Vilkår for bruk

Vi bruker tredjepartsannonseringsselskaper til å vise annonser når du besøker nettstedet vårt. Disse selskapene kan bruke informasjon (ikke inkludert navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om dine besøk på dette og andre nettsteder for å kunne levere annonser om varer og tjenester av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen og vite dine valg om ikke å ha denne informasjonen brukes av disse selskapene, klikk her .

Takk for besøket LotusEnthusiast.net ("Hjemmesiden"). Ved å bruke Nettstedet, oppretter du en lovlig og bindende avtale mellom deg og eieren av nettstedet ("Eier") som omfatter alle de følgende vilkår for din bruk av nettstedet. Eieren skal være fri til å endre disse vilkårene når som helst ved å publisere det samme på området, men uten noen enkelte varsel til deg.

Før du godtar denne avtalen, bør du være oppmerksom på at andre parter kan poste materialer som du kan finne støtende. Det er også mulig at andre parter kan innhente opplysninger om deg som du kan vurdere personlig og at de kan søke å sjikanere, true eller på annen måte bruke slik informasjon på en måte som du kan protestere mot. I tillegg må du vite at informasjon som du legger ut er ikke privat, og kan nås og sett av andre. Dermed bør du være svært forsiktig med den informasjonen du gir.

Nettstedet.

Innholdet av Nettstedet kan endres når som helst, og eventuelle tillegg eller endringer skal automatisk anses omfattet av disse vilkårene. Nettstedet eller din tilgang til Nettstedet kan også tas ned når som helst ved eier. Ingen slike handlinger skal anses brudd eller brudd på denne avtalen på den delen av eier.

Ditt ansvar.

Du skal være eksklusivt ansvarlig for noe du legger inn, publisere eller på annen måte sette opp på Nettstedet ("Material" i denne avtalen, og begrepet "Material" skal inneholde all informasjon inkludert eventuelle fotografier, beskrivelser, biografisk materiale, e-postinformasjon eller lignende deg gi) og alt og alle Materiale som du legger inn, publisere eller på annen måte sette opp eller overføre skal være underlagt alle dine representasjoner, garantier, forpliktelser og erstatninger i denne avtalen. Du er ansvarlig for å hemmeligholde av eventuelle passord og konto gitt til deg som en del av din bruk av nettstedet, og er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som skjer under ditt passord eller konto. Eieren forbeholder seg retten, men har ingen plikt til å avvise enhver Material brakt til eierens oppmerksomhet, men eier skal ikke, som en vanlig sak, gjennomgå, redigere, sensurere eller på annen måte opprettholde noen tilsynsrolle med hensyn til noen Materialer. Du godtar at du ikke vil legge på Nettstedet eller på annen måte publisere, overføre, publisere eller videresende til andre:

* Noen Materialer som kan krenke rettighetene til en annen part, inkludert men ikke begrenset til noen rett til personvern, injurier, baktalelser, opphavsrett, varemerker eller andre rettigheter og heller ikke noen Materialer som er uanstendig, støtende, rasistisk, pornografisk, trakasserende eller bryter lovene i noen stat, land, delstat eller en annen offentlig enhet hvor som helst i verden;
* Noen Materialer som inneholder anatomiske eller seksuelle referanser, eller seksuelt ladet språk;
* eventuelle fotografier, grafikk eller lignende i alle formater som inneholder nakenhet eller personlig informasjon;
* Noen Materialer som er kryptert;
* Noen Materialer som kan anses for å være eller er et kjedebrev eller lignende;
* Noen Materialer som inneholder eller gir noen form for virus, trojanske hester, etc.

I tillegg forstår du at alle som poster noen Materialer til Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til annonsører som annonserer på Nettstedet kan eier rettighetene til materialet eller slike annonser og relaterte saker, og du samtykker i at du ikke skal kopiere, overføre, repost eller på annen måte bruke slikt materiale eller slike annonser og relaterte saker hvor som helst uten uttrykkelig før og skriftlig tillatelse fra eieren av dette materialet eller slike annonser og relaterte saker.

Du er videre enig i at du skal ikke:

* Avbruddet eller forstyrre eller forsøke å avbryte eller forstyrre Nettstedet på noen måte heller ikke hindre eller vanskeliggjøre andre parters tilgang til området;
* Gi falsk eller villedende informasjon om deg selv eller andre;
* Modifisere eller endre noen aspekter av Nettstedet;
* Samle eller lagre personopplysninger om andre brukere.

Du godtar at korrespondanse eller forretninger med, eller deltakelse i kampanjer av, annonsører eller andre funnet på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike forretninger , er utelukkende mellom deg og slike annonsører eller andre. Du samtykker i at eier ikke skal være ansvarlig for eventuelle tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger eller som følge av forekomsten av slike annonsører eller andre på nettstedet.

I tilfelle at du gir informasjon om deg selv, skal du oppdatere slik informasjon fra tid til annen for å holde den nevnte informasjonen oppdatert.

Eiers rettigheter.

Eieren forbeholder seg retten og ved å inngå denne avtalen samtykker du uttrykkelig til at eier for å få tilgang til alt materiale og annen informasjon du legger ut på nettstedet, samt rett til å overvåke enhver og alle aktiviteter på området inkludert retten til å fjerne alt materiale som Eier anser i strid med denne avtalen, men Eier skal ikke ha plikt til å gjøre det, og eier skal ikke, som en vanlig sak, gjennomgå, redigere, sensurere eller på annen måte opprettholde noen tilsynsrolle med hensyn til slike aktiviteter eller slikt materiale. Du uttrykkelig samtykke til at eier retten til å lagre og ta kopier av alle dine Material og annen informasjon du legger ut. Du uttrykkelig samtykker til at eier å informere noen andre parten alt slikt materiale og annen informasjon du legger ut. Du samtykker i at eier kan bevare Materiale og opplysninger om deg, og kan avsløre Material hvis det er nødvendig for å gjøre det ved lov, eller ved god tro om at en slik bevaring eller utlevering er nødvendig for å kunne: (a) overholde juridiske prosessen; (B) håndheve vilkårene i denne avtalen; (C) svare på påstander om at noen Materialer krenker rettighetene til tredjeparter; eller (d) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet på eier, The Site, brukerne av nettstedet og publikum. Eier er innehaver av alle eier opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter, og du har ingen rettigheter av noe slag i og til og heller ikke skal du bruke noen av eier eiendomsrettigheter. Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av nettstedet. Du herved gi og gi til eier, dens etterfølgere, utnevnte og rettighetshavere, alle rettigheter til å bruke, kopiere, vise, post, forflytte, distribuere, lage samleplater, databaser, derivater og andre versjoner av materialet, inkludert, men ikke begrenset til å innlemme Materialet i andre publikasjoner og innen Tilskuddet skal være et tilskudd til eier og dens etterfølgere, utnevnte og rettighetshavere både under begrepet av denne avtalen, og etter denne avtalen opphører, uansett årsak, og i det uendelige, og kan ikke trekkes tilbake av deg, uansett grunn. Eieren skal ha rett til å selge, tildele og ellers overføre noen eller alle sine rettigheter i denne avtalen til en annen part. Du erkjenner videre at eier kan etablere rutiner og begrensninger vedrørende bruk av Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til maksimalt antall dager at e-postmeldinger, melding oppslagstavler eller annet opplastet Materialet vil bli beholdt, det maksimale antall e-postmeldinger som kan bli sendt fra eller mottatt av deg, den maksimale størrelsen på en hvilken som helst e-postmelding som kan sendes fra eller mottatt av deg, maksimal diskplass som vil bli tildelt på eier servere på dine vegne, og det maksimale antall ganger (og maksimum varighet) du kan få tilgang til området i en gitt tidsperiode. Du godtar at Eier har ikke ansvar for sletting eller mislykket lagring av meldinger og annen kommunikasjon eller annet materiale Du erkjenner at Eier forbeholder seg retten til å logge av kontoer som er inaktiv i en lengre periode.

Tolkning av denne avtalen.

Det er intensjonen til Eier i denne avtalen, og med hensyn til området for å være sikker på at eier ikke er å anse som en utgiver av noen Materialer heller ikke ansvarlig på noen måte for gjennomføring av deg eller noe annet medlem eller på annen måte, og som sådan, denne avtalen, og området skal tolkes til å gjøre eier ikke ansvarlig på noen måte for noen Materialer, slik opptreden eller annen måte, og for å gjøre eier handlinger konsekvent og kompatibel med alle lover, hvor som helst i verden, enten nå i eksistens eller heretter vedtatt.

Løftene.

Du garanterer: at du er over 18 år; at verken Material eller inngåelse av denne avtalen ved finner du forringe eller krenke rettighetene til noen part som angitt ovenfor, og at alt av materialet oppfyller og vil overholde alle gjeldende lover, vedtekter, forskrifter av en statlig eller annen kropp trener jurisdiksjon i løpet av denne avtalen, Nettstedet eller ellers hvor som helst i verden; for at materialet er original med deg; og at du skal være ansvarlig for full overensstemmelse under alle statlige og føderale lover, vedtekter, forskrifter og lignende regulere denne avtalen, Nettstedet eller på annen måte. Videre bekrefter og garanterer at du ikke skal søke å holde Eier, eller noen av dets aksjonærer, ledere, direktører, agenter, advokater eller andre ansvarlig på noen måte for noe som kan resultere fra din eller en annen persons bruk av våre tjenester. Disse garantiene skal overleve opphør av denne avtalen.

Dine erstatninger.

Skal forsvare og lagre og holde Owner, Reder tilknyttet og relaterte selskaper og andre relaterte forretningsenheter, deres eller eiers respektive etterfølgere og stedfortredere og deres eller eiers lisenstakere, samarbeidspartnere, ansatte, agenter, advokater, aksjonærer, ledere, direktører mot alle krav, krav, kostnader, priser, skader og lignende, inkludert advokat, som kan oppstå fra et brudd eller hevdet brudd på noen av dine garantier, representasjoner løfter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen, om ikke et brudd på disse garantiene, representasjoner, løfter eller forpliktelser er endelig vedvarende og hvorvidt noen søksmål eller krav er arkivert, eller for noen annen årsak til handling eller krav fra tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til noen statlig organ hvorvidt noen søksmål eller krav er arkivert eller vedvarende. Disse erstatninger skal overleve opphør av denne avtalen.

INGEN GARANTIER.

SIDEN OG alle komponentene INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN REKLAME LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AV NOE SLAG ENTEN AS Å BRUKE, SALGBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER ANNET. DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGET ANSVAR. EIER GARANTERER IKKE ELLER GARANTI OG EIER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR, riktigheten av alle materialer lagt ut på nettstedet, enten ved EIER ELLER NOEN PART INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN annonsøren. EIER STØTTER IKKE eller støtte noen MATERIALE SKREVET AV ALLE SOM INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN annonsøren. EIER IKKE ANSVARLIG FOR eventuelle handlinger eller unnlatelser av noen som er inkludert men ikke begrenset til annonsører OG ELLER ANNEN BESØKENDE til nettstedet eller eventuelle handlinger eller unnlatelser AV NOE parten som området har gitt noen linker eller SOM ANDRE PARTY kan være tjenester til nettstedet eller DEG. EIER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PART FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER SKADER ELLER KOSTNADER AV NOE SLAG, INKLUDERT FØLGE MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER ELLER KOSTNADER FOR PERSONSKADE av noe slag, BRUDD PÅ OPPHAVSRETT, varemerkeinngrep , PATENTBRUDD, injurier, baktalelser, invasjon av privatliv, interferens med publiseringsrettigheter, TAP AV GOODWILL, TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE, ARBEIDSSTANS, DATAFEIL ELLER FEIL, NOR FOR FEIL I EIERS ELLER ANNEN webtjener ELLER ANNEN SERVER NOR FEIL eier eller enhver annen part for å gi Internett-tilgang FOR NOEN PERIODE NOR FOR NOEN ÅRSAK UTENFOR EIERS KONTROLL NOR FOR ALLE ANDRE SKADER ELLER KOSTNADER INKLUDERT STRAFF SKADER ELLER TAP. EIER VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER koster i overkant av den totale kontrakts PRIS for utførte tjenester HER, SELV OM EIER SKAL ha blitt informert om muligheten for slike skader eller kostnader, ELLER FOR KRAV FRA noen annen part. DET INNEN BEGRENSEDE RETTIGHETER KAN VÆRE BEGRENSET av lovene i enkelte stater eller jurisdiksjoner og så noe av det foregå BEGRENSNINGER KANSKJE IKKE FOR DEG OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER AVHENGIG AV STAT.

Diverse

Hvis du har noen klager om nettstedet, kan du ta kontakt med eier via kontakt siden. Hvis du mener dine opphavsrett rettigheter er blitt krenket, bør du varsle eier utpekte agent. Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i USA som gjelder for avtaler helt som skal utføres der. Hvis Eier ber en tredjepart til å yte tjenester gjennom vårt nettverk eller for området, skal bestemmelsene i denne avtalen gjelder for din bruk av deres tjenester. Denne avtalen er den fullstendig forståelse mellom deg og eier og kan endres og noen av dens bestemmelser fravikes bare av en skriftlig undertegnet av både deg og eier. Det skal binde og nytte hver av dine og eier respektive arvinger, utnevnte og etterfølgere i interesse, men noen restriksjoner på oppdrag og overføring ellers i denne avtalen øvrig gjelder. En frafallelse av en bestemmelse i denne avtalen, eller noen hevdet brudd med den, ikke skal anses som en fraskrivelse av andre bestemmelser eller brudd. Alle retts Owner i denne avtalen er kumulative og utøvelse av Eier av ethvert middel skal ikke berøre Eierens utøvelse av andre rettigheter eller rettsmidler som eier. Tvister som oppstår under denne avtalen skal bestemmes bare av en kompetent domstol bare i USA og eier skal ha rett til midlertidige forføyninger. Du uttrykkelig samtykker til personlig jurisdiksjon i en slik tilstand, og i en slik domstol. I noen handling etter denne avtale, skal den seirende part ha rett til advokatutgifter og saksomkostninger. I tilfelle skal holdes noen del av denne avtalen ugyldig eller ugjennomførlig det skal ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av denne avtalen. Alle bestemmelsene i denne avtalen skal overleve opphør av denne avtalen uansett årsak.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder, så vel som reklame. Slike lenker og annonser er ikke påtegninger av noen produkter eller tjenester i slike områder eller i slike annonser, og ingen informasjon i slike steder eller slike annonser har blitt godkjent eller godkjent av Lotus Enthusiast.

Alle produktnavn, merkenavn og lignende avbildet eller brukes på dette nettstedet og relatert materiale er enten varenavn, varemerker eller registrerte varemerker for og eies av de respektive eierne. Ingen krav er gjort for at slike eiere bifaller noen av produktene eller tjenestene som tilbys av denne nettsiden.

Alle bestemmelsene i denne stedets Vilkårene er fullt innlemmet her.

serie WinZip 11

serie WinZip 11 nøkkel

gratis Corel photoshop nedlasting

gratis Corel photoshop nedlasting keygen

WinRAR tre nedlasting

WinRAR tre nedlasting Free

Corel DVD Moviefactory, 6

Corel DVD Moviefactory, 6 nedlastinger

gratis WinRAR nedlasting for xp

last ned winrar for xp gratis

Laste ned WinRAR gratis Windows 7

laste ned winrar gratis Windows 7 sprekk

serie Corel Draw 11

serie Corel Draw 11 serier

CS5 serialz

CS5 serialz gratis

gratis Corel nedlastinger

gratis Corel nedlastinger sprakk