Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τρίτων διαφημιστικές εταιρίες για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τον αριθμό τηλεφώνου) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και να γνωρίζετε τις επιλογές σας για να μην έχει αυτές τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες αυτές, κάντε κλικ εδώ .

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη LotusEnthusiast.net ("η Ιστοσελίδα"). Με τη χρήση του site, θα είναι η δημιουργία ενός νομικού και δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον ιδιοκτήτη του site («Ιδιοκτήτης») που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω όρους χρήσης του ιστότοπου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι ελεύθερος να αλλάξει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας το ίδιο για το site, αλλά χωρίς οποιαδήποτε ατομική ειδοποίηση προς εσάς.

Προτού αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι άλλα μέρη μπορείτε να δημοσιεύσετε τα υλικά που μπορείτε να βρείτε προσβλητικό. Είναι επίσης πιθανό ότι και άλλα κόμματα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με εσάς ότι μπορείτε να εξετάσετε την προσωπική και ότι μπορούν να ζητήσουν να παρενοχλεί, εκφοβίζει ή άλλως χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο που μπορεί να αντιταχθεί στην. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που θα καταχωρήσετε δεν είναι ιδιωτική και μπορεί να έχει πρόσβαση και να προβληθούν από άλλους. Έτσι, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν.

Η Ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο του site μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές που έχουν γίνει αυτομάτως θεωρείται ότι καλύπτονται από αυτούς τους όρους. Η ιστοσελίδα σας ή την πρόσβαση του δικτυακού τόπου μπορούν επίσης να ληφθούν κάτω από στιγμή σε στιγμή από τον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχουν οι δράσεις αυτές πρέπει να θεωρείται παραβίαση ή παραβίαση αυτής της συμφωνίας από την πλευρά του ιδιοκτήτη.

Ευθύνες σας.

Θα πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οτιδήποτε Ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλως παρουσιάζονται στο Site ("Υλικό" στην παρούσα σύμβαση και ο όρος «υλικό» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφίες, περιγραφές, βιογραφικό υλικό, πληροφορίες email ή όπως σας παροχή) και τα πάντα και όλο το υλικό που αποστέλλετε, δημοσιεύετε ή άλλως συσκευασμένα ή μετάδοση υπόκειται σε όλες τις παραστάσεις, εγγυήσεις, υποχρεώσεις και τις αποζημιώσεις σας που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κάθε κωδικού και του λογαριασμού σας παρέχεται ως μέρος της χρήσης του δικτυακού τόπου, και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω από τον κωδικό πρόσβασης ή του λογαριασμού σας. Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να απορρίψει οποιαδήποτε Υλικό έφερε στην προσοχή ιδιοκτήτη, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει, ως τακτικό θέμα, εξετάζει, επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή με άλλο τρόπο να διατηρήσει οποιοδήποτε εποπτικό ρόλο σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα ή αλλιώς δημοσίευση, μετάδοση, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε στους άλλους:

* Οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε τυχόν δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, συκοφαντία, δυσφήμηση, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα, ούτε οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, παρενόχληση ή παραβιάζει το νόμους οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους, χώρα, επαρχία ή οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό φορέα οπουδήποτε στον κόσμο?
* Τυχόν υλικά που περιλαμβάνει ανατομικές ή σεξουαλικές αναφορές, ή με σεξουαλικά υπονοούμενα γλώσσα?
* Τυχόν φωτογραφίες, γραφικά ή τα παρόμοια σε οποιαδήποτε μορφή που περιέχει γυμνό ή προσωπικές πληροφορίες?
* Οποιοδήποτε υλικό που είναι κρυπτογραφημένα?
* Οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ή να είναι μια επιστολή αλυσίδα ή κάτι παρόμοιο?
* Οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ή παραδίδει κάθε μορφή ιών, δούρειους ίππους, κ.λπ.

Επιπλέον, μπορείτε να καταλάβετε ότι ο καθένας ο οποίος αποσπά κάθε υλικού στη θέση που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε διαφημιστές που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να κατέχει δικαιώματα για αυτό το υλικό ή τις εν λόγω διαφημίσεις και συναφή θέματα, και εσείς συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, μεταδώσετε, repost ή αλλιώς χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, ή τέτοιες διαφημίσεις και τα συναφή θέματα οπουδήποτε χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη άδεια του κατόχου του εν λόγω υλικού ή τέτοιου είδους διαφημίσεις και συναφή θέματα.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα:

* Διακοπής ή διακόπτουν ή επιχειρούν να διακόψουν ή να διακόψει το site με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε εμποδίζει ή να εμποδίζουν την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο site?
* Παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας ή τους άλλους?
* Να τροποποιήσει ή να αλλάξει οποιαδήποτε πτυχή του χώρου?
* Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Συμφωνείτε ότι η αλληλογραφία ή επιχειρηματικές συναλλαγές σας με, ή η συμμετοχή σε προωθητικές, οι διαφημιστές ή άλλους που βρέθηκαν σε ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές , είναι αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και όπως διαφημιστές ή άλλους. Συμφωνείτε ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας των εν λόγω διαφημιστές ή άλλους στην περιοχή.

Σε περίπτωση που σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, θα ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές από καιρό σε καιρό για να κρατήσει το εν λόγω τρέχουσες πληροφορίες.

Δικαιώματα χρήσης.

Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα και συνάπτοντας αυτή τη συμφωνία που ρητά τη συγκατάθεσή να επιτρέψει ο ιδιοκτήτης να έχει πρόσβαση όλο το υλικό και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύετε στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και το δικαίωμα να ελέγξει οποιεσδήποτε και όλες τις δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, όπως το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που Ιδιοκτήτης κρίνει κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει την υποχρέωση να το πράξει και ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει, ως τακτικό θέμα, εξετάζει, επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή με άλλο τρόπο να διατηρήσει οποιοδήποτε εποπτικό ρόλο σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές ή το εν λόγω υλικό. Μπορείτε ρητά τη συγκατάθεσή να επιτρέψει ιδιοκτήτη το δικαίωμα να αποθηκεύει και να κάνουν αντίγραφα όλων των υλικών και άλλες πληροφορίες σας που δημοσιεύετε. Μπορείτε ρητά συναινώ στην Ιδιοκτήτης να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όλα αυτά τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύετε. Συμφωνείτε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει υλικό και πληροφορίες σχετικά με εσάς και μπορεί να αποκαλύψει Υλικό εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή στην καλή πίστη ότι μία τέτοια διατήρηση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για: (α) να συμμορφώνονται με τις νομικές διαδικασίες? (Β) την επιβολή των όρων της παρούσας σύμβασης? (Γ) απάντηση σε ισχυρισμούς ότι το υλικό παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών? ή (δ) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας του ιδιοκτήτη, η τοποθεσία, οι χρήστες του site και το κοινό. Ιδιοκτήτης είναι ο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χρήσης και δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε είδους μέσα και να ούτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα κυριότητας ιδιοκτήτη. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πώληση, μεταπώληση ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας. Με το παρόν δίνουν και να χορηγεί στον ιδιοκτήτη, τους διαδόχους, εκδοχείς και τους δικαιοδόχους του, όλα τα δικαιώματα χρήσης, αντιγραφής, οθόνη, μετά, επαναδημοσιεύσετε, να διανείμετε, να κάνει συλλογές, βάσεις δεδομένων, παράγωγα και άλλες εκδόσεις του υλικού που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των Υλικό σε άλλα έργα και το πλαίσιο επιχορήγησης είναι μια επιχορήγηση στον ιδιοκτήτη και τους διαδόχους του, εκδοχείς και οι δικαιοδόχοι, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας και μετά από αυτή την συμφωνία παύει να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο και στο διηνεκές και δεν μπορούν να ανακληθούν από εσάς για οποιοδήποτε λόγο. Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να πωλήσει, εκχωρήσει και μεταβιβάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματά της σε αυτή τη συμφωνία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αποδέχεστε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται στο μέγιστο αριθμό των ημερών ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις δημοσιεύσεις του πίνακα μηνυμάτων ή άλλο υλικό Uploaded θα διατηρηθεί, ο μέγιστος αριθμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να να σταλεί από ή λαμβάνονται από εσάς, το μέγιστο μέγεθος του κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να σταλεί από ή λαμβάνονται από εσάς, το μέγιστο χώρο στο δίσκο που θα εκχωρηθεί στους διακομιστές ιδιοκτήτη για λογαριασμό σας, και ο μέγιστος αριθμός των φορές (και η μέγιστη διάρκειας) που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Συμφωνείτε ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την αποτυχία στην αποθήκευση μηνυμάτων και άλλων επικοινωνιών ή άλλου υλικού Αποδέχεστε ότι ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης λογαριασμών οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

Είναι η πρόθεση του ιδιοκτήτη στην παρούσα συμφωνία και σε σχέση με την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι ο ιδιοκτήτης δεν θεωρείται ως ένας εκδότης από οποιοδήποτε υλικό, ούτε ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την συμπεριφορά σας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος ή με άλλο τρόπο και ως εκ τούτου, αυτή η συμφωνία και η περιοχή πρέπει να θεωρείται ότι κάνουν Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε υλικό, όπως η συμπεριφορά ή με άλλο τρόπο και να καταστήσουν τις δράσεις ιδιοκτήτη συνεπής και συμβατό με όλους τους νόμους, οπουδήποτε στον κόσμο, αν υπάρχουν τώρα ή έχουν θεσμοθετηθεί στη συνέχεια.

Υποσχέσεις σας.

Δηλώνετε και εγγυάστε: ότι είστε πάνω από την ηλικία των 18? ότι ούτε το υλικό ούτε σύναψη της παρούσας σύμβασης από εσάς θα βλάψει ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους, όπως ορίζεται ανωτέρω και ότι όλο το υλικό συμμορφώνεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά, τους κανονισμούς κάθε κυβερνητικό ή άλλο φορέα που ασκεί τη δικαιοδοσία πάνω από αυτή τη συμφωνία, η Ιστοσελίδα ή αλλιώς οπουδήποτε στον κόσμο? ότι το υλικό είναι πρωτότυπο μαζί σας? και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη συμμόρφωση σύμφωνα με όλους τους κρατικούς και τους ομοσπονδιακούς νόμους, καταστατικά, τους κανονισμούς και τα παρόμοια ρύθμιση αυτής της συμφωνίας, η Ιστοσελίδα ή άλλως. Μπορείτε ακόμη και εγγυάστε ότι δεν θα επιδιώξει να κρατήσει ο ιδιοκτήτης, ούτε κανένας από τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, δικηγόροι ή άλλων ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για κάτι που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ενός άλλου ατόμου ή της Υπηρεσίας μας. Οι εγγυήσεις ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας.

Αποζημιώσεις σας.

Θα υπερασπιστεί και να σώσει και να απαλλάσσετε χρήσης, Οδηγίες συνδεδεμένες και συναφείς επιχειρήσεις και από άλλες σχετικές επιχειρηματικές οντότητες, τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς τους ή ιδιοκτήτη και τους δικαιοδόχους, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους δικηγόρους, τους μετόχους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές τους ή κατόχου έναντι οποιασδήποτε διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις, τα έξοδα, τα βραβεία, τις ζημίες και τα παρόμοια, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που μπορεί να προκύψουν από την παραβίαση ή ισχυρίστηκε παραβίαση οποιασδήποτε από τις εγγυήσεις, δηλώσεις, υποσχέσεις ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας συμφωνίας, έστω και αν η παράβαση των εν λόγω εγγυήσεων, παραστάσεις, υποσχέσεις ή υποχρεώσεις τελικά υπέστη και αν ή όχι οποιαδήποτε αντιδικία ή υποβολή της καταγγελίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία ή απαιτήσεις από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε κυβερνητικό οργανισμό ή όχι οποιαδήποτε αντιδικία ή υποβολή της καταγγελίας ή υπέστη. Οι αποζημιώσεις ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Ο τόπος και όλα του τα συστατικά ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ διαφήμιση ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΑΛΛΩΣ. Χρησιμοποιείτε το SITE ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ, η ορθότητα του υλικού που δημοσιεύεται σε Ιστοσελίδα, είτε ο ιδιοκτήτης ή η από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ σε όλους τους διαφημιζόμενους. Ιδιοκτήτης δεν υποστηρίζει ούτε υποστηρίξει οποιοδήποτε υλικό που αναρτάται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ σε όλους τους διαφημιζόμενους. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ πράξεις ή παραλείψεις ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ των διαφημιζομένων ή και άλλη επισκέπτης του δικτυακού τόπου ή σε πράξεις ή παραλείψεις του κάθε κόμματος ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ SITE προσκόμισε κανένα ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ή που θα μπορούσαν ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ άμεσους ή έμμεσους αντισταθμιστικούς, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΜΗ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ οποιουδήποτε είδους, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ , PATENT ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, συκοφαντία, δυσφήμηση, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, προσβολή των δικαιωμάτων της δημοσιότητας, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ SERVER ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ιδιοκτήτης ή κάθε άλλη πλευρά να παράσχει ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ οποιαδήποτε χρονική περίοδο ούτε για οποιαδήποτε ΑΙΤΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ούτε για οποιαδήποτε και όλες τις άλλες ζημίες ή έξοδα, περιλαμβανομένων ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή εξόδων που υπερβαίνουν το συνολικό συμβατικό τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΑΡΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΞΟΔΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ μπορεί να περιορίζεται από το δίκαιο ορισμένων πολιτείες ή άλλες δικαιοδοσίες και έτσι μερικά από τα ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ.

Διάφορα

Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με το site, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ιδιοκτήτη μέσω της σελίδας Επικοινωνία. Αν πιστεύετε ότι τα πνευματικά δικαιώματα σας έχουν παραβιαστεί, θα πρέπει να ενημερώσετε Ειδικός αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή υπόκειται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών που ισχύει για συμφωνίες εξ ολοκλήρου να διεξάγονται εκεί. Αν ο ιδιοκτήτης ζητεί από τρίτον για την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου μας ή για την τοποθεσία, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών τους. Αυτή η συμφωνία είναι η πλήρης κατανόηση ανάμεσα σε εσάς και τον Κύριο και μπορεί να τροποποιηθεί και καμία από τις διατάξεις του αρθεί μόνο κατόπιν γραπτή και υπογεγραμμένη τόσο από εσάς όσο και ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να δεσμεύουν και να ωφελήσει κάθε μία από τις αντίστοιχες κληρονόμους, εκδοχείς και διαδόχους των συμφερόντων ιδιοκτήτη, αλλά τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβασή και τη μεταφορά σας και άλλως περιέχεται σε ισχύουν διαφορετικά αυτή τη συμφωνία. Η παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε ισχυρίστηκε παραβίαση αυτών, δεν θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή παράβαση. Όλα τα ένδικα μέσα που παρέχονται Ιδιοκτήτης σε αυτή τη συμφωνία είναι σωρευτικά και η άσκηση από τον ιδιοκτήτη του κάθε ένδικο μέσο πρέπει να είναι με την επιφύλαξη της άσκησης χρήσης οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή ένδικα μέσα στον ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα συμφωνία πρέπει να καθορίζεται μόνο από αρμόδιο δικαστήριο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ιδιοκτήτης δικαιούται να ασφαλιστικών μέτρων. Μπορείτε ρητά συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία σε τέτοια κατάσταση και σε αυτό το δικαστήριο. Σε κάθε δράση στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η επικρατούσα κόμμα δικαιούται να τις αμοιβές των δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της συμφωνίας αυτής πρέπει να θεωρηθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων αυτής της συμφωνίας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας Άδειας για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και διαφημίσεις. Αυτοί οι δεσμοί και οι διαφημίσεις δεν είναι οι θεωρήσεις των τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτές τις τοποθεσίες ή σε τέτοιες διαφημίσεις, και δεν υπάρχουν πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή τέτοιες διαφημίσεις έχει υιοθετηθεί ή εγκριθεί από το Lotus Enthusiast.

Όλα τα ονόματα προϊόντων, οι εμπορικές ονομασίες και τα παρόμοια που απεικονίζονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα και συναφών υλικών είναι είτε εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της και ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Δεν ισχυρισμός ότι οποιαδήποτε τέτοια ιδιοκτήτες συμφωνεί με κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα.

Όλες οι διατάξεις των Όρων του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας ενσωματώνονται πλήρως στο παρόν.

σειριακή WinZip 11

σειριακή WinZip 11 κλειδί

δωρεάν Corel Photoshop κατεβάσετε

δωρεάν Corel Photoshop κατεβάσετε keygen

WinRAR 3 download

WinRAR 3 download Freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 λήψεις

Δωρεάν Λήψη WinRAR για xp

Μεταφορτώστε τον WinRAR για xp για δωρεάν

Μεταφορτώστε τον WinRAR Δωρεάν Windows 7

Μεταφορτώστε τον WinRAR Δωρεάν Windows 7 ρωγμή

σειριακή Corel Draw 11

σειριακή Corel Draw 11 σήριαλ

CS5 serialz

CS5 serialz δωρεάν

δωρεάν Corel λήψεις

δωρεάν Corel downloads ραγισμένα