Servicevoorwaarden

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten voor u van belang te voorzien. Indien u meer informatie wenst over deze praktijk en om uw keuzes zijn niet over deze informatie gebruikt door deze bedrijven weten, klik dan hier .

Dank u voor uw bezoek aan LotusEnthusiast.net ("De Site"). Door het gebruik van de site, maakt u een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de eigenaar van de site ("Eigenaar") die alle volgende voorwaarden van uw gebruik van de site bevat. De eigenaar is vrij om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door het zelfde op de site, maar zonder individuele kennisgeving aan u.

Voordat u deze overeenkomst te accepteren, moet u er rekening mee dat andere partijen materialen die je kunnen vinden offensief mogen berichten plaatsen. Ook is het mogelijk dat ook andere partijen informatie kunnen verkrijgen over u dat u persoonlijk kunnen overwegen en dat ze kunnen proberen om lastig te vallen, te intimideren of op andere wijze dergelijke informatie te gebruiken op een manier die je kan bezwaar maken. Daarnaast moet u die informatie weet dat je post is niet prive en kan worden geopend en bekeken worden door anderen. Zo moet je uiterst voorzichtig zijn met de informatie die u verstrekt.

De Site.

De inhoud van de site kan op elk moment worden gewijzigd en aanvullingen of wijzigingen worden automatisch geacht worden onder deze voorwaarden. De site of uw toegang tot de site kan ook naar beneden worden genomen op elk moment door de eigenaar. Geen van dergelijke acties worden beschouwd als een inbreuk op of schending van deze overeenkomst aan de zijde van de eigenaar.

Uw verantwoordelijkheden.

U dient uitsluitend verantwoordelijk voor alles wat u publiceert, publiceren of anderszins opgemaakt op de site ("Materiaal" in deze overeenkomst en de term "materiaal" omvat alle informatie inclusief eventuele foto's, beschrijvingen, biografisch materiaal, e-mail informatie of het zoals jij bieden) en alles en al het materiaal dat u plaatsen, publiceren of anderszins opgemaakt of verzenden is onderworpen aan al uw verklaringen, garanties, verplichtingen en vergoedingen die in deze overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account die u als onderdeel van uw gebruik van de site, en zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Eigenaar behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om elke Materiaal om de aandacht van de eigenaar gebracht verwerpen, maar de eigenaar zal niet, zoals een gewone materie, beoordeling, bewerken, censureren of anderszins hanteren zij een toezichthoudende rol met betrekking tot elk materiaal. Gaat u ermee akkoord dat u niet op de website plaatsen of anderszins publiceren, uitzenden, opnieuw publiceren of doorzenden aan anderen:

* Elk materiaal dat niet in strijd met de rechten van een andere partij, waaronder maar niet beperkt tot enig recht op privacy, smaad, laster, auteursrechten, handelsmerken of andere rechten, noch enig materiaal dat obsceen, beledigend, racistisch, seksueel expliciet, intimiderend of in strijd met de wetten van een staat, land, provincie of een andere overheidsinstelling overal in de wereld;
* Materiaal dat anatomische of seksuele verwijzingen of seksueel suggestieve taal omvat;
* Geen foto's, afbeeldingen of dergelijke in elk formaat die naaktheid of persoonlijke informatie;
* Materiaal dat wordt gecodeerd;
* Materiaal dat kan worden geacht te zijn of is een kettingbrief of dergelijke;
* Materiaal dat elke vorm van virussen, Trojaanse paarden, enz bevat of levert

Bovendien, je begrijpt dat iedereen die geen materiaal posten naar de site, inclusief maar niet beperkt tot adverteerders die op de site adverteren kunnen rechten bezit om dat materiaal of dergelijke reclame en aanverwante zaken en gaat u ermee akkoord dat u niet zal kopiëren, verzenden, repost of anderszins Gebruik dergelijk materiaal of dergelijke reclame en aanverwante zaken overal zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat materiaal of dergelijke reclame en aanverwante zaken.

Verder gaat u akkoord dat u niet:

* Onderbreken of verstoren of proberen te onderbreken of verstoren de Site op geen enkele manier noch verhinderen of de toegang van een andere partij om de site te belemmeren;
* Voorzien van valse of misleidende informatie over uzelf of anderen;
* Wijzigen of te wijzigen enig aspect van de site;
* Verzamelen of persoonlijke gegevens op te slaan over andere gebruikers.

Gaat u ermee akkoord dat uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van adverteerders of anderen die u op of via de site, met inbegrip van betaling en levering van verwante goederen of diensten, en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties , vinden uitsluitend plaats tussen u en dergelijke adverteerders of anderen. U stemt ermee in dat de eigenaar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard ook ontstaan ​​als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders of anderen op de site zijn.

In het geval dat u informatie over uzelf te verstrekken, dient u dergelijke informatie tot tijd actualiseren van tijd tot die informatie actueel te houden.

Rechten van de eigenaar.

Eigenaar behoudt zich het recht voor en door het aangaan van deze overeenkomst geeft u uitdrukkelijk toestemming om de eigenaar om toegang te krijgen tot alle Laden en andere informatie die u plaatst op de site, evenals het recht om alle activiteiten op de site te monitoren, waaronder het recht om materiaal te verwijderen dat Eigenaar acht in strijd met deze overeenkomst, maar de eigenaar zal niet de verplichting om dit te doen en de eigenaar mag niet, als een gewone materie, beoordeling, bewerken, censureren of anderszins toezichthoudende rol met betrekking tot dergelijke activiteiten of een dergelijk materiaal te behouden. U uitdrukkelijk toestemming voor de eigenaar het recht te geven op te slaan en kopieën maken van al uw materiaal en andere informatie die u plaatst. U uitdrukkelijk toestemming om de eigenaar bekend te maken aan een andere partij al dergelijk materiaal en andere informatie die u plaatst. U stemt ermee in dat de eigenaar Materiaal en informatie kan bewaren over u en openbaar mag maken Materiaal indien nodig om dit te doen door de wet of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke bewaren of openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) aan een juridisch proces; (B) de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst; (C) te reageren op claims dat elke Materiaal schendt de rechten van derden; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van de eigenaar, de site, de gebruikers van de site en het publiek. Eigenaar is de eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten eigenaar en gij zult geen rechten van welke aard hebben en noch zal u een van de eigendomsrechten van de eigenaar te gebruiken. U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, elk deel van de Site. Geef u hierbij en verlenen aan de eigenaar, zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders, alle rechten te gebruiken, kopiëren, weergeven, post, repost, te verspreiden, te maken compilaties, databanken, derivaten en andere versies van het materiaal, waaronder maar niet beperkt tot de integratie van de materiaal in andere werken en de binnen subsidie ​​wordt een subsidie ​​aan de eigenaar en zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders zijn zowel tijdens de looptijd van deze overeenkomst en na deze overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden en voor altijd en kan niet worden herroepen door u om welke reden. Eigenaar heeft het recht om te verkopen, toe te wijzen en op andere wijze overdragen of alle van zijn rechten in deze overeenkomst aan een andere partij te hebben. U erkent bovendien dat de eigenaar kan algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat e-mailberichten, postings message board of andere geüploade materiaal vast te stellen zal worden behouden, het maximale aantal e-mailberichten dat kan uit worden verzonden of ontvangen door u, de maximale omvang van een e-mailbericht dat uit kan worden verzonden of ontvangen door u, de maximale schijfruimte die zal worden toegewezen op de servers van de eigenaar op uw rekening, en het maximum aantal keren (en de maximale duur waarvoor) kunt u toegang tot de site in een bepaalde periode van tijd. U stemt ermee in dat de eigenaar heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van berichten en andere mededelingen of andere Materiaal U erkent dat de eigenaar behoudt zich het recht voor om af te melden accounts die inactief voor een langere periode van tijd zijn op te slaan.

Interpretatie van deze overeenkomst.

Het is de bedoeling van de eigenaar in deze overeenkomst en met betrekking tot de site om er zeker van dat de eigenaar niet wordt beschouwd als een uitgever van een materiaal noch enkele wijze aansprakelijk voor het gedrag van u of een ander lid of anderszins en als zodanig zijn te maken, deze overeenkomst en de site zal worden uitgelegd als de eigenaar niet aansprakelijk op enigerlei wijze voor enige Materiaal, dergelijk gedrag of anderszins te maken en om de acties eigenaar consistent en voldoet aan alle wetten te maken, waar ook ter wereld, of dat nu bestaat of in de toekomst vastgesteld.

Uw Beloften.

U verklaart en garandeert: dat u ouder bent dan 18 jaar; dat noch het materiaal, noch het aangaan van deze overeenkomst door u zal aantasten of schenden de rechten van een partij zoals hierboven uiteengezet en dat al het materiaal voldoet en zullen voldoen aan alle geldende wetten, statuten, reglementen en bepalingen van overheidswege of andere instantie die de bevoegdheid uitoefent Over deze overeenkomst, de site of anderszins overal in de wereld; dat het materiaal is origineel met u; en dat u als enige verantwoordelijk voor de volledige naleving onder alle staats-en federale wetten, statuten, reglementen en dergelijke regulering van deze overeenkomst, de site of anderszins zijn. Bovendien verklaart en garandeert dat u niet zal proberen om de eigenaar te houden, noch een van haar aandeelhouders, bestuurders, directeuren, agenten, advocaten of anderen aansprakelijk op enige wijze voor alle voorwerpen die mogelijk het gevolg zijn van een andere persoon gebruik van onze dienst uw of. Deze garanties gelden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

Uw Vergoedingen.

Zal verdedigen en op te slaan en te vrijwaren de eigenaar, de eigenaar van gelieerde en aanverwante bedrijven en andere gerelateerde business entiteiten, hun of eigenaar respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden en hun of eigenaar licentiehouders, partners, medewerkers, agenten, advocaten, aandeelhouders, bestuurders, directeuren tegen alle claims, eisen, kosten, prijzen, schade en dergelijke, met inbegrip van het honorarium van advocaten, die kunnen voortvloeien uit een schending of beweerde schending van een van uw garanties, verklaringen, beloften of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, al dan niet een schending van deze garanties, representaties, beloften of verplichtingen is eindelijk opgelopen en of eventuele geschillen of claim wordt ingediend, of voor enige andere oorzaak van actie of aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot enig overheidsorgaan of enig geschil of claim is ingediend of volgehouden. Deze vergoedingen zal de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

GEEN GARANTIE.

DE SITE EN alle onderdelen INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE RECLAME WORDEN OP EEN "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, VAN WELKE AARD OOK ALS TE GEBRUIKEN, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. U DE SITE OP EIGEN RISICO. EIGENAAR geeft geen garantie met GARANTIE, EN eigenaar is niet verantwoordelijk voor de juistheid van materiaal op de site geplaatst, OOK DOOR DE EIGENAAR OF DOOR EEN PARTIJ INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT adverteerder. EIGENAAR verleent geen goedkeuring of ondersteuning voor materiaal dat is geplaatst door een partij INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT adverteerder. Eigenaar is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door een partij INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT Adverteerders EN OF ENIGE ANDERE bezoeker van de site of enig handelen of nalaten van een partij bij DE SITE WIE GELEVERD LINKS OF WELKE ANDERE PARTIJ VAN DIENSTEN OP DE SITE of om u. EIGENAAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR enige directe of indirecte compenserende, speciale, incidentele, of gevolgschade OF KOSTEN VAN WELKE AARD INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE OF KOSTEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL van welke aard ook, inbreuk op het auteursrecht, merkinbreuk , OCTROOI INBREUK, smaad, laster, schending van de privacy, interferentie met de rechten op publiciteit, verlies van goodwill, verlies van gegevens, gederfde winst, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTER OF -DEFECTEN, NOCH VOOR HET NIET VAN DE EIGENAAR of een andere web hosting of ANDERE server, noch HET NIET van de eigenaar of een andere partij bij internettoegang voor een periode van tijd, NOCH VOOR ENIGE OORZAAK BUITEN DE EIGENAAR CONTROLE NOCH VOOR ALLE ANDERE SCHADE OF KOSTEN INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN TE BIEDEN. Eigenaar zal NIET aansprakelijk voor enige schade of kosten BOVEN DE TOTALE CONTRACT VOOR DE HIERIN bewezen diensten, ZELFS ALS DE EIGENAAR IS ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ. DE BINNEN BEPERKING VAN GARANTIES KAN DOOR DE WETTEN VAN BEPAALDE STATEN OF ANDERE jurisdicties en dus sommige van de BOVENSTAANDE BEPERKINGEN BEPERKT MOGELIJK NIET VOOR U EN dat u andere rechten die kunnen afwijken van staat tot staat.

Diversen

Als u klachten heeft over de site, kunt u contact opnemen met de eigenaar via de Contact pagina. Als u denkt dat uw auteursrecht rechten zijn geschonden, moet u de eigenaar van Aangewezen Agent te melden. Deze overeenkomst is onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten van toepassing zijn op overeenkomsten geheel daarin te worden uitgevoerd. Als eigenaar vraagt ​​een derde aan te bieden via ons netwerk of voor de site, zijn de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing op uw gebruik van hun diensten. Deze overeenkomst is de volledige afspraken tussen u en de eigenaar en kan gewijzigd worden en een van haar bepalingen slechts afgeweken door een schriftelijk door zowel u als de eigenaar ondertekend. Zij binden en te profiteren elk van uw en eigenaar respectieve erfgenamen, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers belang, maar elke beperking van overdracht en overheveling anders in deze overeenkomst anders is van toepassing. Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst, of een beweerde schending daarvan, wordt niet geacht een verklaring van afstand van enige andere bepaling of schending. Alle rechtsmiddelen waarin de eigenaar in deze overeenkomst zijn cumulatief en de uitoefening door de eigenaar van enige remedie doet geen afbreuk aan de uitoefening van andere rechten of rechtsmiddelen die de eigenaar van de eigenaar. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden uitsluitend bepaald door een bevoegde rechterlijke instantie alleen in de Verenigde Staten en de eigenaar het recht om een ​​voorlopige voorziening. U uitdrukkelijk toestemming voor persoonlijke jurisdictie in zo'n toestand en in zulke rechtbank. In elk optreden uit hoofde van deze overeenkomst, zal de winnende partij het recht om advocaten en gerechtelijke kosten. In het geval dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet, het zal niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst worden gehouden. Alle van de bepalingen van deze overeenkomst zal de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden overleven.

DISCLAIMER

Deze site bevat links naar andere websites evenals reclame. Dergelijke links en advertenties zijn geen aantekeningen van producten of diensten op dergelijke sites of in dergelijke advertenties, en geen informatie in een dergelijke site of dergelijke advertenties is onderschreven of door Lotus Enthusiast goedgekeurd.

Alle productnamen, merknamen en dergelijke afgebeeld of gebruikt in deze website en verwante materialen zijn ofwel handelsnamen, handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van en eigendom van de respectieve eigenaars. Geen aanspraak wordt gemaakt dat een dergelijke eigenaars onderschrijft een van de producten of diensten die door deze website.

Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden van deze site zijn volledig hierin opgenomen.

seriële winzip 11

seriële winzip 11 sleutel

gratis corel photoshop te downloaden

gratis corel photoshop downloaden keygen

winrar 3 download

winrar 3 download Freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 downloads

gratis winrar downloaden voor xp

downloaden winrar voor xp gratis

WinRAR gratis downloaden windows 7

WinRAR gratis downloaden windows 7 crack

seriële Corel Draw 11

seriële Corel Draw 11 serials

cs5 serialz

cs5 serialz gratis

gratis corel downloads

gratis corel downloads gekraakt