Vilkår for bruk

Vi bruker tredjepartsannonseringsselskaper til å vise annonser når du besøker nettstedet vårt. Disse selskapene kan bruke informasjon (ikke inkludert navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om dine besøk på dette og andre nettsteder for å kunne levere annonser om varer og tjenester av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen og vite dine valg om ikke å ha denne informasjonen brukes av disse selskapene, klikk her.

Takk for besøket LotusEnthusiast.net ("Hjemmesiden"). Ved å bruke Nettstedet, oppretter du en juridisk og bindende avtale mellom deg og eieren av nettstedet ("eier") som omfatter alle de følgende vilkårene for din bruk av nettstedet. Byggherren står fritt til å endre disse vilkårene når som helst ved å poste samme på området, men uten noen enkelte varsel til deg.

Før du godta denne avtalen, bør du være oppmerksom på at andre parter kan poste materialer som du kan finne støtende. Det er også mulig at andre parter kan få informasjon om deg som du kan vurdere personlig, og at de kan søke å sjikanere, true eller på annen måte bruke slik informasjon på en måte som du kan innvende mot. I tillegg må du vite at informasjon som du legger ut er ikke privat, og kan nås og sett av andre. Derfor bør du være svært forsiktig med den informasjonen du gir.

Siden.

Innholdet av Nettstedet kan endres når som helst, og eventuelle tillegg eller endringer skal automatisk anses omfattet av disse vilkårene. Nettstedet eller din tilgang til Nettstedet kan også tas ned når som helst ved herren. Ingen slike handlinger skal anses brudd eller brudd på denne avtalen på den delen av eieren.

Ditt ansvar.

Du skal være eksklusivt ansvarlig for alt du legger ut, publisere eller på annen måte satt opp på stedet ("Material" i denne avtalen, og begrepet "Material" skal inneholde all informasjon inkludert eventuelle fotografier, beskrivelser, biografisk materiale, e-postinformasjon eller lignende du gi) og alt og alt materialet du legger ut, publisere eller på annen måte sette opp eller overføre skal være underlagt alle dine representasjoner, garantier, forpliktelser og erstatninger i denne avtalen. Du er ansvarlig for å hemmeligholde av alle passord og konto gitt til deg som en del av din bruk av nettstedet, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt passord eller konto. Eieren forbeholder seg retten, men har ingen plikt til å avvise enhver Material brakt til eierens oppmerksomhet, men eieren skal ikke, som en vanlig sak, anmeldelse, redigere, sensurere eller på annen måte vedlikeholde noe tilsynsrolle med hensyn til ethvert materiale. Du godtar at du ikke vil legge på nettstedet eller på annen måte publisere, overføre, publisere eller videresende til andre:

* Noe materiale som kan krenke rettighetene til en annen part, inkludert, men ikke begrenset til eventuelle rettigheter til personvern, injurier, baktalelser, copyright, varemerker eller andre rettigheter og heller ikke noen Materialer som er uanstendig, støtende, rasistisk, pornografisk, støtende eller bryter lovene i noen stat, land, provins eller en annen offentlig enhet hvor som helst i verden;
* Noen Materialer som inneholder anatomiske eller seksuelle referanser, eller seksuelt ladet språk;
* Eventuelle fotografier, grafikk eller lignende i alle formater som inneholder nakenhet eller personlig informasjon;
* Noen Materialer som er kryptert;
* Noen Materialer som kan anses å være eller er et kjedebrev eller lignende;
* Materiale som inneholder eller gir noen form for virus, trojanske hester, etc.

I tillegg forstår du at alle som poster noen Materialer til nettstedet, inkludert men ikke begrenset til annonsører som annonserer på nettstedet kan eie rettighetene til materialet eller slike annonser og relaterte saker, og du godtar at du ikke skal kopiere, overføre, hvile eller på annen måte bruke slikt materiale eller slike annonser og relaterte saker hvor som helst uten uttrykkelig før og skriftlig tillatelse fra eieren av dette materialet eller slike annonser og relaterte saker.

Videre godtar du at du skal ikke:

* Forstyrre eller avbryte eller forsøke å avbryte eller forstyrre Nettstedet på noen måte eller hindre eller vanskeliggjøre andre parters tilgang til området;
* Gi falsk eller villedende informasjon om deg selv eller andre;
* Modifisere eller endre noen aspekter av nettstedet;
* Samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere.

Du samtykker i at korrespondanse eller forretninger med, eller deltakelse i kampanjer av, annonsører eller andre funnet på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike forretninger , er utelukkende mellom deg og slike annonsører eller andre. Du samtykker i at eieren ikke skal være ansvarlig for eventuelle tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger eller som følge av tilstedeværelsen av slike annonsører eller andre på nettstedet.

I tilfelle at du gir informasjon om deg selv, skal du oppdatere slik informasjon fra tid til annen for å holde den nevnte informasjonen oppdatert.

Eiers rettigheter.

Eieren forbeholder seg retten og ved å inngå denne avtalen du uttrykkelig samtykke til at eieren til å få tilgang til alt materiale og annen informasjon du legger ut på nettstedet, samt rett til å overvåke enhver og alle aktiviteter på området inkludert retten til å fjerne alt materiale som Eieren mener er i strid med denne avtalen, men eieren skal ikke ha plikt til å gjøre det, og eieren skal ikke, som en vanlig sak, anmeldelse, redigere, sensurere eller på annen måte vedlikeholde noe tilsynsrolle med hensyn til slike aktiviteter eller slikt materiale. Du uttrykkelig samtykke til at eier retten til å lagre og lage kopier av alle dine Materiale og annen informasjon du legger ut. Du uttrykkelig samtykker til at eieren til å avsløre noen andre om alt slikt materiale og annen informasjon du legger ut. Du samtykker i at eier kan bevare Materiale og opplysninger om deg og kan avsløre Material hvis det er nødvendig å gjøre det ved lov, eller ved god tro om at en slik bevaring eller utlevering er nødvendig for å: (a) overholde juridiske prosessen; (b) håndheve vilkårene i denne avtalen; (c) svare på påstander om at noen Materialer krenker rettighetene til tredjeparter; eller (d) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet på eier, The Site, brukerne av nettstedet og publikum. Eier er innehaver av alle eier sin opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter, og du skal ikke ha rettigheter av noe slag i og til eller skal du bruke noen av eier eiendomsrettigheter. Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av nettstedet. Du herved gi og gi til eier, sine etterfølgere, utnevnte og rettighetshavere, alle rettigheter til å bruke, kopiere, vise, post, repost, distribuere, lage samleplater, databaser, derivater og andre versjoner av materialet, inkludert, men ikke begrenset til å innlemme Materialet i andre publikasjoner og innen Tilskuddet skal være et tilskudd til Eier og dens etterfølgere, utnevnte og rettighetshavere både under begrepet av denne avtalen, og etter denne avtalen opphører, uansett årsak og i det uendelige, og kan ikke trekkes tilbake av deg, uansett grunn. Eieren skal ha rett til å selge, tildele og ellers overføre noen eller alle sine rettigheter i denne avtalen til en annen part. Du erkjenner videre at eier kan etablere generelle retningslinjer og begrensninger for bruk av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til det maksimale antall dager som e-postmeldinger, melding på oppslagstavler eller annet opplastet Materialet vil bli beholdt, det maksimale antall e-postmeldinger som kan sendes fra eller mottatt av deg, den maksimale størrelsen på en hvilken som helst e-postmelding som kan sendes fra eller mottatt av deg, maksimal diskplass som vil bli tildelt på eier sine servere på dine vegne, og maksimum antall ganger (og maksimum varighet) du kan få tilgang til nettstedet i en gitt periode. Du samtykker i at Eier har ikke ansvar for sletting eller mislykket lagring av meldinger og annen kommunikasjon eller annet materiale du erkjenner at Eier forbeholder seg retten til å logge av konti som er inaktive for en lengre periode.

Tolkning av denne avtalen.

Det er intensjonen til Eier i denne avtalen, og med hensyn til området for å være sikker på at eier ikke er å anse som en utgiver av materiale heller ikke ansvarlig på noen måte for gjennomføringen av deg eller noe annet medlem eller på annen måte, og som sådan, denne avtalen, og området skal tolkes til å gjøre Eier ikke ansvarlig på noen måte for noen Materialer, slik opptreden eller annen måte, og for å gjøre eier handlinger konsekvent og kompatibel med alle lover, hvor som helst i verden, enten nå i eksistens eller heretter vedtatt.

Løftene.

Du garanterer: at du er over 18 år; at verken Material eller inngåelse av denne avtalen ved vil du forringe eller krenke rettighetene til noen part som angitt ovenfor, og at alle materialet oppfyller og vil overholde alle gjeldende lover, vedtekter, forskrifter av en statlig eller annet organ utøve jurisdiksjon over denne avtalen, Nettstedet eller på annen måte hvor som helst i verden; at materialet er original med deg; og at du skal være ansvarlig for full overensstemmelse under alle statlige og føderale lover, vedtekter, forskrifter og lignende regulere denne avtalen, Nettstedet eller på annen måte. Videre bekrefter og garanterer at du ikke skal søke å holde Eier, eller noen av dets aksjonærer, ledere, direktører, agenter, advokater eller andre ansvarlig på noen måte for noe som kan skyldes din eller en annen persons bruk av våre tjenester. Disse garantiene skal overleve opphør av denne avtalen.

Dine erstatninger.

Skal forsvare og spare og holde Owner, Reder tilknyttet og relaterte selskaper og andre relaterte forretningsenheter, deres eller eiers respektive etterfølgere og stedfortredere og deres eller eiers lisenstakere, samarbeidspartnere, ansatte, agenter, advokater, aksjonærer, ledere, direktører mot alle krav, krav, kostnader, priser, skader og lignende, inkludert advokat, som kan oppstå fra et brudd eller påståtte brudd på noen av dine garantier, representasjoner, løfter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen, om ikke et brudd på disse garantiene, representasjoner, løfter eller forpliktelser er endelig vedvarende og om ikke noe søksmål eller krav er arkivert, eller for andre søksmål eller krav fra tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til noen statlig organ om ikke noe søksmål eller krav er arkivert eller vedvarende. Disse erstatninger skal overleve opphør av denne avtalen.

INGEN GARANTIER.

SIDEN OG alle komponentene INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL REKLAME LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AV NOE SLAG ENTEN AS TIL BRUK, SALGBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER ANNET. DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGET ANSVAR. EIER GARANTERER IKKE ELLER GARANTI OG EIER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR, riktigheten av alle materialer lagt ut på nettstedet, enten ved EIER ELLER NOEN PART INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN annonsøren. EIER godkjenner ikke Java materiale som er lagt AV NOEN SOM HELST INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN annonsøren. EIER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN hvilke handlinger eller unnlatelser NOEN PART inkludert men ikke begrenset til annonsører OG ELLER ANNEN BESØKENDE til nettstedet eller eventuelle handlinger eller unnlatelser AV NOE parten området har gitt noen linker eller SOM andre parten kan tilby tjenester TIL NORSK FOR DEG. EIER IKKE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PART FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER SKADER ELLER KOSTNADER AV NOE SLAG, INKLUDERT FØLGE MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER ELLER KOSTNADER FOR PERSONSKADE av noe slag, BRUDD PÅ OPPHAVSRETT, varemerkeinngrep , PATENT BRUDD, injurier, baktalelser, invasjon av privatliv, interferens med rett til offentliggjøring TAP AV GOODWILL, TAP AV DATA, tapt fortjeneste, ARBEIDSSTANS, DATAFEIL ELLER FEIL, NOR FOR FEIL EIERS eller andre web hosting eller ANDRE SERVER NOR MANGLER eier eller enhver annen part for å gi Internett-tilgang FOR enhver tid NOR FOR NOEN ÅRSAK UTENFOR innehavers kontroll NOR FOR ALLE ANDRE SKADER ELLER KOSTNADER INKLUDERT STRAFF SKADER ELLER TAP. EIER VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER kostnader som overstiger den totale kontrakts PRIS for utførte tjenester HER, SELV OM EIER SKAL HA BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER KOSTNADER, ELLER FOR KRAV FRA ANDRE PARTER. THE INNEN BEGRENSNING AV GARANTIER kan begrenses av LOVER av visse stater eller andre jurisdiksjoner og så noen av de foregående BEGRENSNINGER KANSKJE IKKE FOR DEG OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

Diverse

Hvis du har noen klager om nettstedet, kan du kontakte eier via kontakt siden. Hvis du mener at opphavsrettigheter er blitt krenket, bør du varsle eieren utpekte agent. Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i USA som gjelder for avtaler helt som skal utføres der. Hvis eieren spør en tredje part til å tilby tjenester gjennom vårt nettverk eller for området, skal bestemmelsene i denne avtalen gjelder for din bruk av deres tjenester. Denne avtalen er fullstendig forståelse mellom deg og eier, og kan bli endret, og noen av dens bestemmelser fravikes bare av en skriftlig undertegnet av både deg og eier. Det skal binde og nytte hver av dine og Bruker respektive arvinger, utnevnte og etterfølgere i interesse, men noen restriksjoner på oppdrag og overføring ellers i denne avtalen skal for øvrig gjelde. En frafallelse av en bestemmelse i denne avtalen, eller noen hevdet brudd med den, ikke skal anses som en fraskrivelse av andre bestemmelser eller brudd. Alle retts Eier i denne avtalen er kumulative og utøvelsen av Eier av ethvert middel skal ikke berøre Eierens utøvelse av andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelig for byggherren. Eventuelle tvister som oppstår under denne avtalen skal bestemmes bare av en kompetent domstol bare i USA og eier skal ha rett til midlertidige forføyninger. Du uttrykkelig samtykker til personlig jurisdiksjon i en slik tilstand, og i en slik domstol. I noen handling etter denne avtale, skal den seirende part ha rett til advokatutgifter og saksomkostninger. I tilfelle skal holdes noen del av denne avtalen ugyldig eller umulig å håndheve det skal ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av denne avtalen. Alle bestemmelsene i denne avtalen skal overleve opphør av denne avtalen uansett årsak.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder, så vel som reklame. Slike lenker og annonser er ikke påtegninger av noen produkter eller tjenester i slike områder eller i slike annonser, og ingen informasjon i et slikt område, eller slike annonser har blitt godkjent eller godkjent av Lotus Enthusiast.

Alle produktnavn, merkenavn og lignende avbildet eller brukes på dette nettstedet og relatert materiale er enten varenavn, varemerker eller registrerte varemerker for og eies av de respektive eierne. Ingen krav er gjort for at slike eiere bifaller noen av produktene eller tjenestene som tilbys av dette nettstedet.

Alle bestemmelsene i denne stedets Vilkårene er fullt innlemmet her.

serie WinZip 11

serie WinZip 11 nøkkel

gratis Corel photoshop nedlasting

gratis Corel photoshop nedlasting keygen

WinRAR tre nedlasting

WinRAR tre nedlasting Free

Corel dvd Moviefactory 6

Corel dvd Moviefactory 6 nedlastinger

gratis WinRAR nedlasting for xp

laste ned WinRAR for xp gratis

Laste ned WinRAR gratis Windows 7

laste ned winrar gratis Windows 7 sprekk

serie Corel Draw 11

serie Corel Draw 11 serier

CS5 serialz

CS5 serialz gratis

gratis Corel nedlastinger

gratis Corel nedlastinger sprakk