Gebruiksvoorwaarden

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten van belang aan u te leveren. Als u graag meer informatie over deze praktijk en je keuzes weten over het niet hebben van deze informatie gebruikt worden door deze bedrijven, klik hier .

Bedankt voor uw bezoek LotusEnthusiast.net ("De Site"). Door het gebruik van de site, maakt u een juridisch en bindende overeenkomst tussen u en de eigenaar van de site ("Eigenaar") die alle volgende termijnen van uw gebruik van de Site bevat. De eigenaar is vrij om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door het zelfde op de site, maar zonder individuele kennisgeving aan u.

Voordat u deze overeenkomst te accepteren, moet u er rekening mee dat andere partijen materialen die u kunnen vinden offensief mogen berichten plaatsen. Het is ook mogelijk dat andere partijen informatie over u die u persoonlijk kunnen overwegen en dat ze kunnen proberen te treiteren, intimideren of anderszins van dergelijke informatie op een manier die je kan bezwaar maken kunnen krijgen. Bovendien moet je die informatie die je post is niet prive kennen en kunnen worden geopend en bekeken door anderen. Zo moet je uiterst voorzichtig zijn met de informatie die u verstrekt.

De Site.

De inhoud van de site kan op elk moment worden gewijzigd en aanvullingen of wijzigingen worden automatisch geacht worden onder deze voorwaarden. De site of uw toegang tot de site kan ook naar beneden te allen tijde worden genomen door de eigenaar. Geen van dergelijke acties worden beschouwd als een inbreuk op of schending van deze overeenkomst aan de zijde van de eigenaar.

Uw verantwoordelijkheden.

U is de enig verantwoordelijke voor alles wat u publiceert, publiceren of anders aangeboden op de Site ("Materiaal" in deze overeenkomst en de term "materiaal" omvat alle informatie inclusief eventuele foto's, beschrijvingen, biografisch materiaal, e-mail informatie of het zoals jij bieden) en alles en al het materiaal dat u plaatsen, publiceren of anderszins opgemaakt of verzenden is onderworpen aan al uw verklaringen, garanties, verplichtingen en vergoedingen opgenomen in deze overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle wachtwoord en account aan u verstrekt als onderdeel van uw gebruik van de site, en zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Eigenaar behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om eventuele Materiaal om de aandacht van de eigenaar gebracht verwerpen, maar de eigenaar zal niet, als een gewone zaak, toetsing, bewerken, censureren of een toezichthoudende rol ten aanzien van ieder materiaal anders behouden. U gaat ermee akkoord dat u niet op de website plaatsen of op andere wijze te publiceren, verzenden, opnieuw publiceren of doorzenden aan anderen:

* Elk materiaal dat niet in strijd met de rechten van een andere partij, waaronder maar niet beperkt tot het recht op privacy, smaad, laster, auteursrecht, handelsmerk of ander recht noch enige materiaal dat obsceen, beledigend, racistisch, seksueel expliciet, kwetsend of in strijd met de wetten van een staat, land, provincie of een andere overheidsinstelling waar ook ter wereld;
* Materiaal dat anatomische of seksuele verwijzingen of seksueel suggestieve taal omvat;
* Eventuele foto's, grafieken en dergelijke in elk formaat die naaktheid of persoonlijke informatie;
* Elk materiaal dat wordt gecodeerd;
* Elk materiaal dat kan worden geacht te zijn of is een kettingbrief of iets dergelijks;
* Materiaal dat elke vorm van virussen bevat of levert, Trojaanse paarden, enz.

Bovendien, je begrijpt dat iedereen die enig materiaal posten op de site, inclusief maar niet beperkt tot adverteerders die op de site adverteren kunnen bezitten de rechten op dit materiaal of dergelijke reclame en aanverwante zaken en gaat u ermee akkoord dat u niet mag kopiëren, verzenden, repost of anderszins gebruiken dergelijke Materiaal of dergelijke reclame en aanverwante zaken overal zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat materiaal of dergelijke reclame en aanverwante zaken.

Daarnaast aanvaardt u dat u niet:

* Onderbreken of verstoren of proberen te onderbreken of verstoren de site op enigerlei wijze, noch verhinderen of belemmeren de toegang van een andere partij aan de site;
* Verstrekken van valse of misleidende informatie over jezelf of anderen;
* Wijzigen, verander enig aspect van de site;
* Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers.

U gaat ermee akkoord dat uw correspondentie of zakelijke handelingen met, of deelname aan promoties van, adverteerders of anderen die u op of via de site, met inbegrip van betaling en levering van verwante goederen of diensten, en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties , vinden uitsluitend plaats tussen u en dergelijke adverteerders of anderen. U gaat ermee akkoord dat de eigenaar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders of anderen op de site zijn.

In het geval dat u informatie over uzelf te verstrekken, dient u dergelijke informatie van tijd tot tijd bij te werken om de genoemde informatie actueel te houden.

Rechten van eigenaar.

Eigenaar behoudt zich het recht voor en door het aangaan van deze overeenkomst geeft u uitdrukkelijk toestemming om de eigenaar toegang tot alle materiaal en andere informatie die u plaatst op de website, alsmede het recht om alle activiteiten op de site met inbegrip van het recht te controleren om eventuele materiaal te verwijderen dat Eigenaar acht in strijd met deze overeenkomst, maar de eigenaar is niet van de plicht om dat te doen en de eigenaar zal niet, als een gewone zaak, toetsing, bewerken, censureren of een toezichthoudende rol ten aanzien van dergelijke activiteiten of dergelijk materiaal anderszins te handhaven. U uitdrukkelijk toestemming aan de eigenaar zodat het recht om kopieën van al uw materiaal en andere informatie die u plaatst op te slaan en te maken. U uitdrukkelijk toestemming om de eigenaar bekend te maken aan een andere partij al dergelijk materiaal en andere informatie die u plaatst. U gaat ermee akkoord dat de eigenaar Materiaal en informatie kan bewaren over u en kan Material bekendmaken indien daartoe verplicht door de wet of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke bewaren of openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) aan een juridisch proces; (B) de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst; (C) te reageren op claims dat materiaal in strijd met de rechten van derden; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van de eigenaar, de site, de gebruikers van de site en het publiek. Eigenaar is de eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten van de eigenaar en gij zult geen rechten van welke aard hebben en noch zal u een van de eigendomsrechten van de eigenaar te gebruiken. U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, enig deel van de site. Geef u hierbij en verlenen aan de eigenaar, zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders, alle rechten te gebruiken, kopiëren, weergeven, post, repost, verspreiden, ter compilaties, databanken, derivaten en andere versies van het materiaal met inbegrip van maar niet beperkt tot de integratie van de materiaal in andere werken en de binnen subsidie ​​wordt een subsidie ​​aan de eigenaar en zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders zowel tijdens de looptijd van deze overeenkomst en na deze overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden en voor altijd en kan niet worden herroepen door u om welke reden dan ook. Eigenaar heeft het recht in deze overeenkomst om te verkopen, toe te wijzen en anderszins overdragen of al zijn rechten op een andere partij te hebben. U erkent bovendien dat de eigenaar kan algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot gebruik van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat e-mailberichten, message board postings of andere geüploade materiaal blijven behouden vast te stellen, het maximale aantal e-mailberichten dat kan uit worden verzonden of ontvangen door u, de maximale grootte van een e-mailbericht dat van kan worden verzonden of ontvangen door u, de maximale schijfruimte die zal worden toegewezen op de servers van de eigenaar op uw rekening, en het maximum aantal keren (en de maximale duur waarvoor) kunt u toegang tot de site in een bepaalde periode van tijd. U stemt ermee in dat de eigenaar heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van berichten en andere mededelingen of andere Materiaal U erkent dat de eigenaar zich het recht voor om af te melden accounts die inactief voor een langere periode van tijd zijn op te slaan.

Interpretatie van deze overeenkomst.

Het is de bedoeling van de eigenaar in deze overeenkomst en met betrekking tot de site om er zeker van dat de eigenaar niet wordt beschouwd als een uitgever van een materiaal noch enkele wijze aansprakelijk voor het gedrag van u of een ander lid of anderszins en als zodanig zijn, deze overeenkomst en De Site mag worden geïnterpreteerd als de eigenaar niet aansprakelijk op enigerlei wijze voor enig materiaal, dergelijk gedrag of anderszins te maken en om de acties van de eigenaar consistent en compatibel met alle wetten te maken, waar ook ter wereld, of dat nu bestaat of in de toekomst vastgesteld.

Uw beloften.

U verklaart en garandeert: dat u ouder bent dan 18 jaar; dat noch het materiaal, noch het aangaan van deze overeenkomst door u zal schaden of in strijd zijn met rechten van enige partij zoals hierboven uiteengezet en dat al het materiaal voldoet en zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, reglementen van een overheids-of andere instantie die de bevoegdheid uitoefent Over deze overeenkomst, De Site of anderszins waar ook ter wereld; dat het materiaal is origineel met u; en dat u als enige verantwoordelijk voor de volledige naleving onder alle staats-en federale wetten, statuten, reglementen en dergelijke regulering van deze overeenkomst, de site of anderszins zijn. Bovendien verklaart en garandeert dat u niet moet leiden tot de eigenaar, noch een van haar aandeelhouders, bestuurders, directeuren, agenten, advocaten of anderen aansprakelijk te stellen op een manier voor iets dat kan het gevolg zijn van of een andere persoon gebruik van onze dienst uw. Deze garanties gelden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

Uw Vergoedingen.

Zal verdedigen en op te slaan en te vrijwaren de eigenaar, de eigenaar van gelieerde en gerelateerde bedrijven en andere aanverwante zaken entiteiten, hun of de respectievelijke opvolgers van de eigenaar en rechtverkrijgenden en hun of de eigenaar van licentiehouders, partners, werknemers, agenten, advocaten, aandeelhouders, bestuurders, directeuren tegen alle claims, eisen, kosten, prijzen, schade en dergelijke, met inbegrip van het honorarium van advocaten, die kunnen voortvloeien uit een schending of beweerde schending van een van uw andere garanties, toezeggingen of verplichtingen uit deze overeenkomst, al dan niet een schending van die garanties, voorstellingen, beloften of verplichtingen is eindelijk volgehouden en of eventuele geschillen of claim is ingediend, of voor een andere oorzaak van de actie of aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot enig overheidsorgaan of enig geschil of claim is ingediend of opgelopen. Deze vergoedingen zal de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

GEEN GARANTIE.

DE SITE EN alle onderdelen INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE RECLAME WORDEN OP EEN "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, VAN WELKE AARD OOK ALS TE GEBRUIKEN, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. U DE SITE OP EIGEN RISICO. EIGENAAR GEEFT GEEN GARANTIE OF GARANTIE, EN EIGENAAR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, de juistheid van enig materiaal OP DE SITE, OOK DOOR DE EIGENAAR OF DOOR EEN PARTIJ INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ADVERTEERDER. EIGENAAR onderschrijft noch ondersteunt enig materiaal DOOR EEN PARTIJ INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ADVERTEERDER. Eigenaar is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten DOOR EEN PARTIJ INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT aan adverteerders en OF ENIGE ANDERE bezoeker van de site of een handelen of nalaten van een partij bij het SITE WIE IS VOORZIEN LINKS OF DIE ANDERE PARTIJ VAN DIENSTEN OP DE SITE OF ZIJN. EIGENAAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR enigerlei directe of indirecte compenserende, speciale, incidentele, OF GEVOLGSCHADE OF KOSTEN VAN WELKE AARD INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE OF KOSTEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL VAN WELKE SOORT, INBREUK OP HET AUTEURSRECHT, merkinbreuk , WEGENS OCTROOISCHENDING, smaad, laster, schending van de privacy, interferentie met de rechten op publiciteit, verlies van goodwill, verlies van gegevens, gederfde winst, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTER OF DISFUNCTIONEREN, NOCH WEGENS NIET EIGENAAR of een andere web hosting of ANDERE SERVER NOCH NIET VAN DE EIGENAAR OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR INTERNET TOEGANG VOOR ENIGE TIJD NOCH VOOR ENIGE OORZAAK BUITEN DE EIGENAAR CONTROLE NOCH VOOR ALLE ANDERE SCHADE OF KOSTEN INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN TE BIEDEN. EIGENAAR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF KOSTEN BOVEN HET TOTALE CONTRACT VOOR DE HIERIN bewezen diensten, ZELFS ALS EIGENAAR ZAL ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OF KOSTEN OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ. DE BINNEN BEPERKING VAN GARANTIES KAN HET RECHT VAN BEPAALDE STATEN OF ANDERE jurisdicties beperkt en dus sommige van de VOORGAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JE KUNT U NOG ANDERE RECHTEN DIE VAN STAAT TOT STAAT.

Diversen

Als u klachten heeft over de site, kunt u contact opnemen met de eigenaar via de Contact pagina. Als u denkt dat uw auteursrecht rechten zijn geschonden, moet u de eigenaar van aangewezen vertegenwoordiger in kennis. Deze overeenkomst is onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten van toepassing op overeenkomsten geheel daarin te worden uitgevoerd. Als de eigenaar vraagt ​​een derde van diensten via een netwerk of voor The Site, zijn de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing zijn op uw gebruik van hun diensten. Deze overeenkomst is de volledige afspraak tussen u en de eigenaar en kan worden gewijzigd en van bepalingen ervan afgezien slechts door een schriftelijk door zowel u als de eigenaar ondertekend. Zij binden en te profiteren elk van uw en de eigenaar van eventuele erfgenamen, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers belang, maar elke beperking van overdracht en overheveling anders in deze overeenkomst anders is van toepassing. Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst, of enige beweerde inbreuk daarop, wordt niet geacht een verklaring van afstand van enige andere bepaling of schending. Alle rechtsmiddelen waarin de eigenaar in deze overeenkomst zijn cumulatief en de uitoefening door de eigenaar van een rechtsmiddel doet geen afbreuk aan de uitoefening van andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar van de eigenaar. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst uitsluitend moet worden bepaald door een bevoegde rechter alleen in de Verenigde Staten en de eigenaar het recht om een ​​voorlopige voorziening. U uitdrukkelijk toestemming voor persoonlijke jurisdictie in zo'n staat en in dat hof. In elk optreden uit hoofde van deze overeenkomst, zal de winnende partij het recht om advocaten en gerechtelijke kosten. Bij enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet het heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst worden gehouden. Alle bepalingen van deze overeenkomst zal de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden.

DISCLAIMER

Deze site bevat links naar andere websites en advertenties. Dergelijke links en advertenties zijn geen aantekeningen van producten of diensten op dergelijke sites of in dergelijke reclame, en geen informatie in een dergelijke site of dergelijke advertenties is onderschreven of door Lotus Enthousiast goedgekeurd.

Alle productnamen, merknamen en dergelijke afgebeeld of gebruikt in deze website en verwante materialen zijn ofwel handelsnamen, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van en eigendom van de respectieve eigenaars. Geen aanspraak wordt gemaakt dat een dergelijke eigenaars onderschrijft een van de producten of diensten die door deze website.

Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden van deze site zijn volledig hierin opgenomen.

seriële winzip 11

serial winzip 11 sleutel

gratis corel photoshop downloaden

gratis corel photoshop downloaden keygen

winrar 3 download

winrar 3 download Freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 downloads

free winrar downloaden voor xp

downloaden winrar voor xp gratis

downloaden winrar gratis Windows 7

downloaden winrar gratis Windows 7 crack

seriële Corel Draw 11

seriële Corel Draw 11 series

cs5 serialz

cs5 serialz gratis

gratis corel downloads

gratis corel downloads gekraakt