Όροι χρήσης

Χρησιμοποιούμε τρίτων διαφημιστικές εταιρίες για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και να γνωρίζετε τις επιλογές σας για να μην έχει αυτές τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες αυτές, κάντε κλικ εδώ .

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη LotusEnthusiast.net ("η Ιστοσελίδα"). Με τη χρήση του site, θα είναι η δημιουργία ενός νομικού και δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον ιδιοκτήτη του site («Ιδιοκτήτης») που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι ελεύθερος να αλλάξει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας το ίδιο για το site, αλλά χωρίς οποιαδήποτε ατομική ειδοποίηση προς εσάς.

Πριν να αποδεχθεί την εν λόγω συμφωνία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλα κόμματα μπορείτε να δημοσιεύσετε τα υλικά που μπορείτε να βρείτε προσβλητικό. Είναι επίσης πιθανό ότι και άλλα κόμματα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με εσάς ότι μπορείτε να εξετάσετε την προσωπική και ότι μπορούν να ζητήσουν να παρενοχλεί, εκφοβίζει ή άλλη χρήση αυτών των πληροφοριών με τρόπο που να μπορεί να αντιταχθεί στην. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που θα καταχωρήσετε δεν είναι ιδιωτική και μπορεί να έχει πρόσβαση και να προβληθούν από άλλους. Έτσι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν.

Η Ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και τυχόν προσθήκες ή αλλαγές που έχουν γίνει αυτομάτως θεωρείται ότι καλύπτονται από αυτούς τους όρους. Η Ιστοσελίδα ή την πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο μπορούν επίσης να ληφθούν τα κάτω ανά πάσα στιγμή από τον ιδιοκτήτη. Δεν τέτοιες ενέργειες θα θεωρείται παράβαση ή παραβίαση αυτής της συμφωνίας από την πλευρά του ιδιοκτήτη.

Ευθύνες σας.

Θα πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε Ανάρτηση, δημοσίευση ή αλλιώς παρουσιαζόμενα στον ιστότοπο ("Υλικό" στην παρούσα σύμβαση και ο όρος «υλικό» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφίες, περιγραφές, βιογραφικό υλικό, πληροφορίες email ή όπως σας παροχή) και τα πάντα και όλο το υλικό που αποστέλλετε, δημοσιεύετε ή άλλως συσκευασμένα ή μετάδοση υπόκειται σε όλες τις παραστάσεις, εγγυήσεις, υποχρεώσεις και τις αποζημιώσεις σας που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κάθε κωδικού και του λογαριασμού σας παρέχεται ως μέρος της χρήσης του δικτυακού τόπου, και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω από τον κωδικό πρόσβασης ή του λογαριασμού σας. Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να απορρίψει οποιαδήποτε Υλικό επέστησε την προσοχή ιδιοκτήτη, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει, ως τακτικό θέμα, ανασκόπηση, επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή με άλλο τρόπο να διατηρήσει οποιοδήποτε εποπτικό ρόλο σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα ή άλλως δημοσίευση, μετάδοση, αναδημοσίευση ή αναμεταδίδουν σε άλλους:

* Οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε όλα τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, συκοφαντία, δυσφήμηση, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα, ούτε οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, παρενοχλεί ή παραβιάζει το νόμους οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους, χώρα, επαρχία ή οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική οντότητα οπουδήποτε στον κόσμο?
* Οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνει ανατομικές ή σεξουαλικές αναφορές, ή σεξουαλικά υπονοούμενα γλώσσα?
* Τυχόν φωτογραφίες, γραφικά ή τα παρόμοια σε οποιαδήποτε μορφή που περιέχουν γυμνό ή προσωπικά στοιχεία?
* Οποιοδήποτε υλικό που είναι κρυπτογραφημένα?
* Οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ή να είναι μια επιστολή αλυσίδα ή κάτι παρόμοιο?
* Οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ή παρέχει οποιαδήποτε μορφή ιών, δούρειους ίππους, κ.λπ.

Επιπλέον, μπορείτε να καταλάβετε ότι ο καθένας ο οποίος αποσπά κάθε υλικό στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε διαφημιστές που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να κατέχει δικαιώματα του εν λόγω υλικού ή τέτοιου είδους διαφημίσεις και συναφή θέματα, και εσείς συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, μεταδώσετε, repost ή αλλιώς χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, ή τέτοιου είδους διαφημίσεις και συναφή θέματα οπουδήποτε χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη άδεια του κατόχου του εν λόγω υλικού ή τέτοιου είδους διαφημίσεις και συναφή θέματα.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι δεν θα:

* Διακοπής ή διακόπτουν ή επιχειρούν να διακόψουν ή να διακόψει το site με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε εμποδίζει ή να εμποδίζουν την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο site?
* Παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας ή τους άλλους?
* Να τροποποιήσει ή να αλλάξει οποιαδήποτε πτυχή του χώρου?
* Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Συμφωνείτε ότι η αλληλογραφία ή την επιχείρησή σας σχέσεις με, ή η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες της, οι διαφημιστές ή άλλους που βρέθηκαν σε ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές , είναι αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και όπως διαφημιστές ή άλλους. Συμφωνείτε ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας των εν λόγω διαφημιστές ή άλλους στην περιοχή.

Σε περίπτωση που σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, σας ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές από καιρό σε καιρό για να κρατήσει το εν λόγω τρέχουσες πληροφορίες.

Δικαιώματα χρήσης.

Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα και συνάπτοντας τη συμφωνία αυτή συναινείτε ρητώς για να επιτραπεί ο ιδιοκτήτης να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύετε στον Ιστοχώρο, καθώς και το δικαίωμα να ελέγχει οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες σχετικά με το site, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που Ιδιοκτήτης κρίνει κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει την υποχρέωση να το πράξει και ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει, ως τακτικό θέμα, ανασκόπηση, επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή με άλλο τρόπο να διατηρήσει οποιοδήποτε εποπτικό ρόλο σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές ή το εν λόγω υλικό. Μπορείτε ρητά τη συγκατάθεσή να επιτρέψει Ιδιοκτήτης τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να κάνουν αντίγραφα όλων των υλικών και άλλες πληροφορίες σας που δημοσιεύετε. Μπορείτε ρητά συναινώ στην Ιδιοκτήτης να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όλες τις εν λόγω υλικό και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύετε. Συμφωνείτε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει Υλικό και πληροφορίες για σας και μπορεί να αποκαλύψει Υλικό εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή στην καλή πίστη ότι αυτή η διατήρηση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για: (α) να συμμορφώνονται με τις νομικές διαδικασίες? (Β) την επιβολή των όρων της παρούσας συμφωνίας? (Γ) απάντηση σε ισχυρισμούς ότι το υλικό παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών? ή (δ) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας του ιδιοκτήτη, του site, οι χρήστες του δικτυακού τόπου και του κοινού. Ιδιοκτήτης είναι ο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χρήσης και δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε είδους μέσα και να ούτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ιδιοκτήτη. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πώληση, μεταπώληση ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα του site. Με το παρόν δίνουν και να χορηγεί στον ιδιοκτήτη, τους διαδόχους, εκδοχείς και τους δικαιοδόχους του, όλα τα δικαιώματα χρήσης, αντιγραφής, οθόνη, μετά, επαναδημοσιεύσετε, διανομή, κάνουν συλλογές, βάσεις δεδομένων, παράγωγα και άλλες εκδόσεις του υλικού που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά ενσωματώνουν την Υλικό σε άλλα έργα και το πλαίσιο επιχορήγησης είναι μια επιχορήγηση στον ιδιοκτήτη και τους διαδόχους του, εκδοχείς και οι δικαιοδόχοι τόσο κατά τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας και μετά από συμφωνία αυτή τερματίζει για οποιοδήποτε λόγο και στο διηνεκές και δεν μπορούν να ανακληθούν από εσάς για οποιοδήποτε λόγο. Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να πωλήσει, εκχωρήσει και μεταβιβάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματά του σε αυτή τη συμφωνία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αποδέχεστε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν τη χρήση του site, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο μέγιστο αριθμό των ημερών ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις δημοσιεύσεις του πίνακα μηνυμάτων ή άλλα ανεβασμένα υλικό θα διατηρηθεί, ο μέγιστος αριθμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να να σταλεί από ή λαμβάνονται από εσάς, το μέγιστο μέγεθος του κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να σταλεί από ή λαμβάνονται από εσάς, το μέγιστο χώρο στο δίσκο που θα εκχωρηθεί σε διακομιστές ιδιοκτήτη για λογαριασμό σας, και ο μέγιστος αριθμός των φορές (και η μέγιστη διάρκειας) που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Συμφωνείτε ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την αποτυχία στην αποθήκευση μηνυμάτων και άλλων επικοινωνιών ή άλλου υλικού Αναγνωρίζετε ότι ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδεθείτε από λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

Είναι η πρόθεση του ιδιοκτήτη στην παρούσα συμφωνία και σε σχέση με την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι ο ιδιοκτήτης δεν θεωρείται ως εκδότης από οποιοδήποτε υλικό, ούτε ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τη διεξαγωγή των εσείς ή οποιοδήποτε άλλο μέλος ή με άλλο τρόπο και ως εκ τούτου, Η παρούσα συμφωνία και ο χώρος θα πρέπει να ερμηνευθεί να κάνουν Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε υλικό, μια τέτοια συμπεριφορά ή με άλλο τρόπο και να κάνει ενέργειες ιδιοκτήτη συνεπής και σύμφωνη με όλους τους νόμους, οπουδήποτε στον κόσμο, αν υπάρχουν τώρα ή έχουν θεσμοθετηθεί στη συνέχεια.

Υποσχέσεις σας.

Δηλώνετε και εγγυάστε: ότι είστε πάνω από την ηλικία των 18? ότι ούτε το υλικό ούτε σύναψη της παρούσας σύμβασης από εσάς θα βλάψει ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους, όπως ορίζεται ανωτέρω και ότι όλο το υλικό συμμορφώνεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά, τους κανονισμούς κάθε κυβερνητικό ή άλλο φορέα που ασκεί τη δικαιοδοσία πάνω από αυτή τη συμφωνία, η τοποθεσία ή αλλιώς οπουδήποτε στον κόσμο? ότι το υλικό είναι πρωτότυπο μαζί σας? και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη συμμόρφωση στο πλαίσιο όλων πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους, καταστατικά, τους κανονισμούς και τα παρόμοια ρύθμιση αυτής της συμφωνίας, η τοποθεσία ή με άλλο τρόπο. Μπορείτε ακόμη και εγγυάστε ότι δεν θα επιδιώξει να κρατήσει ο ιδιοκτήτης, ούτε κανένας από τους μετόχους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, δικηγόροι ή άλλοι της ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οτιδήποτε που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ενός άλλου ατόμου ή της Υπηρεσίας μας. Αυτές οι εγγυήσεις ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας.

Αποζημιώσεις σας.

Πρέπει να υπερασπιστούμε και να αποθηκεύσετε και να απαλλάξετε χρήσης, Οδηγίες συνδεδεμένες και τις σχετικές εταιρείες και άλλες σχετικές επιχειρηματικές οντότητες, τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς τους ή ιδιοκτήτη και τους δικαιοδόχους, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους δικηγόρους, τους μετόχους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές τους ή ιδιοκτήτη ενάντια σε οποιαδήποτε και όλα τα αξιώσεις, απαιτήσεις, έξοδα, βραβεία, ζημιές και τα παρόμοια, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που μπορεί να προκύψουν από την παραβίαση ή ισχυρίστηκε παραβίαση οποιασδήποτε από τις εγγυήσεις, εκπροσωπήσεις, υποσχέσεις ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας συμφωνίας, έστω και αν η παράβαση των εν λόγω εγγυήσεων, παραστάσεις, υποσχέσεις ή υποχρεώσεις τελικά διατηρηθεί και κατά πόσον ή όχι οποιαδήποτε αντιδικία ή υποβολή της καταγγελίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία ή απαιτήσεις από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο ή όχι οποιαδήποτε αντιδικία ή υποβολή της καταγγελίας ή υπέστη. Αυτές οι αποζημιώσεις ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Ο τόπος και όλα τα στοιχεία της ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ περιορίζεται σε οποιαδήποτε διαφήμιση ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΑΛΛΩΣ. Εσείς χρησιμοποιείτε το SITE ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ, η ορθότητα του υλικού που δημοσιεύεται σε Ιστοσελίδα, είτε ο ιδιοκτήτης ή η από οποιοδήποτε μέρος, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ σε όλους τους διαφημιζόμενους. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν εγκρίνει ή υποστηρίζει κανένα υλικό που δημοσιεύτηκε από οποιοδήποτε μέρος, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ σε όλους τους διαφημιζόμενους. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ πράξεις ή παραλείψεις ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ των διαφημιζομένων ΚΑΙ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ επισκέπτης του δικτυακού τόπου ή σε πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε μέρους ΟΠΟΙΟ Το site έχει παράσχει καμία LINKS ή τα οποία μπορούν ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ SITE Ή ΣΕ ΕΣΑΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άμεσους ή έμμεσους αντισταθμιστικούς, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΜΗ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ οποιουδήποτε είδους, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ , PATENT ΠΑΡΑΒΑΣΗ, συκοφαντία, δυσφήμηση, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, προσβολή των δικαιωμάτων της δημοσιότητας, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή οποιονδήποτε άλλο το web hosting ή ΑΛΛΑ server ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ιδιοκτήτης ή κάθε άλλη πλευρά να παράσχει ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ούτε για οποιοδήποτε λόγο εκτός απ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ούτε για οποιαδήποτε και όλες τις άλλες ζημίες ή έξοδα, περιλαμβανομένων ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή κόστους που υπερβαίνει το συνολικό συμβατικό τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΑΡΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΞΟΔΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ μπορεί να περιορίζεται από το δίκαιο ορισμένων πολιτείες ή άλλες δικαιοδοσίες και έτσι μερικά από τα ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ.

Διάφορα

Αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με το site, μπορείτε να επικοινωνήσετε Ιδιοκτήτης μέσω της σελίδας Επικοινωνία. Αν πιστεύετε ότι τα πνευματικά δικαιώματα σας έχουν παραβιαστεί, θα πρέπει να ενημερώσετε Ειδικός αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή υπόκειται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών που ισχύει για συμφωνίες εξ ολοκλήρου να διεξάγονται εκεί. Αν ο ιδιοκτήτης ζητεί από τρίτον για την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου μας ή για την τοποθεσία, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών τους. Αυτή η συμφωνία είναι η πλήρης κατανόηση ανάμεσα σε εσάς και τον Κύριο και μπορεί να τροποποιηθεί και από τις διατάξεις της αρθεί μόνο με γραπτή και υπογεγραμμένη τόσο από εσάς όσο και ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να δεσμεύει και να επωφεληθούν καθεμία από τις αντίστοιχες κληρονόμους, εκδοχείς και διαδόχους των συμφερόντων ιδιοκτήτη, αλλά τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβασή σας και να μεταφέρετε και τα άλλα που περιέχονται στην ισχύουν διαφορετικά αυτή τη συμφωνία. Η παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε ισχυρίστηκε παραβίαση αυτών, δεν θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή παράβαση. Όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται Ιδιοκτήτης στην παρούσα συμφωνία είναι σωρευτικά και η άσκηση από τον ιδιοκτήτη του κάθε ένδικο μέσο πρέπει να είναι με την επιφύλαξη της άσκησης χρήσης των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή ένδικα μέσα στον ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα συμφωνία καθορίζεται μόνο από αρμόδιο δικαστήριο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ασφαλιστικά μέτρα. Ρητά συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία σε τέτοια κατάσταση και σε αυτό το δικαστήριο. Σε οποιαδήποτε δράση στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η επικρατούσα κόμμα δικαιούται να τις αμοιβές των δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της συμφωνίας αυτής πρέπει να θεωρηθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπολοίπων της παρούσας συμφωνίας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας Άδειας για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και διαφημίσεις. Αυτές οι συνδέσεις και οι διαφημίσεις δεν είναι οι θεωρήσεις των τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτές τις ιστοσελίδες ή σε τέτοιες διαφημίσεις, και δεν υπάρχουν πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή οι διαφημίσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από το Lotus ενθουσιώδης.

Όλα τα ονόματα προϊόντων, οι εμπορικές ονομασίες και τα παρόμοια που απεικονίζονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα και συναφών υλικών είναι είτε εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της και ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Δεν ισχυρισμός ότι τα εν λόγω ιδιοκτήτες συμφωνεί με κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα.

Όλες οι διατάξεις των Όρων αυτού του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας ενσωματώνονται πλήρως στο παρόν.

σειριακή WinZip 11

σειριακή WinZip 11 βασικές

δωρεάν Corel Photoshop κατεβάσετε

δωρεάν Corel Photoshop κατεβάσετε keygen

WinRAR 3 download

WinRAR 3 download Freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 λήψεις

Δωρεάν Λήψη WinRAR για xp

Μεταφορτώστε τον WinRAR για xp δωρεάν

Μεταφορτώστε τον WinRAR Δωρεάν τα Windows 7

Μεταφορτώστε τον WinRAR Δωρεάν τα Windows 7 ρωγμή

σειριακή Corel Draw 11

σειριακή Corel Draw 11 σήριαλ

CS5 serialz

CS5 serialz δωρεάν

δωρεάν Corel λήψεις

δωρεάν Corel downloads ραγισμένα