Smluvní podmínky

Používáme reklamních společností třetích stran, aby sloužil reklamy, když navštívíte naše webové stránky. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli včetně jména, adresy, e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Máte-li zájem o více informací o této praxi a znát své rozhodnutí o tom, které nemají tyto informace používané těmito společnostmi, klikněte zde .

Děkujeme vám za návštěvu LotusEnthusiast.net ("stránky"). Používáním této stránky je vytvořit právní a závaznou dohodu mezi vámi a majitel těchto stránek ("vlastník"), který obsahuje všechny z následujících výrazů vašeho použití těchto stránek. Vlastník musí mít možnost změnit tyto podmínky kdykoli vysílání stejný na místě, avšak bez jakéhokoli individuálního upozornění.

Než přijmete tuto smlouvu, měli byste si uvědomit, že ostatní strany zveřejnit materiály, které vám mohou považovat za urážlivé. Je také možné, že jiné strany mohou získat informace o vás, že byste zvážit osobní a že mohou usilovat o obtěžování, zastrašování nebo jinak využívat tyto informace způsobem, který může vznést námitky. Navíc je nutné vědět, že informace, které jste po není soukromé a mohou být přístupné a viděn ostatními. Proto byste měli být velmi opatrní ohledně informací, které poskytují.

Site.

Obsah těchto stránek je možné kdykoliv změnit a veškeré doplňky nebo změny se automaticky považuje za pokryty těmito podmínkami. Místo nebo váš přístup k webu lze také pořizovat dolů kdykoli vlastníka. Žádné takové akce se považuje za porušení nebo porušení této smlouvy ze strany vlastníka.

Vaše Odpovědnost.

Ty nesou výlučnou odpovědnost za cokoliv, co zveřejníte, publikovat nebo jinak postavit na místě ("Materiál" v této dohodě a výraz "materiál", musí obsahovat veškeré informace, včetně případných fotografií, popisů, biografického materiálu, e-mail nebo informace, jako jste vy poskytovat) a všechno a všechny materiály, které jste po, publikovat či jinak upravené nebo přenášet podléhají všechny vaše prohlášení, záruky, závazky a odškodnění obsažené v této smlouvě. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti jakéhokoli hesla a účtu, které jste dostali jako součást vašeho používání našich webových stránek, a je plně odpovědný za veškeré aktivity, které se vyskytují v rámci vašeho hesla nebo účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost odmítnout jakýkoliv materiál přinesl na majitele pozornosti, ale majitel nesmí, jako pravidelný hmoty, revize, upravovat, cenzor nebo jinak udržovat žádnou úlohu dohledu s ohledem na jakéhokoliv materiálu. Souhlasíte s tím, že nebudete posílat na daném místě nebo jinak zveřejňovat, přenášet, publikovat nebo přenášet na ostatní:

* Žádné materiály, které mohou porušovat práva jakékoliv jiné strany, včetně, ale není omezen žádná práva na ochranu soukromí, urážky na cti, pomluvy, autorská práva, ochranné známky nebo jiných práv, ani žádný materiál, který je obscénní, urážlivé, rasistické, sexuálně explicitní, obtěžující nebo porušuje zákony kteréhokoliv státu, země, provincie nebo jakékoliv jiné veřejným subjektem kdekoli na světě;
* Jakýkoli materiál, který obsahuje anatomické nebo sexuální odkazy, nebo sexuálně sugestivní jazyk;
* všechny fotografie, grafiky nebo jako v jakémkoli formátu, který obsahuje nahotu nebo osobní údaje;
* Jakýkoli materiál, který je šifrovaný;
* Jakýkoli materiál, který může být považován za, nebo je řetězový dopis, nebo podobně;
* Jakýkoli materiál, který obsahuje nebo vydá jakoukoli formu virů, trojských koní, atd

Navíc, chápete, že každý, kdo účtuje jakýkoliv materiál na stránkách, včetně, ale nikoli výhradně inzerentům, kteří inzerci na stránkách mohou vlastnit práva k tomuto materiálu, nebo takové reklamy a souvisejících záležitostí, a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, přenášet, přeposílat či jinak použití takových materiálů nebo takové reklamy a souvisejících otázek a kdekoli bez výslovného, ​​předchozího písemného souhlasu vlastníka tohoto materiálu nebo takové reklamy a souvisejících záležitostí.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

* Přerušení nebo narušovat nebo se pokoušet narušit nebo přerušit v místě v žádném případě, ani bránit, nebo bránit přístup k žádné jiné strany na webu;
* Poskytují nepravdivé nebo zavádějící informace o sobě nebo ostatním;
* Upravit nebo změnit jakýkoli aspekt stránkám;
* Shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o uživatelích.

Souhlasíte s tím, že vaše korespondence či obchodní jednání s, nebo účast na povýšení, inzerentů a jiné najdete na nebo prostřednictvím těchto stránek, včetně platby a dodání souvisejících výrobků nebo služeb, a veškeré další podmínky, záruky nebo reprezentace spojené s takovými jednáními , jsou pouze mezi vámi a těmito inzerenty nebo jiní. Souhlasíte s tím, že majitel nebude odpovědná za jakékoliv ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takového jednání, nebo v důsledku přítomnosti těchto inzerentů, nebo jiných stránek.

V případě, že vám poskytne informace o sobě, budete tyto informace aktualizovat čas od času, aby uvedené informace aktuální.

Práva majitele.

Provozovatel si vyhrazuje právo a uzavření této smlouvy výslovně souhlas, aby Majitel přístup veškerý materiál a další informace, které příspěvek na webu, stejně jako právo sledovat veškeré aktivity na těchto webových stránkách, včetně právo odstranit jakýkoli materiál, který Majitel považuje za v rozporu s touto dohodou, ale majitel nemá povinnost tak učinit a majitel nesmí, jako pravidelný hmoty, revize, upravovat, cenzor nebo jinak udržovat žádnou úlohu dohledu, pokud jde o kterékoliv z těchto činností nebo takovým materiálem. Ty výslovně souhlas, aby majitel má právo ukládat a dělat kopie všech vašich materiálů a další informace, které zveřejníte. Ty výslovně souhlasí, aby Majitel sdělit žádné jiné straně všechny takové materiály a další informace, které zveřejnit. Souhlasíte s tím, že vlastník může zachovat materiálů a informací o vás a může zveřejnit materiál, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že takové zachování či zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro: (a) v souladu s právním procesu; (B) prosazovat podmínky této smlouvy; (C) reagovat na tvrzení, že každý materiál porušuje práva třetích stran; nebo (d) ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti majitele, v místě, uživatelů webu a veřejnosti. Majitel je vlastníkem všech Návodu autorských práv, ochranných známek a jiných majetkových práv, a budeš mít žádná práva jakéhokoli druhu v, a ani se použít některý z vlastnických práv vlastníka. Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat pro komerční účely, jakoukoliv část webových stránek. Můžete se dát, a poskytnout vlastníkovi, jeho nástupci, přiděluje a držitelů licence, Veškerá práva k užívání, kopírování, displej, poštou, přeposílat, distribuovat, dělat kompilací, databází, derivátové a jiné verze materiálu, včetně, ale bez omezení na začlenění Materiál do dalších děl a do grantu bude grant na majitele a jeho nástupců, přiděluje a držitele licence a to jak po dobu trvání této smlouvy a po této dohody z jakéhokoliv důvodu ukončí a na dobu neurčitou, a nemohou být zrušena vámi žádného důvodu. Majitel má právo prodat, postoupit nebo jinak převést některé nebo všechna svá práva v této dohodě na jinou stranu. Dále berete na vědomí, že vlastník může stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání těchto stránek, včetně, ale bez omezení na maximální počet dní, které e-mailových zpráv, vývěska příspěvky nebo další nahraného materiálu bude zachován, maximální počet e-mailových zpráv, které mohou být být zaslány nebo přijímané vámi, maximální velikost jakékoli e-mailové zprávy, které mohou být zaslány nebo přijímané vámi, maximum prostoru na disku, který bude přidělen na Návodu serverech vaším jménem, ​​a maximální počet opakování (a maximum doba, na kterou), které mohou mít přístup k webu v daném časovém období. Souhlasíte s tím, že majitel nemá žádnou odpovědnost za vymazání nebo selhání ukládat všechny zprávy a jiná sdělení nebo jiného materiálu, berete na vědomí, že Provozovatel si vyhrazuje právo odhlásit účty, které jsou neaktivní po delší dobu.

Výklad této dohody.

Je to záměr vlastníka v této dohodě a s ohledem na web, aby se ujistil, že vlastník není považováno za vydavatelem z jakéhokoli materiálu ani odpovědný jakýmkoli způsobem pro provádění vás nebo jiného člena nebo jinak, a jako takový, Tato dohoda a místo se považuje, aby se majitel neručí žádným způsobem za jakoukoli materiálu, jako je jednání nebo jinak, a aby majitele akce v souladu a v souladu se všemi zákony, kdekoli na světě, ať už existující nebo v budoucnu přijat.

Vaše sliby.

Vy prohlašujete a zaručujete: že jste starší 18 let; že ani materiál ani uzavření této dohody by vám zhorší nebo porušovat práva jakékoliv strany, jak je uvedeno výše, a že veškerý materiál dodržuje a bude dodržovat všechny platné zákony, zákony, předpisy státní nebo jiné tělesné cvičení jurisdikce po této dohody, na místě nebo jiným kdekoli na světě; že materiál je původní s tebou; a že nese výhradní odpovědnost za plného dodržování závazků všech státních a federálních zákonů, zákonů, předpisů a podobně regulaci této dohody, webu nebo jinak. Dále prohlašujete a zaručujete, že nebudete snažit držet vlastníka, ani žádný z jejích akcionářů, úředníci, ředitelé, zástupci, advokáti nebo jiných, které by mohly jakýmkoliv způsobem, pro vše, co může vzniknout z, nebo použijte jiný osoby naší služby. Tato záruka se i po ukončení této smlouvy.

Vaše Náhrady.

Obhajovat a ušetřete a krýt majitel, majitel je propojil a související korporace a další související podnikatelské subjekty, jejich či vlastníka případné právní nástupce a jejich či vlastníka koncesionáři, partneři, zaměstnanci, zástupci, advokáti, akcionáři, úředníci, ředitelé proti veškeré nároky, požadavky, náklady, ceny, náhradu škody a podobně, včetně advokátů poplatků, které mohou vzniknout z porušení nebo nárokované porušení některého z vašich záruky, sliby a závazky vyplývající z této smlouvy, též porušení těchto záruk, reprezentace, sliby nebo závazky konečně trvalé a zda není žádný soudní spor, nebo pohledávka podána, nebo z jakéhokoli jiného důvodu žaloby či nároky třetích stran, včetně, ale bez omezení na jakémkoli orgánu veřejné správy, zda není žádný soudní spor nebo nárok je podán nebo trvalé. Tyto náhrady jsou i po ukončení této smlouvy.

Bez jakékoliv záruky.

STRÁNKY A všechny její součásti včetně, ale nejen NA každá reklama JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, výslovné nebo implicitní, jakéhokoliv druhu, ať už jako POUŽITÍ, obchodovatelnost, vhodnost PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL nebo jinak. Že používáte STRÁNEK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. MAJITEL NEZARUČUJE nebo záruka, a majitel NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA, správnost z jakéhokoliv materiálu zveřejněny na místě, ať už od majitele nebo kteroukoli stranou VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA INZERENTEM. MAJITEL neschvaluje ani podporovat žádnou umísťuje kteroukoli stranou VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA INZERENTEM. MAJITEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA jakékoli činy nebo opomenutí kteroukoli stranou včetně, ale nejen pro inzerenty A nebo jakýkoli jiný návštěvník webu nebo jednání či opomenutí jednotlivých osoba, které místo má za předpokladu, žádné odkazy nebo která další strana může stanovit, SLUŽBY místa nebo VÁS. MAJITEL NENESE ODPOVĚDNOST VÁM ANI druhé strany za jakékoliv přímé nebo nepřímé kompenzační, zvláštní, náhodné, nebo následné škody nebo náklady, jakéhokoliv znaku včetně, ale ne omezeny pouze na škody nebo náklady na škody na zdraví jakéhokoli druhu, porušení autorských práv, porušení ochranné známky , porušení patentu, urážka na cti, pomluva, narušování soukromí, zásahem do práv veřejnosti, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČŮ ANI SELHÁNÍ vlastníka nebo jakýkoli jiný web hosting nebo jiné SERVER ANI NA SELHÁNÍ Majitel nebo každá druhou stranu k poskytnutí připojení k internetu za jakoukoli dobu NOR z jakékoli příčiny mimo kontrolu MAJITELE, ani na A další náhrady škody nebo náklady, VČETNĚ represivní škody nebo ztrát. MAJITEL NEBUDE odpovědnost za jakékoli škody nebo náklady, které převyšují celkové smluvní cena za služby POSKYTOVANÉ ZDE ANI KDYŽ MAJITEL BYLA INFORMOVANÁ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD NEBO NÁKLADY, NEBO ZA NÁROKY druhé strany. UVNITŘ OMEZENÍ ZÁRUKY může být omezena práva některých státech nebo v jiných právních řádech a takže některé z TĚCHTO omezení neplatí a vy MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ se mohou lišit od STÁTU.

Smíšený

Pokud máte nějaké stížnosti na webových stránkách, můžete se obrátit na vlastníka přes kontaktní stránku. Pokud si myslíte, že byla porušena vaše autorského práva a práv, měli byste informovat majitele jmenovanému zástupci. Tato dohoda podléhá a interpretována podle zákonů Spojených států vztahujících se na dohody zcela se v něm provedeny. Pokud majitel požádá třetí stranu k poskytování služeb prostřednictvím naší sítě, nebo na webových stránkách, použijí se ustanovení této dohody se vztahují na vaše používání svých služeb. Tato dohoda je kompletní porozumění mezi vámi a majitelem a mohou být změněny a některé z jeho ustanovení zprostit pouze písemnou dohodou podepsanou vás i vlastníka. To musí vázat a využít každý z vašich a majitele vlastních dědiců, přiděluje a nástupci zájmu, ale jakákoli omezení týkající se převodu a převodu jinak obsažené v této smlouvě se jinak použijí. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebo jakékoli tvrdil porušení smlouvy, nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení nebo porušení. Všechny nápravná opatření Majitel v této dohodě jsou kumulativní a výkon podle majitele jakéhokoli opravného prostředku se, aniž jsou dotčeny vlastníka výkon jiných práv či opravných prostředcích vlastníka. Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy se určí pouze příslušným soudem pouze ve Spojených státech a vlastníka, má nárok na předběžných opatřeních. Ty výslovně souhlasíte s osobní jurisdikci v takovém stavu, v takovém soudu. V každém opatření v rámci této smlouvy, vítězná strana má nárok na právní zastoupení poplatků a soudní výlohy. V případě, musí být jakákoliv část této smlouvy neplatná nebo nevynutitelná to nebude mít vliv na platnost nebo vynutitelnost zbytku této smlouvy. Všechny ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu.

DISCLAIMER

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, jakož i reklamy. Tyto odkazy a reklamy nejsou poznámky jakýchkoli produktů nebo služeb v takových místech, nebo v takových reklam, a žádné informace v takovém místě nebo tyto reklamy byl schválen nebo schválil Lotus nadšence.

Všechny názvy produktů, názvy značek a podobně líčil nebo použité v této webové stránce a související materiály jsou buď obchodní jména, ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti a ve vlastnictví příslušných vlastníků. No tvrzení, že všechny tyto vlastníci souhlasí některý z výrobků nebo služeb poskytovaných v tomto webu.

Všechny ustanovení podmínek této lokality pro poskytování služeb jsou zde plně začleněny.

serial winzip 11

serial winzip 11 klíč

zdarma Corel photoshop ke stažení

zdarma Corel photoshop ke stažení keygen

winrar 3 download

winrar 3 download freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 Soubory ke stažení

zdarma winrar ke stažení pro systém Windows XP

ke stažení WinRAR pro xp zdarma

Stažení WinRAR zdarma windows 7

ke stažení zdarma Windows 7 winrar trhliny

sériové Corel Draw 11

sériové Corel Draw 11 seriálů

CS5 serialz

CS5 serialz zdarma

zdarma ke stažení Corel

zdarma ke stažení Corel popraskané