за отказ от всяка друга разпоредба или нарушение. Всички средства за правна защита, предвидени Owner в това споразумение, са кумулативни и упражняване от собственика на всяко лекарство трябва да засяга упражняването на други права или средства за защита достъпни за собственика на собственика. Всеки спор, възникнал по това споразумение, се определя само от компетентен съд, само в САЩ и собственик има право да налагане на възбрана. Вие изрично се съгласявате с лична компетентност в тази държава и в такъв съд. При всички действия по настоящия договор, преобладаващата страна има право да адвокатски хонорари и съдебни разноски. В случай, че някоя част от това споразумение, се счита за недействителна или неприложима не засяга валидността или приложимостта на останалата част на този договор. Всичко на разпоредбите на това споразумение ще останат в сила прекратяването на този договор независимо от причината.

DISCLAIMER

Този сайт съдържа връзки към други сайтове в Интернет, както и реклами. Такива връзки и реклами не са потвърждения на всички продукти или услуги в такива сайтове или в подобни реклами, а не информация по такъв сайт или подобни реклами, е заверен или одобрени от Lotus Enthusiast.

Всички имена на продукти, търговски марки и други подобни изобразен или използвани в този уеб сайт и свързани продукти, са или търговски наименования, търговски марки или регистрирани търговски марки на и собственост на съответните собственици. Не е направен иск, че всякакви такива собственици подкрепя някой от продуктите или услугите, предлагани от този сайт.

Всички разпоредбите на Общите условия на този сайт са изцяло включени тук.

сериен WinZip 11

сериен WinZip 11 ключовата

безплатно Corel Photoshop за сваляне

безплатно Corel Photoshop изтегляне Търсения

WinRAR 3 изтегляне

WinRAR 3 изтегляне freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 сваляния

безплатно WinRAR за изтегляне на XP

изтегляне WinRAR за XP безплатно

изтегляне WinRAR безплатни Windows 7

изтегляне WinRAR безплатни Windows 7 крак

серийни Corel Draw 11

серийни Corel Draw 11 сериали

CS5 serialz

CS5 serialz безплатно

безплатни Corel сваляне

безплатни Corel сваляния напукани