Warunki usługi

Używamy firm reklamowych innych firm do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych stron internetowych w celu zapewnienia reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i do poznania swoich wyborów nie mając wykorzystania informacji przez te firmy, kliknij tutaj .

Dziękujemy za odwiedzenie LotusEnthusiast.net ("Serwis"). Za pomocą witryny, tworzysz umowę prawną i wiążącą pomiędzy Tobą a właścicielem witryny ("właściciel"), który zawiera wszystkie z poniższych warunków korzystania z Twojej witryny. Właściciel powinien mieć prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie sam na stronie, ale bez indywidualnego powiadomienia.

Przed zaakceptowania tej umowy, należy pamiętać, że inne osoby mogą dodawać materiały, które mogą okazać się obraźliwe. Możliwe jest również, że inne osoby mogą uzyskać informacje o użytkowniku, który można rozważyć osobiste i że może dochodzić do nękania, zastraszania lub w inny sposób korzystać z takich informacji w sposób, który może sprzeciwić się. Dodatkowo, trzeba wiedzieć, że informacje, które piszesz są prywatne i nie mogą być udostępniane i postrzegane przez innych. Tak więc należy być bardzo ostrożnym, informacji, które udostępniasz.

Strona.

Zawartość strony może być zmienione w każdej chwili, a wszelkie uzupełnienia lub zmiany są automatycznie uznawane za objęte tymi warunkami. Miejsce lub Twój dostęp do witryny można również zdjęte w dowolnym momencie przez właściciela. Brak takich działań może być uznane za naruszenie lub naruszenia niniejszej umowy ze strony właściciela.

Twoje obowiązki.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za cokolwiek publikować, publikować lub w inny sposób, na miejscu ("Materiały" w tej umowie, a termin "materiał" obejmuje wszelkie informacje, w tym wszelkie fotografie, opisy, materiały biograficzne, informacje o e-mail lub jak ty dostarczenie) i wszystko i cały materiał piszesz, publikować lub w inny sposób, lub przesyłania podlega wszystkich oświadczeń, gwarancji, obowiązków i odszkodowań zawartych w niniejszej umowie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich hasła i konta udostępnionym w ramach korzystania z witryny, i są w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach hasła lub konta. Właściciel zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku odrzucenia Materiał przyniósł do właściciela uwagi, ale właściciel nie będzie, jako zwykły materii, przeglądu, edytować, lub w inny sposób utrzymania cenzora żadnej roli nadzorczej w odniesieniu do każdego materiału. Zgadzasz się, że nie będzie zamieszczać na stronie lub w inny sposób publikować, przesyłać, publikować lub retransmisję do innych osób:

* Każdy materiał, który może naruszać prawa jakiejkolwiek innej strony, w tym, ale nie wyłącznie, prawo do prywatności, zniesławienie, pomówienie, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, ani żaden materiał, który jest obsceniczne, obraźliwe, rasistowskie, pornograficzne, napastliwe lub narusza przepisów żadnego stanu, kraju, województwa lub inny podmiot rządowej w dowolnym miejscu na świecie;
* Dowolny materiał, który obejmuje anatomiczne lub seksualnych odniesień, seksualnie sugestywne lub język;
* wszelkie fotografie, grafiki lub jak w każdym formacie, zawierającą dane osobowe lub nagość;
* Dowolny materiał, który jest zaszyfrowany;
* Każdy materiał, który może być uznany za czy łańcuszka lub podobne;
* Każdy materiał, który zawiera lub wykonuje żadnej formy wirusów, koni trojańskich itp

Dodatkowo, można zrozumieć, że każdy, kto księguje dowolny materiał do Serwisu, w tym, ale nie tylko dla reklamodawców, którzy reklamują się na stronie mogą właścicielem praw do tego materiału lub takich reklam i spraw pokrewnych oraz wyrażasz zgodę, że nie będzie kopiować, transmitować, odśwież lub w inny sposób korzystania z takiego materiału lub takich reklam i kwestii powiązanych wszędzie bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody oraz na właścicielu danego materiału lub takich reklam i spraw pokrewnych.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

* Zakłócić lub uszkodzić lub próbować zakłócić lub uszkodzić witryny w żaden sposób ani nie uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do każdego rozmówcy się do serwisu;
* Dostarczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sobie lub innych;
* Zmodyfikować lub zmienić każdy aspekt miejscu;
* Zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach.

Zgadzasz się, że twoje korespondencja i działania biznesowe, lub udział w promocjach, reklamodawców lub innych osób, znajdujących się na stronie, w tym płatności i dostawy towarów lub usług powiązanych, oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami , dotyczą wyłącznie użytkownika i reklamodawców lub innych. Zgadzasz się, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich reklamodawców lub innych osób na stronie.

W przypadku, należy podać odpowiednie informacje o sobie, są takie informacje można aktualizować od czasu do czasu, aby zachować powiedział aktualnych informacji.

Prawa właściciela.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania i umowy wyrażasz zgodę, aby umożliwić Właściciel dostęp do wszystkich materiałów i innych informacji można opublikować na stronie, jak również prawo do monitorowania wszelkich czynności na miejscu w tym prawo do usunięcia każdego materiału, który Właściciel uznaje za naruszenie umowy, ale właściciel nie ma obowiązku, aby to zrobić, a właściciel nie będzie, jako zwykły materii, przeglądu, edytować, lub w inny sposób utrzymania cenzora żadnej roli nadzorczej w odniesieniu do wszelkich takich działań lub taki materiał. Wyrażenie zgody, aby umożliwić posiadaczowi prawo do przechowywania i wykonywania kopii wszystkich swoich materiałów i innych informacji można opublikować. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę Właściciel ujawniać innym stronom wszystkie takie materiały oraz inne informacje można opublikować. Zgadzasz się, że właściciel może zachować materiały i informacje o sobie i może ujawnić istotne, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych; (B) egzekwowania warunków umowy; (C) w odpowiedzi na zarzuty, że każdy materiał narusza prawa osób trzecich; lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego właściciela, UNESCO, użytkowników strony oraz opinii publicznej. Właściciel jest właścicielem wszystkich praw autorskich Armatora, znaków towarowych i innych praw własności i nie będziesz miał prawa do jakiegokolwiek rodzaju i celu ani używać żadnego z praw majątkowych Armatora. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych, dowolną część witryny. Niniejszym daje i udzielić właściciel, jego następcy, wyznacza i licencjobiorców, wszelkie prawa do używania, kopiowania, wyświetlania, pocztą, odśwież, rozpowszechniać, sprawiają, kompilacje, baz danych, pochodne i inne wersje materiału, łącznie z, ale nie ograniczając się do włączenia Materiał do innych prac w ramach dotacji i będzie dotacja do właściciela i jego następców, wyznacza i licencjobiorców zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a umowa kończy się po tym z dowolnego powodu i na zawsze i nie może być odwołane przez Klienta z jakiegokolwiek powodu. Właściciel ma prawo do sprzedaży, cesji lub w inny sposób przeniesienia lub wszystkich swoich praw, w tym umowy z innej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel może określać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z witryny, w tym, ale nie ograniczając się do maksymalnej liczby dni, że wiadomości e-mail, komentarze zarządu lub innego przesłanego komunikatu Materiały zostaną zachowane, maksymalna liczba wiadomości e-mail może być wysyłane i odbierane przez użytkownika, Maksymalna wielkość każdej wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane i odbierane przez użytkownika, maksymalna ilość miejsca na dysku, które zostaną przeznaczone na serwerach Właściciela w Twoim imieniu, a maksymalna ilość razy (a maksymalna Czas dla których) można uzyskać dostęp do witryny w danym okresie czasu. Zgadzasz się, że Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub awarii do przechowywania wiadomości i innych komunikatów oraz innych Materiałów Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel zastrzega sobie prawo do likwidacji kont nieaktywnych przez dłuższy okres czasu.

Interpretacja niniejszego Porozumienia.

Intencją właściciela w niniejszej umowie oraz w odniesieniu do witryny, aby mieć pewność, że właściciel nie jest uznawany za wydawca dowolnego materiału, ani w żaden sposób odpowiedzialna za prowadzenie Ciebie lub innego członka lub w inny sposób, a jako takie, Niniejsza Umowa i strony będą interpretowane, aby Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób na dowolny materiał, lub w inny sposób takiego postępowania i do działania właściciela spójne i zgodne z wszystkimi przepisami prawa, w dowolnym miejscu na świecie, czy już istniejące lub dalej uchwalona.

Twoje obietnice.

Użytkownik oświadcza: że jesteś w wieku powyżej 18 lat; że ani ani zawarcie Materiał niniejszej umowy przez będziesz osłabić lub narusza żadnych praw osób, jak przedstawiono powyżej, że cały materiał spełnia i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, przepisów jakiegokolwiek rządu lub innej jurysdykcji organu wykonującego na niniejszej Umowy, Strony lub w inny sposób w dowolnym miejscu na świecie; że materiał jest oryginalna z tobą; i że będziecie wyłącznie odpowiedzialny za pełną zgodność w ramach wszystkich stanowych i federalnych przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń itp regulacji tej umowy, w miejscu lub w inny sposób. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie dążą do posiadania właściciela, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, agentów, prawników lub innych osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób na wszystko, co może wynikać z lub użyć innej osoby naszego serwisu. Gwarancje te powinny przetrwać rozwiązania tej umowy.

Twoje Odszkodowania.

Będzie chronić i oszczędzać i chronić właściciela, Instrukcja związany i związane z korporacji i innych podmiotów związanych z działalnością gospodarczą, ich lub właściciela odpowiednich następców i ich lub instrukcja licencjobiorców, partnerów, pracowników, agentów, prawników, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów przed wszelkimi roszczeń, kosztów, nagrody, szkód i podobne, w tym koszty obsługi prawnej, które mogą wyniknąć z naruszenia lub twierdzili naruszenie dowolnych gwarancji, reprezentacji, obietnic i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, czy naruszenie tych gwarancji, oświadczenia, obietnice i zobowiązania w końcu trwałe i czy jakiekolwiek spory lub roszczenia jest złożony, lub z jakiegokolwiek innego powodu działania lub roszczeń osób trzecich, w tym, ale nie ograniczając się do organu rządowego czy jakiekolwiek spory lub roszczenia jest złożony lub trwałe. Te odszkodowania powinna przetrwać rozwiązania tej umowy.

BRAK GWARANCJI.

STRONA I wszystkie jego składniki w tym między innymi DO ŻADNEJ reklamowe świadczone są W STANIE "TAK JAK JEST" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, wyraźnych lub dorozumianych, dowolnego rodzaju czy to KORZYSTAĆ, handlowej, przydatności do określonego celu lub INNYM. KORZYSTANIA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. Właściciel nie gwarantujemy, I WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA, poprawność dowolnych materiałów zamieszczonych na stronie, CZY przez właściciela lub przez stronę TYM, ALE NIE TYLKO każdego reklamodawcy. Właściciel nie popiera ani nie wspierać wszelkie materiały zamieszczone przez jakąkolwiek osobę TYM, ALE NIE TYLKO każdego reklamodawcy. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK działania lub zaniechania przez każdą ze Stron w tym między innymi dla reklamodawców I lub jakikolwiek inny gość w miejsce lub działania lub zaniechania jakiejkolwiek strony, KTÓREMU STRONY dostarczył jakieś linki lub które druga strona może ŚWIADCZENIA USŁUG DO STRONY LUB DO CIEBIE. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA wszelkie bezpośrednie lub pośrednie kompensacyjne, specjalne, przypadkowe lub następcze szkody lub koszty charakteru w tym między innymi DO ZNISZCZENIA i koszty dla OBRAŻENIA CIAŁA jakiegokolwiek rodzaju, praw autorskich, znaków towarowych NARUSZENIA PRAW , naruszenie patentu, pomówienie, zniesławienie, naruszenie prywatności, ingerencję w prawa do jawności, utratę dobrej opinii, UTRATY DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W PRACY, komputer awaria lub usterka, ANI ZA USZKODZENIA instrukcja LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ Web Hosting LUB INNE SERVER ANI AWARIA WŁAŚCICIELA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ŚWIADCZENIA Dostęp do Internetu w dowolnym okresie czasu, ani z jakiegokolwiek powodu poza kontrolą właściciela ani za I WSZYSTKIE INNE SZKODY LUB koszty, w tym KARNE SZKODY LUB STRATY. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB kosztów przekraczających całkowitej ceny umowne na USŁUG ŚWIADCZONYCH W NINIEJSZYM, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIEL ZOSTAŁA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD KOSZTÓW LUB ZA ROSZCZENIA przez inne osoby. WŚRÓD OGRANICZENIE GWARANCJI może być ograniczona przez przepisy w danym stanów i krajów i tak niektóre z ograniczeń Powyższe nie MIEĆ ZASTOSOWANIA MOGĄ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ ZALEŻNOŚCI OD STANU.

Różny

Jeśli masz jakieś skargi na miejscu, możesz skontaktować się z właściciela na stronie kontaktowej. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, powinien powiadomić Instrukcja wyznaczonego przedstawiciela. Niniejsza umowa podlega i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych mających zastosowanie do umów w całości do wykonania na nim. Jeżeli Właściciel prosi osoby trzeciej świadczenia usług za pośrednictwem naszej sieci lub w miejscu, postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do korzystania z ich usług. To porozumienie jest pełne zrozumienie między tobą i właściciela i może być modyfikowana i jej postanowień uchylony jedynie przez piśmie podpisanym przez Ciebie i właściciela. Niniejsze rozporządzenie wiąże i korzyści każdego z Państwa i właściciela własnych spadkobierców, wyznacza i następców zainteresowania, ale wszelkie ograniczenia dotyczące przydziału i transferu inaczej zawarte w niniejszej umowie stosuje się inaczej. Rezygnacja z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jego twierdził naruszenia, nie może być uznane za zrzeczenie się jakichkolwiek innych postanowień lub naruszenia. Wszystkie środki przewidziane w tej umowie Właściciel są łączne i wykonywanie przez właściciela jakiegokolwiek środka odwoławczego stosuje się bez uszczerbku dla właściciela wykonywania wszelkich innych praw i środków zaradczych dostępnych dla właściciela. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy ustala się tylko przez sąd właściwy tylko w Stanach Zjednoczonych i właściciel ma prawo do nakazu zadośćuczynienia. Użytkownik wyraża zgodę na osobistej jurysdykcji w takim stanie iw takim sądem. W każdym działaniu na podstawie niniejszej umowy, strona wygrywająca jest uprawniona do adwokatów opłat i kosztów sądowych. W przypadku jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszej umowy. Wszystkich postanowień niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu.

ZASTRZEŻENIE

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych, a także reklamy. Takie linki i reklamy nie są adnotacje jakichkolwiek produktów lub usług w takich miejscach lub w takich reklam, a brak informacji lub w takim miejscu takich reklam zostało przyjęte lub zatwierdzone przez Lotus Enthusiast.

Wszystkie nazwy produktów, nazwy handlowe i jak przedstawiono lub wykorzystywane na tej stronie internetowej i materiały związane są albo nazwy handlowe, znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe, będące własnością odpowiednich firm. Nie roszczenie, że takie właściciele popiera jakichkolwiek produktów lub usług dostarczanych przez tę stronę internetową.

Wszystkich postanowień Warunków niniejszej witryny internetowej z usługi są w pełni włączone w niniejszym dokumencie.

winzip szeregowy 11

szeregowy WinZip 11 kluczem

corel photoshop do pobrania za darmo

corel photoshop do pobrania za darmo keygen

winrar 3 do pobrania

winrar 3 pobieranie freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 pliki do pobrania

WinRAR pobierz za darmo xp

pobierz WinRAR dla xp za darmo

WinRAR darmowe pobieranie windows 7

pobierz winrar darmowe windows 7 pęknięcia

corel seryjne wyciągnąć 11

corel seryjne wyciągnąć 11 seriali

cs5 serialz

cs5 serialz darmo

Corel pliki do pobrania za darmo

darmowe Corel pliki do pobrania pęknięty