תנאי שימוש

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג מודעות כאשר אתה מבקר באתר שלנו. חברות אלה עשויות להשתמש במידע (לא כולל את שמך, הכתובת, כתובת דואר אלקטרוני, או מספר טלפון) אודות הביקורים שלך לזה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולדעת את האפשרויות שלך על כך שלא להשתמש במידע זה על ידי חברות אלה, לחץ כאן.

תודה על ביקור LotusEnthusiast.net ("האתר"). על ידי שימוש באתר, אתה יוצר הסכם משפטי ומחייב בינך לבין הבעלים של האתר ("הבעלים"), הכולל את כל תנאי השימוש של האתר שלך הבאים. הבעלים יהיו חופשיים לשנות תנאים אלו בכל עת על ידי הפרסום זהה באתר אך ללא כל הודעה בודדת לך.

לפני שאתה מקבל הסכם זה, אתה צריך לציין כי מפלגות אחרות יכולות לפרסם חומרים שאתה עלול למצוא את מתקפה. ייתכן גם שצדדים אחרים עשויים לקבל מידע אודותיך שאתה יכול לשקול אישי וכי הם עשויים לחפש להטריד, להפחיד או אחרים להשתמש במידע כזה באופן שתוכל להתנגד ל. בנוסף, עליך לדעת שמידע שאתה מפרסם הוא לא פרטי וניתן לגשת ונצפית על ידי אחרים. לכן אתה צריך להיות מאוד זהיר לגבי המידע שאתה מספק.

האתר.

התוכן של האתר ניתן לשנות בכל עת ובכל תוספות או שינויים תהיינה באופן אוטומטי ונראה מכוסה על ידי תנאים אלה. האתר או את הגישה שלך לאתר גם ניתן לקחת למטה בכל עת על ידי בעלים. אין פעולות כאמור תיחשב כהפרה או הפרתו של הסכם זה מצד בעלים.

האחריות שלך.

אתה יהיה אחראי באופן בלעדי לכל דבר שאתה מפרסם, לפרסם או אחר לשים על האתר ("חומר" בהסכם זה והמונח "חומר" יכלול כל מידע לרבות כל תמונות, תיאורים, חומר ביוגראפי, מידע דואר אלקטרוני או כמוך לספק) וכל דבר וכל החומר שאתה מפרסם, לפרסם או אחר לשים למעלה או לשדר יהיה כפוף לכל הייצוגים, האחריות, החובות שלך ופיצויים הכלולים בהסכם זה. אתה אחראי לשמירת הסודיות של כל סיסמא וחשבון המסופק לך כחלק מהשימוש של האתר שלך, והם אחראים באופן מלא לכל הפעילות המתבצעת בסיסמה או בחשבון שלך. בעלים שומרת לעצמה את הזכות, אך אינו מחויב לדחות כל חומר שהובא לתשומת לבו של הבעלים, אך בעלים לא יהיו, כעניין, ביקורת, עריכה, צנזורה רגילה או אחר לשמור על כל תפקיד פיקוח ביחס לכל חומר. אתה מסכים שלא לפרסם באתר או בדרך אחרת לפרסם, לשדר, לפרסם או לשדר לאחרים:

* כל חומר שעשויה לפגוע בזכויותיו של צד אחר, כולל אך לא מוגבל לכל זכות לפרטיות, לשון הרע, הוצאת דיבה, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות ולא כל חומר שהוא מגונה, פוגעני, גזעני, מיני מפורש, מטריד או פוגע ב חוקים של כל מדינה, ארץ, מחוז או כל גוף ממשלתי אחר בכל מקום בעולם;
* כל חומר הכולל אזכור אנטומיים או מיני, או בשפת רמיזות מינית;
* כל תמונות, גרפיקה או כמו בכל פורמט המכיל עירום או מידע אישי;
* כל חומר שהוא מוצפן;
* כל חומר שעשוי להיחשב להיות או מכתב שרשרת או דומיהם;
* כל חומר המכיל או מספק כל צורה של וירוסים, סוסים טרויאניים, וכו '

בנוסף, אתה מבין שכל מי שמפרסם כל חומר לאתר, לרבות אך לא רק מפרסמים שמפרסמים באתר עשוי מחזיקים בזכויות לחומר זה או פרסומות כאלה ונושאים נלווים ואתה מסכים שלא להעתיק, לשדר, לפרסם מחדש או אחר להשתמש בכל חומר כזה או פרסומות כאלה ונושאים נלווים לשום מקום בלי המפורש, האישור מראש ובכתב של הבעלים של חומר שאו פרסומות כאלה ונושאים נלווים.

אתה מסכים עוד כי לא יהיה:

* פסיקה או לשבש או לנסות להפריע או לשבש האתר בכל דרך ולא למנוע או לעכב כל הגישה של צד שני לאתר;
* לספק מידע כוזב או מטעה לגבי עצמך או אחר;
* לשנות או לשנות כל היבט של האתר;
* לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים.

אתה מסכים שההתנהלות שלך התכתבות או עסקית עם, או ההשתתפות במבצעים של, מפרסמים או לאחרים מצאה באו דרך האתר, לרבות תשלום ואספקה ​​של מוצרים או שירותים נלווים, וכל תנאים אחרים, תנאים, אחריות או ייצוגים הקשורים בעסקות כגון , הם אך ורק בינך ומפרסמים או אחר מסוג זה. אתה מסכים שהבעלים לא יהיו אחראים או אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מעסקאות אלה או כתוצאה מנוכחותם של מפרסמים או אחר כגון באתר.

במקרה שאתה מספק מידע על עצמך, אתה תהיה לעדכן מידע כזה מעת לעת כדי לשמור על עדכניות המידע, אמרה.

זכויותיו של בעל.

בעלים שומרת לעצמה את הזכות ועל ידי התקשרות בהסכם זה הסכמה מפורשת לאפשר בעלי גישה לכל החומר והמידע אחר שתפרסם באתר, כמו גם את הזכות לפקח על פעילות כל וכל על האתר, לרבות הזכות להסיר כל חומר ש בעלים רואה בהפרה של הסכם זה, אבל הבעלים לא יהיו כל החובה לעשות כן והבעלים לא יהיו, כעניין, ביקורת, עריכה, צנזורה רגילה או אחר לשמור על כל תפקיד פיקוח ביחס לכל פעילות כזו או חומר כזה. אתה מסכים במפורש לאפשר בעלי הזכות לאחסן ולהכין עותקים של כל החומר והמידע האחר שלך שתפרסם. אתה מסכים במפורש לאפשר בעלים לחשוף לכל גורם אחר כל חומר כזה וכל מידע אחר שתפרסם. אתה מסכים שהבעלים יכולים לשמר חומר ומידע אודותיך ועשויים לחשוף חומר אם יידרשו לעשות זאת על פי חוק או באמונה טובה ששימור או גילוי כזה הוא נחוץ באופן סביר ל: (א) היענות להליך משפטי; (ב) לאכוף את תנאי הסכם זה; (ג) להגיב לטענות שכל חומר פוגע בזכויות של צדדים שלישי; או (ד) להגן על הזכויות, הרכוש, הביטחון אישי או של בעלים, האתר, המשתמשים של האתר וציבורי. בעלים הוא בעל כל זכויות היוצרים של הבעלים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרים ולא תהיה לך שום זכויות מכל סוג וללא יהיה לך להשתמש בכל זכויות הקנייניות של הבעלים. אתה מסכים שלא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק של האתר. הנך לתת ולהעניק לבעלים, היורשים, ממונים והרישיונות שלה, את כל הזכויות להשתמש, להעתיק, להציג, לפרסם, לפרסם מחדש, להפיץ, להפוך את האוספים, בסיסי נתונים, נגזרות ואחרות גרסאות של החומר כולל אך לא מוגבל לשילוב חומר בעבודות אחרות ובתוך המענק יהיה מענק לבעלים ויורשיו, ממונים ובעלי הרישיון הן במהלך תקופת הסכם זה ולאחר שהסכם זה מסתיים מכל סיבה ולצמיתות ולא ניתן לביטול על ידי לך מסיבה כלשהי. בעלים יהיו הזכות למכור, להקצות ולהעביר בדרך אחרת את כל זכויותיה או כל בהסכם זה לכל גורם אחר. כן, אתה מצהיר כי הבעלים רשאיות לקבוע נהלים כלליים ומגבלות בנוגע לשימוש של האתר, לרבות אך לא רק למספר המרבי של ימים שהודעות הדואר האלקטרוני, הודעות לוח הודעות או חומר שהועלה אחר יישמר, המספר המרבי של הודעות דואר אלקטרוני שעשוי יישלחו מאו שקיבל אותך, את הגודל המרבי של כל הודעת דואר אלקטרוני שיישלח מאו שקיבל אותך, שטח הדיסק המקסימאלי שיוקצה בשרתים של הבעלים בשמך, ואת המספר המרבי של פעמים (והמקסימום משך זמן שבי) אתה יכול לגשת לאתר בתקופת זמן נתונה. אתה מסכים שהבעלים אין כל אחריות או חבות למחיקה או אי שמירה כל הודעות ותקשורת אחרות או חומר אחר אתה מכיר בכך שהבעלים שומרת לעצמה את הזכות להתנתק חשבונות שאינם פעילים במשך תקופה ארוכה של זמן.

פרשנותו של הסכם זה.

בכוונת של בעלים בהסכם זה וביחס לאתר כדי לוודא שהבעלים לא רואים אותו כמוציא לאור של כל חומר ולא אחראי בכל צורה שלהתנהגות שלך או כל חבר אחר או בדרך אחרת ובתור שכזה, הסכם זה והאתר שיתפרש לעשות בעלים לא יהיה אחראים בכל צורה שלכל חומר, התנהגות כזו או אחר ולעשות את מעשיו של הבעלים עקביים ותואמים לכל החוקים, בכל מקום בעולם, אם עכשיו בקיומו או שנחקקו להלן.

ההבטחות שלך.

אתה מצהיר ומתחייב: שאתה מעל גיל 18; שלא החומר ולא להיכנס להסכם זה על ידי שאתה תפגע או להפר זכויות של צד כלשהו כמפורט לעיל וכי כל הקנה האחד החומר ולציית לכל חוקים, חוקים, תקנות הרלוונטיות של כל תחום שיפוט גוף ממשלתי או פעילות גופנית אחר על הסכם זה, האתר או אחר בכל מקום בעולם; כי החומר הוא מקורי איתך; ושאתה יהיה אחראי בלעדי לציות מלא בכל החוקים הפדרליים, החוקים, התקנות וכדומה הסדרת הסכם זה, האתר או בדרך אחרת. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה לא תבקש להחזיק בעלים, ולא מי מבעלי המניות, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, עורכי הדין שלו או של אחרים אחראים בכל צורה שהיא לכל דבר שיכול לנבוע משימושו של האדם אחר או של השירות שלנו. אחריות זו תהיה גם לאחר סיומו של הסכם זה.

השיפויים שלך.

נגן ולשמור ולהחזיק בעלים מזיקים, הבעלים של כלולה ותאגידים קשורים וגופים עסקיים אחרים הקשורים, יורשיהם או הבעלים של התאמה וממונים ולבעלי הרישיונות, השותפים, העובדים, הסוכנים, עורכי הדין, בעלי המניות, נושאי המשרה, דירקטורים שלהם או הבעלים של כנגד כל וכל טענות, דרישות, עלויות, פרסים, נזקים וכדומה, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיכול לנבוע מהפרת או טענו הפרה של כל האחריות, המצגים, הבטחות או התחייבויותיך על פי הסכם זה, או אם לא הפרת האחריות אלה, או מצגים, הבטחות או התחייבויות סופו של דבר ספגו או לא והאם כל תביעה או תביעה שהוגשה, או לכל גורם אחר של פעולה או תביעות על ידי צד שלישי כלשהו, ​​כולל אך לא מוגבל לכל גוף ממשלתי או אם לא כל תביעה או תביעה שהוגשה ספג. פיצויים אלה יהיו גם לאחר סיומו של הסכם זה.

כל אחריות.

האתר וכל רכיביה, כוללים אך לא מוגבל לכל פרסום ניתן על "כמות שהוא" בסיס ללא אחריות, במפורש או במשתמע, מכל סוג שאם כיכולת להשתמש, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אחר. אתה משתמש באתר באחריותך בלבד. בעלים לא אחראים או ערבים, והבעלים לא יהיה אחראי ל, הנכונות של כל חומר המתפרסמת באתר, בעלים מהשאלה אם או על ידי כל צד לרבות אך לא רק לכל מפרסם. הבעלים אינם תומכים או לתמוך בכל חומר שהועלו בידי כל צד לרבות אך לא רק לכל מפרסם. הבעלים לא תישא באחריות לכל מעשים או מחדלים כל צד לרבות אך לא רק למפרסמים וגם או כל מבקר אחר באתר או בכל מעשים או מחדלים של כל צד לכל מאן האתר סיפק כל קישורים או איזו מפלגה אחרת עשויה לספק שירותים לאתר או לך. הבעלים לא תישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד אחר לכל מפצים ישירים או עקיפים, מיוחד, מקרי, או תוצאתיים או עלויות של כל תו, לרבות, אך לא רק, נזקים או עלויות לניזקי גוף מכל סוג, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחר , הפרת פטנט, דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרעה לזכויות פרסום, אובדן המוניטין, אובדן נתונים, אובדן רווחים, הפסקת עבודה, תקלה במחשב או תקלה, NOR לכישלון של בעלים של או כל אירוח אתרים אחרים או אחר שרת או כל כשל של בעלים או כל צד אחר כדי לספק גישה לאינטרנט עבור כל תקופת זמן ולא למחוץ סיבה השליטה של ​​הבעלים ולא לכל נזק אחר או עלויות כולל נזקים או הפסדי ענישה. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק או עלויות מעבר למחיר החוזה הכולל לשירותים שניתנו בזאת, גם אם בעלים יהיה כבר הודיע ​​על האפשרות לניזקים או עלויות מסוג זה, או לכל תביעה על ידי כל גורם אחר. בתוך הגבלה של אחריות עשויה להיות מוגבלת על ידי החוקים של מדינות מסוימות או בתחומי שיפוט אחרים, ולכן חלק מההגבלות הנ"ל אינו חלים עליך וייתכן שיש לכם זכויות נוספות שעשויות להשתנות מהמדינה למדינה.

שונים

אם יש לך תלונות על האתר, אתה יכול ליצור קשר עם בעלים באמצעות דף יצירת קשר. אם אתה מאמין שזכויות היוצרים שלך הופרו, עליך להודיע ​​סוכן הממונה של הבעלים. הסכם זה יהיה כפוף ולפרש על פי חוקי ארה"ב החלים על הסכמים מלא שיש לבצע בו. אם בעלים שואל צד שלישי כדי לספק שירותים באמצעות הרשת שלנו או לאתר, להוראות הסכם זה תחולנה על השימוש בשירותיהם שלך. הסכם זה הוא ההבנה המלאה בינך ובין הבעלים ועשויים להיות שונה וכל הוראותיו ויתר רק על ידי כתב ובחתימה וגם בעלים. זה יחייב וליהנות כל אחד מיורשים, ממונים של הבעלים בהתאמה ויורשים בעניין אבל כל הגבלות על הקצאה והעברה שלך והכילו אחרת בהסכם זה יחול בדרך אחרת. ויתור על כל הוראה של הסכם זה, או כל הפרה טענה, לא ייחשב כויתור על כל הוראה או הפרה אחרות. כל התרופות הניתנות בעלים בהסכם זה הן מצטבר והפעילות הגופנית על ידי בעלים של כל תרופה תהיה מבלי לפגוע בפעילות הגופנית של הבעלים של כל זכויות או סעדים אחרים העומדות לרשות בעלים. כל מחלוקת שתתעורר במסגרת הסכם זה תיקבע רק על ידי בית משפט מוסמך רק בארצות הברית והבעלים יהיו זכאית לסעד של צו מניעה. אתה במפורש מסכים לשיפוט אישי במצב כזה וכזה בבית משפט. בכל פעולה על פי הסכם זה, המפלגה השלטת תהיה זכאית לדמי עורכי דין והוצאות משפט. במקרה כל חלק של הסכם זה יהיה תקף או בלתי ניתן לאכיפה זה לא ישפיע על התוקף או אכיפות של שאר הסכם זה. כל הוראות הסכם זה יישאר בתוקף לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה ש.

כתב ויתור

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כמו גם פרסומות. קישורים ופרסומות כאלה הם לא חסויות של כל מוצרים או שירותים באתרים אלה או בפרסומות כאלה, ואין כל מידע באתר כזה או פרסומות כאלה כבר שאושר או יאושר על ידי הלוטוס Enthusiast.

כל שמות המוצרים, שמות מותג וכמו מתוארים או שימוש באתר זה וקשור חומרים הם או שמות מסחריים, סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ובעלות הבעלים. כל טענה שהוא עשה כל בעלים כזה תומך בכל המוצרים או השירותים הניתנים על ידי אתר זה.

כל ההוראות של תנאי שאתר זה של השירות מאוזכרים.

WinZip הסידורי 11

WinZip הסידורי 11 מפתח

הורדת photoshop Corel החופשי

הורדת photoshop Corel החופשי סדק

WinRAR להורדה 3

3 להורדה WinRAR freedownload

moviefactory DVD Corel 6

moviefactory DVD Corel 6 הורדות

הורדת WinRAR בחינם עבור XP

להוריד WinRAR עבור XP בחינם

חלונות החופשית WinRAR להורדה 7

להוריד חלונות 7 בחינם WinRAR סדק

Corel הסידורי לצייר 11

Corel הסידורי לצייר 11 סדרות

serialz CS5

CS5 serialz חופשי

הורדות Corel חופשיות

הורדות Corel חופשיות סדוקות