תנאי השירות

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג מודעות בעת ביקורך באתר שלנו. חברות אלה עשויות להשתמש במידע (לא כוללים שמך, כתובתך, כתובת דואר אלקטרוני, או מספר טלפון) אודות הביקורים שלך לזה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה ולדעת את האפשרויות שלך על כך שאין במידע זה שימוש על ידי חברות אלה, לחץ כאן.

תודה על ביקור LotusEnthusiast.net ("האתר"). על ידי שימוש באתר, אתה יוצר הסכם משפטי ומחייב בינך לבין הבעלים של האתר ("הבעלים") הכולל את כל תנאי השימוש של האתר שלך הבאים. הבעלים יהיו חופשיים לשנות את התנאים הללו בכל עת על ידי הפרסום זהה באתר, אך ללא כל הודעה בודדת אליך.

לפני שאתה מקבל את תנאי הסכם זה, אתה צריך לשים לב כי צדדים אחרים יכולים לפרסם חומרים שאתה עלול למצוא את מתקפה. כמו כן, ייתכן שצדדים אחרים עשויים לקבל מידע אודותיך שאתה יכול לשקול אישי וכי הם עשויים לחפש כדי להטריד, להפחיד או אחרים להשתמש במידע כזה באופן שתוכל להתנגד ל. בנוסף, עליך לדעת את המידע שאתה מפרסם הוא לא פרטי וניתן לגשת ונצפה על ידי אחרים. לכן אתה צריך להיות זהיר מאוד לגבי המידע שאתה מספק.

האתר.

התוכן של האתר ניתן לשנות בכל עת ובכל תוספות או שינויים תהיינה באופן אוטומטי ונראה מכוסה על ידי תנאים אלה. האתר או את הגישה שלך לאתר גם ניתן לקחת את בכל עת על ידי בעלים. אין פעולות כאמורות תיחשב כהפרה או הפרתו של הסכם זה מצד בעלים.

האחריות שלך.

אתה יהיה אחראי באופן בלעדי לכל דבר שאתה מפרסם, לפרסם או אחר לשים על האתר ("חומר" בהסכם זה והמונח "חומר" יכלול כל מידע לרבות כל תמונות, תיאורים, חומר ביוגראפי, מידע דואר אלקטרוני או כמוך לספק) והכל ואת כל החומר שאתה מפרסם, לפרסם או אחר לשים למעלה או לשדר יהיה כפוף לכל הייצוגים, האחריות, החובות שלך ופיצויים הכלולים בהסכם זה. אתה אחראי לשמירת הסודיות של כל סיסמא וחשבון המסופק לך כחלק מהשימוש של האתר שלך, והם אחראים באופן מלא לכל הפעילות המתבצעת בסיסמה או בחשבון שלך. בעלים שומרת לעצמה את הזכות, אך אינו מחויב לדחות כל חומר שהובא לתשומת לבו של הבעלים, אבל בעלים לא יהיו, כעניין, סקירה, עריכה, צנזור קבוע או באופן אחר לשמור על כל תפקיד פיקוח ביחס לכל חומר. אתה מסכים שאתה לא מפרסם באתר או בדרך אחרת לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש או לשדר מחדש לאחרים:

* כל חומר שעשויה לפגוע בזכויות של כל צד אחר, כולל אך לא מוגבל לכל זכות לפרטיות, לשון הרע, הוצאת דיבה, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות ולא כל חומר שהוא מגונה, פוגעני, גזעני, מיני מפורש, מטריד או פוגע חוקים של כל מדינה, מדינה, מחוז או כל גוף ממשלתי אחר בכל מקום בעולם;
* כל חומר הכולל אזכור אנטומיים או מיני, או בשפת רמיזות מינית;
* כל תמונות, גרפיקה או כמו בכל פורמט המכיל עירום או מידע אישי;
* כל חומר שמוצפן;
* כל חומר שעשוי להיחשב להיות או הוא מכתב שרשרת וכדומה;
* כל חומר המכיל או מספק כל צורה של וירוסים, סוסים טרויאניים, וכו '

בנוסף, אתה מבין שכל מי שמפרסם כל חומר לאתר, לרבות אך לא רק מפרסמים שמפרסמים באתר יכול לרכוש זכויות לחומר זה או פרסומות כאלה ונושאים נלווים ואתה מסכים שלא להעתיק, לשדר, לפרסם מחדש או בדרך אחרת להשתמש בכל חומר כזה או פרסומות כאלה ונושאים נלווים לשום מקום בלי המפורש, האישור מראש ובכתב של הבעלים של שחומר או פרסומות כאלה ונושאים נלווים.

אתה מסכים עוד, כי לא יהיה לך:

* פסיקה או לשבש או לנסות להפריע או לשבש את האתר בכל דרך שהיא ולא למנוע או לעכב הגישה של כל גורם אחר לאתר;
* לספק מידע כוזב או מטעה על עצמך או לאחרים;
* לשנות או לשנות כל היבט של האתר;
* לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים.

אתה מסכים שההתנהלות שלך בהתכתבות או עסקית עם, או ההשתתפות בקידום מכירות של מפרסמים או אחר שנמצאה על או באמצעות האתר, לרבות תשלום ואספקה ​​של מוצרים או שירותים נלווים, וכל תנאים אחרים, תנאים, אחריות או מצגים הקשורים בעסקות אלה , מהווה אך ורק בינך ובין מפרסמים או אחרים מסוג זה. אתה מסכים שהבעלים לא יהיו אחראים או אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שיגרום כתוצאה מעסקות אלה או כתוצאה מהשתתפותם של מפרסמים או לאחרים כגון באתר.

במקרה שאתה מספק מידע על עצמך, אתה תהיה לעדכן מידע כזה מעת לעת כדי לשמור על עדכניות המידע, אמרה.

זכויותיו של בעל.

בעלים שומרת לעצמה את הזכות ועל ידי התקשרות בהסכם זה אתה הסכמה מפורשת כדי לאפשר בעלי גישה לכל החומר והמידע אחר שתפרסם באתר, כמו גם את הזכות לפקח על כל פעילות וכל באתר, לרבות הזכות להסיר כל חומר ש בעלים רואה בהפרתו של הסכם זה, אבל הבעלים לא יהיו החובה לעשות כן והבעלים לא יהיו, כעניין, סקירה, עריכה, צנזור קבוע או באופן אחר לשמור על כל תפקיד פיקוח ביחס לכל פעילות כזו או חומר כזה. אתה הסכמה מפורשת כדי לאפשר בעלי הזכות לאחסן ולהכין עותקים של כל החומר והמידע האחר שלך שאתה מפרסם. אתה באופן מפורש כדי לאפשר בעלים לחשוף לכל גורם אחר כל חומר כזה ומידע אחר שאתה מפרסם. אתה מסכים שהבעלים יכולים לשמור על חומר ומידע אודותיך ועשויים לחשוף חומר אם הוא נדרש לעשות כן ע"י רשויות החוק או באמונה טובה ששימור או גילוי כאמור הוא נחוץ באופן סביר ל: (א) היענות להליך משפטי; (ב) לאכוף את תנאי הסכם זה; (ג) להגיב לטענות שכל חומר פוגע בזכויות של צדדים שלישי; או (ד) להגן על הזכויות, הרכוש, הביטחון אישי או של בעלים, האתר, המשתמשים של האתר ולציבור. בעלים הוא הבעלים של כל זכויות היוצרים של הבעלים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות ולא תהיה לך שום זכויות מכל סוג וללא יהיה לך להשתמש בכל זכויות הקנייניות של הבעלים. אתה מסכים שלא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק של האתר. לך בזאת לתת ולהעניק לבעלים, היורשים, ממונים ובעלי הרישיונות שלה, את כל הזכויות להשתמש, להעתיק, להציג, לפרסם, לפרסם מחדש, להפיץ, להפוך את האוספים, בסיסי נתונים, נגזרות ואחרות גרסאות של החומר כולל אך לא מוגבל לשילוב חומר לעבודות אחרות ובתוך המענק יהיה מענק לבעלים ויורשיו, ממונים ובעלי הרישיון הן במהלך תקופת הסכם זה ולאחר שהסכם זה מסתיים מכל סיבה ולצמיתות ולא ניתן לביטול על ידי לך מכל סיבה ש. הבעלים יהיה הזכות למכור, להקצות ולהעביר בדרך אחרת את כל זכויותיה או כל בהסכם זה לכל גורם אחר. כן, אתה מצהיר בעלים שעשויים להקים מרפאות כלליות ומגבלות בנוגע לשימוש של האתר, כולל אך לא מוגבלת למספר המרבי של ימים שהודעות הדואר האלקטרוני, הודעות לוח הודעות או חומר שנטען אחר יישמר, את המספר המרבי של הודעות דואר אלקטרוני שעשוי יישלחו מאו שקיבל אותך, את הגודל המרבי של כל הודעת דואר אלקטרוני שעשויים להישלח מאו שהתקבל על ידי לך, שטח הדיסק המרבי שיוקצה על השרתים של הבעלים בשמך, ואת המספר המרבי של פעמים (ולכל היותר משך זמן שבי) אתה יכול לגשת לאתר בפרק זמן נתון. אתה מסכים שבעלים אין כל אחריות או מחויב למחיקה או לאי שמירה כל הודעות ואמצעי תקשורת אחרת או חומר אחר אתה מכיר בכך שהבעלים שומרת לעצמה את הזכות להתנתק חשבונות שאינם פעילים במשך תקופה ארוכה של זמן.

פרשנותו של הסכם זה.

בכוונת של בעלים בהסכם זה וביחס לאתר כדי לוודא שהבעלים לא רואים אותו כמוציא לאור של כל חומר ולא אחראי בכל צורה שהיא להתנהלות שלך או כל חבר אחר או בדרך אחרת ובתור שכזה, הסכם זה והאתר שיתפרש לעשות בעלים לא יהיה אחראים בכל צורה שהיא לכל חומר, התנהגות כזו או אחר ולעשות את מעשיו של הבעלים עקביים ותואמים לכל החוקים, בכל מקום בעולם, אם עכשיו בקיומו או שנחקקו להלן.

ההבטחות שלך.

אתה מצהיר ומתחייב: שאתה מעל גיל 18; שלא החומר ולא להיכנס להסכם זה על ידך תפגע או יפר זכויות כלשהן של כל צד כאמור לעיל וכי כל קנה החומר ויציית לכל חוקים, כללים, תקנות הרלוונטיות של כל תחום שיפוט גוף פעילות גופנית ממשלתי או אחר על הסכם זה, האתר או בדרך אחרת בכל מקום בעולם; כי החומר הוא מקורי איתך; ושאתה יהיה אחראי באופן בלעדי לציות מלא בכל החוקים המדינתיים והפדרליים, החוקים, התקנות וכדומה הסדרת הסכם זה, האתר או בדרך אחרת. כמו כן הינך מצהיר ומתחייב כי אתה לא תבקש להחזיק בעלים, וגם לא מי מבעלי המניות, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, עורכי הדין שלה או לאחרים אחראים בכל צורה שהיא לכל דבר שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש של האדם אחר שלך או של השירות שלנו. אחריות זו תישאר בתוקף לאחר סיום הסכם זה.

השיפויים שלך.

נגן על ולשמור ולהחזיק בעלים לא מזיקים, הבעלים של כלולה ותאגידים קשורים וגופים עסקיים אחרים הקשורים, יורשיהם או הבעלים של התאמה וממונים ואת הרישיונות, השותפים, העובדים, הסוכנים, עורכי הדין, בעלי המניות, נושאי המשרה, דירקטורים שלהם או הבעלים של נגד כל וכל טענות, דרישות, עלויות, פרסים, נזקים וכדומה, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיכול לנבוע מפרה או טענו הפרה של האחריות, המצגים, הבטחות או התחייבויותיך על פי הסכם זה, או אם לא הפרת האחריות אלה, או מצגים, הבטחות או התחייבויות סופו של דבר ספגו או לא והאם כל התדיינות משפטית או הגשת תביעה, או לכל עילת תביעה אחרת או טענות על ידי צדדים שלישיים כלשהם, כולל אך לא מוגבלים לכל גוף ממשלתי או אם לא כל התדיינות משפטית או הגשת תביעה ספג. פיצויים אלה יהיו גם לאחר סיומו של הסכם זה.

לא ניתן כל אחריות.

האתר וכל רכיביו, לרבות, אך ללא הגבלה, כל הפרסום הוא לשימושכם "AS IS" ללא כל אחריות, מפורש או משתמע, מכל סוג שבין אם ולהשתמש, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או באופן אחר. אתה משתמש באתר באחריותך בלבד. בעלים לא מתחייבים או ערבה, והבעלים לא יהיה אחראי ל, הנכונות של כל חומר המתפרסמת באתר, בעל ידי הימצאותם או כל צד, לרבות, אך לא רק, כל מפרסם. בעל אינו תומך או יתמוך בכל חומר שהועלה בידי כל צד, לרבות, אך לא רק, כל מפרסם. בעל לא תישא באחריות לכל ניזק מעשים או מחדלים כל צד, לרבות, אך לא רק, למפרסמים וגם או כל מבקר אחר באתר או בכל מעשים או מחדלים של כל צד שהאתר סיפק כל קישורים או שצד אחר עשוי לספק שירותים לאתר או לך. בעל לא תישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד אחר לכל מפצים ישירים או עקיפים, מיוחד, מקרי, בלתי ישיר או עקיף או עלויות כל תו, לרבות, אך לא רק, נזקים או עלויות עבור ניזקי גוף מכל סוג, פגיעה בזכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר , הפרת פטנט, דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרעה לזכויות פרסום, אובדן המוניטין, אובדן נתונים, אובדן רווחים, הפסקת עבודה, תקלה במחשב או תפקוד לקוי, NOR לכישלון של בעלים של או כל אינטרנט אחר אירוח או אחר שרת ולא כל כישלון של בעלים או כל צד אחר לספק גישה לאינטרנט לכל תקופת זמן ולא לכל מחוץ עילת הבקרה של הבעלים ולא לכל נזק אחר או עלויות כולל נזקים או הפסדי ענישה. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק או עלויות מעבר למחיר החוזה כולל לשירותים שניתנו בזאת, גם אם בעלים יהיה כבר הודיע ​​על האפשרות לניזק או עלויות מסוג זה, או לכל תביעה של כל צד אחר. בתוך הגבלה של אחריות עשויה להיות מוגבלת על ידי החוקים של מדינות מסוימות או בתחומי שיפוט אחרים ולכן חלק מההגבלות הנ"ל אינו חלים עליך וייתכן שיש לכם זכויות נוספות שעשויות להשתנות מהמדינה למדינה.

שונים

אם יש לך תלונות על האתר, אתה יכול ליצור קשר עם בעלים באמצעות דף יצירת קשר. אם אתה מאמין שזכויות היוצרים שלך הופרו, עליך להודיע ​​הסוכן הממונה של הבעלים. הסכם זה יהיה כפוף ולפרש על פי חוקי ארצות הברית החלים על הסכמים מלא שיש לבצע בו. אם בעלים שואל צד שלישי כדי לספק שירותים באמצעות הרשת שלנו או לאתר, להוראות הסכם זה תחולנה על השימוש בשירותים שלך. הסכם זה הוא ההבנה המלאה בינך ובין בעלים וניתן לשנות וכל הוראותיו ויתר רק על ידי כתב ובחתימה גם אתה וגם בעלים. זה יחייב ונהנה כל אחד מיורשים, ממונים של הבעלים בהתאמה ויורשים בעניין אבל כל הגבלות על הקצאה והעברה שלך והכילו אחרת בהסכם זה בדרך אחרת ליישם. ויתור על כל הוראה של הסכם זה, או כל הפרה טענה, לא ייחשב כויתור על כל הוראה או הפרה אחרות. כל התרופות הניתנות בעלים בהסכם זה הן מצטבר והפעילות הגופנית על ידי בעלים של כל תרופה תהיה מבלי לפגוע בפעילות הגופנית של הבעלים של כל זכויות או תרופות אחרות העומדות לרשות בעלים. כל מחלוקת שתתעורר במסגרת הסכם זה תיקבע רק על ידי בית משפט מוסמך רק בארצות הברית והבעלים יהיו זכאית לסעד של צו מניעה. אתה במפורש מסכים לסמכות שיפוט אישית במצב כזה וכזה בבית משפט. בכל תביעה על פי הסכם זה, המפלגה השלטת תהיה זכאית לדמי עורכי דין והוצאות משפט. במקרה כל חלק של הסכם זה יהיה תקף או בלתי ניתן לאכיפה זה לא יהיה להשפיע על התוקף או אכיפות של שאר הסכם זה. כל הוראות הסכם זה יישאר בתוקף לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה ש.

כתב ויתור

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כמו גם פרסומות. קישורים ופרסומות כאלה הם לא חסויות של כל מוצרים או שירותים באתרים אלו או בפרסומות כאלה, ולא את מידע באתר כזה או פרסומות כאלה כבר שאושר או שאושר על ידי Lotus Enthusiast.

כל שמות המוצרים, שמות מותג וכמו מתוארים או שימוש באתר אינטרנט זה וקשור חומרים הם או שמות מסחריים, סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ובעלות בעלים, בהתאמה. כל טענה מורכבת שכל בעלים כזה תומך בכל המוצרים או השירותים הניתנים על ידי אתר זה.

כל ההוראות של תנאי שאתר זה של השירות משולבים באופן מלא במסמך זה.

WinZip הסידורי 11

WinZip הסידורי 11 מפתח

הורדת photoshop Corel ללא תשלום

הורדת photoshop Corel ללא תשלום סדק

WinRAR להורדה 3

3 ההורדה WinRAR freedownload

moviefactory DVD Corel 6

moviefactory DVD Corel 6 הורדות

הורדת WinRAR חינם עבור XP

להוריד WinRAR עבור XP בחינם

חלונות חופשיים WinRAR להורדה 7

להוריד חלונות WinRAR חופשיים 7 סדק

Corel סדרתי לצייר 11

Corel סדרתי לצייר 11 סדרות

serialz CS5

CS5 serialz חופשי

הורדות Corel ללא תשלום

הורדות Corel חופשיות סדוקות