Conditii de utilizare

Noi folosim companii de publicitate terțe pentru a difuza anunțuri când vizitați site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informații (care nu includ numele, adresa, adresa de email, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastra la acest lucru și alte site-uri, în scopul de a furniza reclame despre bunuri și servicii de interes pentru tine. Daca doriti mai multe informatii despre aceasta practica si sa stiti alegerile tale despre a nu avea aceasta informatie folosita de aceste companii, faceți clic aici.

Va multumim pentru vizita LotusEnthusiast.net ("Site-ul"). Prin utilizarea site-ului, creați un acord legal și obligatoriu între tine și proprietarul site-ului ("Proprietarul"), care include toate următorii termeni de utilizare Site-ului. Proprietarul este liber să schimbe aceste conditii in orice moment prin postarea aceeași pe Site, dar fără nici o notificare individuală pentru tine.

Înainte de a accepta acest acord, ar trebui să rețineți că alte părți pot posta materiale care s-ar putea găsi ofensator. De asemenea, este posibil ca alte părți pot obține informații despre tine pe care le poate lua în considerare și personal ca să caute să hărțuiască, intimideze sau altfel utiliza astfel de informații într-o manieră care poate formula obiecțiuni la. În plus, trebuie să știți că informațiile pe care le postezi nu este privat și pot fi accesate și vizualizate de către alții. Astfel, ar trebui să fie extrem de atent cu privire la informațiile pe care le oferă.

Site-ul.

Conținutul site-ului pot fi modificate în orice moment și la orice modificări sau schimbări sunt considerate în mod automat acoperite de acești termeni. Site-ul sau accesul la site-ul poate fi, de asemenea, luate în jos, în orice moment de către proprietar. Nici o astfel de acțiuni va fi considerată o încălcare sau de încălcare a prezentului acord din partea proprietarului.

Responsabilitățile tale.

Tu trebuie să fie exclusiv responsabil pentru tot ce scrie, crea, publica sau altfel prezentate pe site-ul ("Material" în acest acord și termenul "Material" include orice informații, inclusiv eventualele fotografii, descrieri, materiale biografice, Email sau ca tine furniza) și totul și toate materialele pe care le postezi, publica sau altfel prezentate sau transmite vor fi supuse toate reprezentarilor dvs., garanții, obligațiile și indemnizații prevăzute în prezentul acord. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității orice parolă și cont furnizat ca parte a utilizării de către dvs. a site-ului, și sunt pe deplin responsabil pentru toate activitatile care au loc sub parola sau contul tău. Proprietarul isi rezerva dreptul, dar nu are nici o obligație de a respinge orice material adus în atenția Proprietarul dar proprietarul nu trebuie, ca o chestiune regulat, revizuire, editare, cenzor sau altfel menține un rol de supraveghere cu privire la orice material. Sunteți de acord că nu veți posta pe site-ul sau altfel publica, transmite, republica sau retransmite altora:

* Orice material care poate viola drepturile oricarei alte parti, inclusiv, dar nu limitat la orice drepturi de intimitate, calomnie, defăimare, drepturi de autor, marca sau alte drepturi și nici orice material care este obscen, ofensator, rasist, sexual explicit, hartuire sau încalcă Legile de orice stat, țară, provincie sau orice altă entitate guvernamentală oriunde în lume;
* Orice material care include referiri anatomice sau sexuală sau limbaj sugestiv sexual;
* Orice fotografii, grafice sau ca în orice format care conține nuditate sau informatii personale;
* Orice material care este criptat;
* Orice material care poate fi considerat a fi sau este o scrisoare în lanț sau altele asemenea;
* Orice material care conține sau oferă orice formă de viruși, cai troieni, etc.

În plus, veți înțelege că oricine posturi orice material pe acest site, inclusiv, dar nu limitat la agenții de publicitate care fac publicitate pe site-ul poate deține drepturi pentru acest material sau o astfel de publicitate și alte aspecte conexe și sunteți de acord că nu veți copia, transmite, repost sau altfel utiliza orice astfel de material sau unor astfel de anunțuri și aspecte conexe nicăieri fără expres, acordul prealabil și scris al proprietarului acestui material sau unor astfel de anunțuri și aspectele conexe.

Sunteți de acord în continuare că nu trebuie:

* Întrerupe sau perturba sau să încerce să întrerupă sau perturba site-ul in nici un fel nici nu împiedică sau să împiedice accesul oricărei alte părți la site-ul;
* Furnizarea de informații false sau înșelătoare despre tine sau pe alții;
* Modifica sau schimba orice aspect al site-ului;
* Colecta sau stoca date personale despre alți utilizatori.

Sunteti de acord ca corespondență sau de afaceri relațiile cu, sau participarea la promoții de, publicitate sau alte persoane găsite pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv plata și livrarea de bunuri sau servicii conexe, precum și orice alți termeni, condiții, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de tranzacții , sunt numai intre dumneavoastra si astfel de agenții de publicitate sau altele. Sunteti de acord ca proprietarul nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca urmare a prezenței acestor agenți de publicitate sau a altor pe site.

În cazul în care vă oferă informații despre le actualizează aceste informații din timp în timp pentru a menține curentul de informații a spus.

Drepturile de utilizare.

Proprietarul isi rezerva dreptul și prin introducerea în acest acord sunteți de acord în mod expres pentru a permite proprietarului pentru a accesa toate informațiile Material și alte posta pe site-ul, precum și dreptul de a monitoriza orice și toate activitățile de pe site, inclusiv dreptul de a elimina orice material care proprietar consideră o încălcare a prezentului acord, dar proprietarul nu au obligația de a face acest lucru și proprietarul nu trebuie, ca o chestiune regulat, revizuire, editare, cenzor sau altfel menține un rol de supraveghere cu privire la orice astfel de activități sau astfel de material. Sunteți de acord în mod expres pentru a permite titularului dreptul de a stoca și de a face copii ale tuturor informațiilor dvs. Material și alte posta. Sunteți de acord în mod expres pentru a permite Proprietar să dezvăluie orice altă parte toate astfel de materiale și alte informații pe care le posta. Sunteți de acord ca Proprietarul poate pastra Material și informații despre dumneavoastră și poate dezvălui Material, dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau în bună credință că este în mod rezonabil necesar în acest păstrarea sau divulgarea: (a) în conformitate cu procedurile legale; (b) pune în aplicare termenii acestui acord; (c) răspunde cererilor că orice material încalcă drepturile părților terțe; sau (d) a proteja drepturile, proprietatea, sau siguranța personală a Proprietar, site-ul, utilizatorii site-ului și a publicului. Proprietarul este titularul tuturor drepturilor de autor Proprietarul, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate și Să nu ai drepturi de orice fel și să nici nu folosiți nici unul dintre drepturile de proprietate Proprietarul. Nu sunt de acord de a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde sau exploata pentru orice scop comercial, orice parte a site-ului. Vă dau prin prezenta și acorda Proprietar, succesorii săi, atribuie și licențiați, toate drepturile de a utiliza, copia, afișare, posta, repost, distribui, face compilații, baze de date, versiuni derivate și alte ale material, inclusiv, dar fără a se limita la încorporarea Material în alte lucrări și în termen de grant va fi o subvenție de Proprietar și succesorii săi, atribuie și licențiați, atât pe durata prezentului acord și, după acest acord încetează din orice motiv și pentru totdeauna și nu poate fi revocată de către dumneavoastră din orice motiv. Proprietar are dreptul de a vinde, cesiona și de altfel transfera orice sau toate drepturile sale în acest acord a unei alte părți. Mai mult, recunoasteti ca proprietarul poate stabili practici și limite privind utilizarea site-ului generale, inclusiv, dar nu se limitează la numărul maxim de zile în care mesajele de e-mail, anunțuri message board sau alt material încărcat vor fi păstrate, numărul maxim de mesaje e-mail care pot fie trimise de la sau primite de tine, dimensiunea maximă a orice mesaj e-mail care pot fi trimise de la sau primite de tine, spațiul maxim de disc, care va fi alocat pe serverele Proprietarul în numele dumneavoastră, precum și numărul maxim de ori (și maximă durata pentru care) pe care le poate accesa site-ul într-o anumită perioadă de timp. Sunteti de acord ca Proprietarul nu are nici o responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau incapacitatea de a stoca orice mesaje și alte comunicări sau alt material recunoașteți că Proprietarul isi rezerva dreptul de a log off conturile care sunt inactive pentru o perioadă mai lungă de timp.

Interpretarea prezentului acord.

Este intenția proprietarului în acest acord și cu privire la site-ul pentru a face sigur că proprietarul nu este considerat a fi un editor de orice material, nici responsabil în nici un fel pentru efectuarea de dumneavoastra sau orice alt membru sau în alt mod și, ca atare, acest acord și site-ul vor fi interpretate pentru a face proprietarul nu răspunde în niciun fel pentru orice material, un astfel de comportament sau altfel și să facă acțiunile Proprietarul coerente și în conformitate cu toate legile, oriunde în lume, indiferent dacă acum în existența sau în continuare adoptate.

Promisiunile.

Declarați și garantați: că sunteți peste 18 ani; că nici materiale și nici intrarea în acest acord de către dumneavoastră vor afecta sau incalca orice drepturi ale oricărei părți așa cum sunt prezentate mai sus și că toate îndeplinește materiale și va respecta toate legile, statutele, regulamentele de orice jurisdicție organism care exercită guvernamental sau alte peste acest acord, site-ul sau altfel oriunde în lume; că materialul este original cu tine; și că veți fi singurul responsabil pentru respectarea deplină în toate legile de stat și federale, legile, regulamentele și ca reglementarea acestui acord, site-ul sau altfel. Tu reprezintă în continuare și garantați că nu încearcă să dețină Proprietar, nici oricare dintre acționarii săi, ofițeri, directori, agenți, avocati sau alte persoane care pot în orice mod pentru ceva care ar putea rezulta din utilizarea de către dvs. sau de o altă persoană de Serviciul nostru. Aceste garanții trebuie să supraviețuiască încetarea acestui acord.

Despăgubiri tale.

Se apăra și de a salva și să despăgubiți Proprietar, Proprietarul afiliate și societățile asociate și alte entități de afaceri conexe, succesorii lor sau Proprietarul respective și agenții și lor sau Proprietarul licențiaților, parteneri, angajați, agenți, avocati, acționarii, funcționarii, directorii împotriva orice și toate pretenții, cereri, costuri, premii, daune și altele asemenea, incluzând onorariile avocaților, care pot apărea de la o încălcare sau revendicate încălcare a oricăreia dintre garanții dvs., reprezentări, promisiuni sau obligațiile în temeiul prezentului acord, indiferent dacă este sau nu o încălcare a acestor garanții, reprezentări, promisiuni sau obligații este în cele din urmă susținută și dacă sau nu orice litigiu sau revendicare este depusă, sau pentru orice altă cauză de acțiune sau creanțelor prin orice terțe părți, inclusiv dar nu limitat la orice organism guvernamental sau nu orice litigiu sau revendicare este depusă sau susținut. Aceste indemnizații vor supraviețui rezilierea prezentului acord.

NU GARANȚII.

Site-ul și toate componentele sale, inclusiv dar nu limitat la orice formă de publicitate SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICI GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, DE ORICE FEL FIE CA DE UTILIZARE, COMERCIALIZARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU ALTFEL. SUNTEȚI Utilizarea site-ului PE PROPRIUL RISC. Proprietarul nu GARANTEAZĂ sau garanției, și proprietar NU VA FI RESPONSABIL PENTRU, corectitudinea din orice material POSTAT PE SITE, fie prin OWNER sau de orice parte INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA orice agent de publicitate. Proprietarul nu aproba sau să sprijine orice MATERIAL Postat de O PARTE INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA orice agent de publicitate. PROPRIETAR NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE actele sau omisiunile de orice parte inclusiv dar nu limitat pentru agenții de publicitate și sau orice alt vizitator al site-ului sau orice acte sau omisiunile niciunei părți căreia Site-ul a furnizat nicio LINKURI SAU cărei alte părți pot furniza servicii la fața locului sau DUMNEAVOASTRA. PROPRIETAR NU VA FI RESPONSABIL FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE ALTĂ PARTE PENTRU ORICE compensatorii directe sau indirecte, SPECIALE, INCIDENTE SAU DAUNE SAU COSTURI de caracter inclusiv, dar nu limitat la daunele sau cheltuielilor ocazionate de PERSONAL vătămarea orice fel, INCALCAREA DREPTURILOR DE AUTOR, MARCA LEGILOR , BREVET LEGILOR, calomnie, defăimare, invadarea vieții private, interferența cu drepturi de publicitate, PIERDEREA BUNĂVOINȚEI, PIERDEREA DE DATE, PIERDERI DE PROFIT, WORK oprire, COMPUTER defectare sau funcționare necorespunzătoare, nici pentru EȘECUL proprietarului sau orice alt web hosting SAU ALTE SERVER NICI ORICE EȘEC proprietarului sau orice altă parte la oferi acces la Internet pentru orice perioadă de timp nici pentru AFARA CAUZĂ DE CONTROL PROPRIETARULUI nici pentru si toate celelalte DAUNE SAU COSTURI INCLUSIV și daunele punitive sau pierderi. Proprietarul nu VOR FI RESPONSABILI pentru daune sau costuri care să depășească PRETULUI CONTRACTULUI totale pentru serviciile prestate DOCUMENT, CHIAR DACĂ Proprietarul se au fost informați DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU COSTURI, SAU PENTRU ORICE REVENDICARE DE unei alte părți. În termen de LIMITAREA GARANȚII poate fi limitată de legile anumitor statelor sau a altor jurisdicții și astfel încât unele dintre LIMITĂRILE DE MAI SUS NU SE APLICA și vă avea și alte drepturi care pot varia LA STAT LA STAT.

Diverse

Dacă aveți orice reclamații despre site-ul, puteți contacta Proprietarul prin intermediul paginii de contact. Dacă credeți că drepturile dumneavoastră au fost încălcate drepturile de autor, ar trebui să notifice agent desemnat Proprietarul. Acest acord se supune și interpretat în conformitate cu legislația Statelor Unite pentru acordurile în întregime să fie efectuate în aceasta. Dacă Proprietar pune o terță parte pentru a furniza servicii prin intermediul rețelei noastre sau pentru site-ul, dispozițiile prezentului acord se aplică utilizării de către dvs. a serviciilor lor. Acest acord este înțelegerea completă între tine și proprietar si poate fi modificat și orice prevederile sale renunțat doar printr-o scriere semnat de tine și proprietar. Acesta se leaga si de a beneficia fiecare de dvs. și moștenitorii respective, atribuie și succesorii în interesul Proprietarul dar orice restricții privind atribuirea și transferul conținute altfel în prezentul acord se aplică în caz contrar. O renunțare la orice prevedere a prezentului acord, sau orice încălcare a susținut acestuia, nu va fi considerată o renunțare la orice alte prevederi sau încălcarea. Toate căile de atac prevăzute în prezentul acord Proprietar sunt cumulative și exercitarea de către proprietar cu privire la orice cale de atac nu aduce atingere la exercitarea Proprietarul a oricăror alte drepturi sau remedii disponibile la proprietar. Orice litigiu care decurge din prezentul acord se stabilesc numai de către o instanță de jurisdicție competentă numai în Statele Unite și proprietarul are dreptul de a ordonanță președințială. Sunteți de acord în mod expres competența personală în astfel de stat și în astfel de instanță. În orice acțiune în temeiul prezentului acord, partea care prevalează va avea dreptul de a onorariile avocaților și cheltuieli de judecată. În cazul în care orice parte a acestui acord va fi invalidata sau de neaplicat, nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea restul acestui acord. Toate dispozițiile prezentului acord vor supraviețui încetarea acestui acord, din orice motiv.

DISCLAIMER

Acest site contine link-uri către alte site-uri Internet, precum și reclame. Astfel de link-uri și reclame nu sunt mențiuni cu privire la orice produse sau servicii, în aceste site-uri sau în astfel de anunțuri, și nici o informație în astfel de site-ul sau o astfel de publicitate a fost aprobat sau aprobate de către Lotus Enthusiast.

Toate numele de produse, nume de marcă și altele asemenea descris sau utilizate în acest site si materialele aferente sunt fie nume comerciale, mărci sau mărci înregistrate ale și care este deținută de proprietarii respectivi. Nici o cerere se face ca orice astfel de proprietarii susține oricare dintre produsele sau serviciile oferite de acest site.

Toate dispozițiile Termeni acestui site a serviciului sunt complet incorporate aici.

WinZip serial 11

WinZip serial 11 cheie

Corel gratuit Photoshop descărcare

Corel gratuit Photoshop descărcare keygen

WinRAR 3 descărcare

WinRAR 3 descărcare Freedownload

Device Doctor 6

Device Doctor 6 descărcări

descărcare WinRAR gratuit pentru XP

descărca WinRAR pentru XP gratuit

descărcare WinRAR pentru Windows 7 gratuit

Ferestre WinRAR gratis 7 fisura

Corel serie trage 11

Corel serie trage 11 seriale

CS5 serialz

CS5 serialz gratuit

descărcări Corel gratuite

descărcări Corel gratuite de cracare