Servicevilkår

Vi bruger tredjeparts reklame selskaber til at vise annoncer, når du besøger vores hjemmeside. Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder for at levere annoncer om varer og tjenester af interesse for dig. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg ikke at have denne information bruges af disse selskaber, klik her .

Tak fordi du besøger LotusEnthusiast.net ("Webstedet"). Ved at bruge Webstedet, opretter du en juridisk og bindende aftale mellem dig og ejeren af ​​webstedet ("Ejeren"), der indeholder alle de følgende betingelser for din brug af Webstedet. Ejeren skal være fri til at ændre disse vilkår når som helst ved at offentliggøre de samme på webstedet, men uden nogen individuel meddelelse til dig.

Før du accepterer denne aftale, bør du bemærke, at andre parter kan sende materialer, som du kan finde stødende. Det er også muligt, at andre parter kan indhente oplysninger om dig, som du kan overveje personlig, og at de kan søge at chikanere, true eller på anden måde anvende sådanne oplysninger på en måde, du kan gøre indsigelse mod. Desuden skal du vide, at oplysninger, som du sender, er ikke privat, og der er adgang og ses af andre. Derfor bør du være yderst forsigtig med de oplysninger, du giver.

Webstedet.

Indholdet af hjemmesiden kan ændres til enhver tid og eventuelle tilføjelser eller ændringer automatisk anses omfattet af disse vilkår. Webstedet eller din adgang til Hjemmesiden kan også tages ned når som helst ved Owner. Ingen sådanne foranstaltninger anses brud eller overtrædelse af denne aftale på den del af ejeren.

Dine forpligtelser.

Du er eneansvarlige for noget du skrive, offentliggøre eller på anden måde sat på sitet ("materiale" i denne aftale, og udtrykket "materiale" omfatter alle oplysninger, herunder eventuelle fotografier, beskrivelser, biografisk materiale, e-mail information eller lignende du give) og alt og alt materiale, som du sender, udgiver eller andre beholdere eller overføre, underkastes alle dine erklæringer, garantier, forpligtelser og godtgørelser, der er indeholdt i denne aftale. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​alle kodeord og konto leveres til dig som en del af din brug af Webstedet, og er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din adgangskode eller konto. Ejer forbeholder sig ret, men er ikke forpligtet til at afvise enhver Material bragt til ejerens opmærksomhed, men Ejeren er ikke, som en almindelig sag, revision, redigere, censor eller på anden måde opretholde nogen tilsynsfunktion i forbindelse med noget materiale. Du accepterer at du ikke vil skrive på hjemmesiden eller på anden måde offentliggøre, overføre, genudgive eller videresende til andre:

* Materiale, der kan krænke rettighederne for en anden part, herunder men ikke begrænset til nogen rettigheder til privatlivets fred, injurier, bagvaskelse, ophavsret, varemærker eller andre rettigheder eller materiale, der er obskønt, krænkende, racistisk, seksuelt eksplicit, chikanerende eller overtræder lovgivningen i en stat, land, provins eller andre statslige enheder overalt i verden;
* Ethvert materiale, der omfatter anatomiske eller seksuelle referencer eller seksuelt orienteret sprog;
* eventuelle fotografier, grafik eller lignende i ethvert format, der indeholder nøgenhed eller personlige oplysninger;
* Ethvert materiale, der er krypteret;
* Materiale, der kan anses for at være eller er en kæde brev eller lignende;
* Materiale, der indeholder eller afgiver nogen form for virus, trojanske heste osv

Derudover du forstår, at alle, der udstationerer enhver materiale til denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til annoncører, der annoncerer på Webstedet kan ejer rettighederne til dette materiale eller sådanne reklamer og beslægtede spørgsmål, og du accepterer, at du ikke må kopiere, overføre, repost eller på anden måde bruge sådant materiale eller sådanne reklamer og relaterede spørgsmål overalt uden udtrykkelig, forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ​​dette materiale eller sådanne reklamer og beslægtede spørgsmål.

Du accepterer endvidere, at du ikke skal:

* Afbryde eller ødelægge eller forsøge at afbryde eller forstyrre hjemmesiden på nogen måde eller forebygge eller hindre enhver anden parts adgang til webstedet;
* Giver urigtige eller vildledende oplysninger om dig selv eller andre;
* Modificere eller ændre ethvert aspekt af hjemmesiden;
* Indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre brugere.

Du accepterer, at dine korrespondance eller forretninger med, eller deltagelse i salgsfremstød hos, annoncører eller andre fandt på eller via webstedet, herunder betaling og levering af tilknyttede varer eller tjenesteydelser, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer i forbindelse med sådanne transaktioner , er udelukkende mellem dig og disse annoncører eller andre. Du accepterer, at ejer ikke er ansvarlig eller hæfter for eventuelle tab eller skader af nogen art opstået på grund af sådanne forretninger eller som resultat af tilstedeværelsen af ​​sådanne annoncører eller andre på stedet.

I tilfælde af at du giver oplysninger om dig selv, skal du opdatere sådanne oplysninger fra tid til anden for at holde de nævnte oplysninger strøm.

Ejer rettigheder.

Ejer forbeholder sig ret og ved at indgå denne aftale, du udtrykkeligt samtykke til, at Owner at få adgang til alt materiale og andre oplysninger, du skrive på sitet samt ret til at overvåge enhver og alle aktiviteter på stedet, herunder ret til at fjerne ethvert materiale, Ejer skønner i strid med denne aftale, men ejer har ikke pligt til at gøre dette og ejer må ikke som en almindelig sag, revision, redigere, censor eller på anden måde opretholde nogen tilsynsfunktion i forbindelse med sådanne aktiviteter eller sådant materiale. Du udtrykkeligt samtykke til, at indehaveren af ​​retten til at gemme og lave kopier af alle dine Materiale og andre oplysninger, du sender. Du udtrykkeligt samtykke til, at Owner at videregive til nogen anden part alle sådant materiale og andre oplysninger, du sender. Du accepterer, at ejer kan bevare materiale og information om dig og kan videregive materiale, hvis det kræves for at gøre det ved lov, eller god tro om, at en sådan bevaring eller videregivelse er nødvendig for at: (a) overholde juridiske proces; (B) håndhæve betingelserne i denne aftale; (C) reagere på påstande om, at enhver Material krænker rettighederne for tredjeparter; eller (d) beskytte rettigheder, ejendom, eller personlige sikkerhed for Owner, stedet, brugerne af webstedet og offentligheden. Ejer er indehaver af alle Ejerens ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, og du har ingen rettigheder af nogen art i og til heller du bruger en af ​​Ejerens ejendomsrettigheder. Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til noget kommercielt formål, enhver del af webstedet. Du giver hermed give og yde Owner, dens efterfølgere, erhververe og licenstagere, alle rettigheder til at bruge, kopiere, vise, post, repost, distribuere, lave samlinger, databaser, afledte og andre versioner af materialet, herunder men ikke begrænset til at indarbejde Materiale i andre værker, og inden for støtte være et tilskud til ejer og dens efterfølgere, erhververe og licenstagere både i løbet af denne aftale, og efter denne aftale ophører uanset årsag og i al evighed, og kan ikke tilbagekaldes af dig eller anden grund. Ejeren har ret til at sælge, overdrage eller på anden måde overføre nogen af ​​eller alle sine rettigheder i denne aftale til nogen anden part. Du accepterer endvidere, at ejer kan oprette generelle procedurer og begrænsninger i brugen af ​​Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til det maksimale antal dage, e-mails, opslagstavle og andet uploadet materiale vil blive bevaret, det maksimale antal e-mail-meddelelser, som kan sendes fra eller modtages af dig, den maksimale størrelse på en hvilken som helst e-mail-besked, der kan sendes fra eller modtages af dig, den maksimale diskplads, der vil blive tildelt på Ejer servere på dine vegne, og det maksimale antal gange (og den maksimale hvor længe), du kan få adgang til webstedet i en given periode. Du accepterer, at Ejer har intet ansvar for sletning eller manglende lagring af meddelelser og anden kommunikation eller andet materiale du anerkender, at Ejer forbeholder sig ret til at logge konti, der er inaktive i en længere periode.

Fortolkningen af ​​denne aftale.

Det er hensigten med Owner i denne aftale og med hensyn til stedet for at sikre, at ejer ikke anses for at være en udgiver af et materiale eller ansvarlig på nogen måde for gennemførelsen af ​​dig eller et andet medlem eller på anden måde, og som sådan, denne aftale og stedet skal forstås at gøre Ejer ikke ansvarlig på nogen måde for materiale, sådan adfærd eller på anden måde og gøre Ejer handlinger konsekvent og i overensstemmelse med alle love, hvor som helst i verden, uanset om nu eksisterer, eller herefter vedtaget.

Dine løfter.

Du erklærer og garanterer: at du er over 18 år; at hverken materiale eller indgåelse af denne aftale af dig vil forringe eller overtræde nogen rettigheder for en part, som angivet ovenfor, og at alt materialet overholder og vil overholde alle gældende love, vedtægter, regler fra enhver offentlig eller anden myndighed, der har kompetence i denne aftale, webstedet eller på anden måde overalt i verden; at materialet er original med dig; og at du skal være eneansvarlig for fuld overensstemmelse under alle statslige og føderale love, vedtægter, forordninger og lignende regulere denne aftale, stedet eller på anden måde. Du erklærer og garanterer, at du ikke skal søge at holde Owner, eller dets aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter, advokater eller andre ansvarlige på nogen måde for noget, der kan være resultatet af din eller en anden persons brug af vores service. Disse garantier skal overleve opsigelsen af ​​denne aftale.

Dine godtgørelser.

Forsvare og gemme og holde Owner, Ejerens tilknyttet og relaterede selskaber og andre relaterede forretningsenheder, deres eller ejerens respektive efterfølgere og erhververe og deres eller ejerens licenstagere, partnere, medarbejdere, agenter, advokater, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører mod enhver og alle fordringer, krav, omkostninger, præmier, skader og lignende, herunder advokatsalærer, der måtte opstå fra et brud eller påståede brud på nogen af ​​dine garantier, erklæringer, løfter eller forpligtelser i henhold til denne aftale, om en tilsidesættelse af disse garantier, repræsentationer, løfter eller forpligtelser endeligt vedvarende og hvorvidt eventuelle tvister eller krav er gemt, eller af nogen anden årsag til handling eller krav fra tredjemand, herunder, men ikke begrænset til et statsligt organ, om eventuelle tvister eller krav er gemt eller opretholdt. Disse godtgørelser skal overleve opsigelsen af ​​denne aftale.

INGEN GARANTIER.

SIDEN OG ALLE SINE komponenter, herunder men ikke begrænset til enhver reklame LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AF NOGEN ART, OM AS AT BRUGE, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER ANDET. Du bruger STEDET PÅ EGEN RISIKO. Ejeren gør ikke garantere, og ejer ER IKKE ANSVARLIG FOR, rigtigheden af ​​materiale, der lægges på hjemmesiden, UANSET VED EJER ELLER NOGEN PART HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL annoncøren. EJER godkender ikke eller støtte enhver MATERIALE Indsendt af NOGEN PART HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL annoncøren. EJER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN handlinger eller undladelser af enhver part HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL annoncører og eller andre besøgende til webstedet eller handlinger eller undladelser NOGEN part, som webstedet har givet nogen links eller som anden part TJENESTEYDELSER paa stedet eller FOR DIG. EJER ER IKKE ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE udligningsbeloeb, SÆRLIGE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER OMKOSTNINGER NOGEN INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING eller omkostninger i PERSONSKADER af enhver slags, COPYRIGHT OVERTRÆDELSE, VAREMÆRKE OVERTRÆDELSE , patentkrænkelse, injurier, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, interferens med RETTIGHEDER omtale, tab af goodwill, TAB AF DATA, tabt fortjeneste, ARBEJDSSTOP, COMPUTER ELLER -FUNKTIONSSVIGT NOR til fejl i EJERENS ELLER ANDEN web hosting eller ANDET server eller FORDI EJER ELLER ANDEN PART give internetadgang i en periode på tid eller for enhver årsag UDEN FOR EJERENS KONTROL ELLER FOR NOGEN OG ALLE ANDRE skader eller omkostninger HERUNDER PØNALE SKADER ELLER TAB. EJER KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER udgifter ud over den samlede kontraktsum pris for YDELSER HER, SELVOM EJER HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER OMKOSTNINGER ELLER FOR KRAV FRA andre. DET INDEN BEGRÆNSNING AF ANSVAR kan være begrænset af lovgivningen i nogle stater eller andre jurisdiktioner, og så nogle af OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

Diverse

Hvis du har nogen klager om det websted, kan du kontakte ejeren via Kontakt. Hvis du mener, at dine rettigheder ophavsret er blevet krænket, skal du underrette Ejerens udpegede agent. Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i USA, der gælder for aftaler helt skal udføres deri. Hvis Owner spørger en tredjepart til at levere tjenesteydelser gennem vores netværk eller for webstedet, finder bestemmelserne i denne aftale gælder for Deres brug af deres tjenester. Denne aftale er den komplette forståelse mellem dig og ejer og kan ændres, og nogle af dens bestemmelser kun fraviges ved skriftlig aftale underskrevet af både dig og ejer. Den skal binde og gavne hver af dine og Ejerens respektive arvinger, erhververe og efterfølgere i renter, men eventuelle restriktioner på overdragelse og overførsel ellers indeholdt i denne aftale, finder i øvrigt anvendelse. Et afkald på en bestemmelse i denne aftale, eller nogen hævdede overtrædelse heraf, anses ikke et afkald på nogen anden bestemmelse eller brud. Alle retsmidlerne Owner i denne aftale er kumulative og udøvelse af Ejer af enhver løsning berører til Ejerens udøvelse af andre rettigheder eller retsmidler til ejer. Enhver tvist i henhold til denne aftale, skal kun bestemmes af en kompetent domstol kun i USA og ejer har ret til nedlæggelse af forbud. Du udtrykkeligt samtykke til personlig kompetence i en sådan tilstand, og i en sådan domstol. Under alle foranstaltninger i henhold til denne aftale, skal den vindende part være berettiget til advokatsalærer og sagsomkostninger. I tilfælde nogen del af denne aftale være ugyldig eller ikke kan håndhæves det berører ikke gyldigheden eller retskraften af ​​resten af ​​denne aftale. Alle bestemmelserne i denne aftale overleve opsigelsen af ​​denne aftale uanset årsag.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette websted indeholder links til andre internetsider samt reklamer. Sådanne links og reklamer er ikke påtegninger af produkter eller tjenester i sådanne steder eller i sådanne reklamer, og ingen oplysninger i et sådant sted eller sådanne reklamer er blevet godkendt eller godkendt af Lotus Enthusiast.

Alle produktnavne, varemærker og lignende afbildet eller anvendes i denne hjemmeside og relaterede materialer er enten firmanavne, varemærker eller registrerede varemærker tilhørende og ejet af de respektive ejere. Ingen anprises at sådanne ejere støtter nogen af ​​de produkter eller tjenester, der leveres af denne hjemmeside.

Alle bestemmelserne i denne sitets servicevilkår er fuldt inkorporeret heri.

seriel WinZip 11

seriel WinZip 11 nøgle

gratis corel photoshop downloade

gratis corel photoshop downloade keygen

WinRAR 3 download

WinRAR 3 download Freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 downloads

gratis winrar download til xp

downloade winrar til XP gratis

Download WinRAR gratis Windows 7

Download WinRAR gratis windows 7 crack

serielle Corel Draw 11

serielle Corel Draw 11 føljetoner

CS5 serialz

CS5 serialz gratis

gratis Corel downloads

gratis Corel downloads krakket