Användarvillkor

Vi använder tredje part annonsföretag för att visa annonser när du besöker vår hemsida. Dessa företag kan använda information (ej ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Om du vill ha mer information om denna praxis och att känna dina val om att inte ha denna information används av dessa företag, klicka här .

Tack för ditt besök LotusEnthusiast.net ("Webbplatsen"). Genom att använda Webbplatsen, skapar du en rättslig och bindande avtal mellan dig och ägaren till webbplatsen ("ägare") som omfattar alla följande villkor för din användning av webbplatsen. Ägaren skall vara fria att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera samma på Webbplatsen men utan någon individuell meddelande till dig.

Innan du acceptera detta avtal, bör du notera att andra parter kan du publicera material som du kan finna stötande. Det är också möjligt att andra parter kan få information om dig som du kan överväga personlig och att de kan försöka att trakassera, hota eller på annat sätt använda sådan information på ett sätt som du kan invända mot. Dessutom måste du veta att information som du lägger upp är inte privat och kan nås och ses av andra. Därför bör du vara mycket försiktig med den information du lämnar.

Webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen kan ändras när som helst och eventuella tillägg eller ändringar skall automatiskt anses omfattas av dessa villkor. Webbplatsen eller din tillgång till Webbplatsen kan också tas ner när som helst genom ägaren. Inga sådana åtgärder anses ett brott eller brott mot detta avtal om den del av ägaren.

Dina skyldigheter.

Du skall vara ensam ansvarig för allt du lägger, publicera eller på annat sätt sätta upp på Webbplatsen ("Material" i detta avtal och uttrycket "Material" skall innehålla all information, inklusive eventuella fotografier, beskrivningar, biografiskt material, e-postinformation eller liknande dig ge) och allt och allt material som du lägger upp, publicera eller på annat sätt sätta upp eller överföra skall vara föremål för alla dina utfästelser, garantier, skyldigheter och ersättningar som ingår i detta avtal. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för alla lösenord och konto tillhandahålls till dig som en del av din användning av Webbplatsen, och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Ägaren förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet att avvisa någon Material inför Ägarens uppmärksamhet men ägaren får inte, som en vanlig fråga, granska, redigera, censurera eller på annat sätt ha någon övervakande roll när det gäller alla material. Du samtycker till att du inte kommer att publicera på Webbplatsen eller på annat sätt publicera, överföra, publicera eller sända till andra:

* Allt material som kan kränka rättigheterna för någon annan part, inklusive men inte begränsat till några rättigheter till privatliv, ärekränkning, förtal, upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter och inte heller något material som är obscent, stötande, rasistiskt, sexuellt, trakasserande eller strider mot lagstiftningen i någon delstat, land, provins eller någon annan myndighet som helst i världen;
* Allt material som innehåller anatomiska eller sexuella referenser, eller sexuellt suggestiva språk;
* eventuella fotografier, grafik eller liknande i alla format som innehåller nakenhet eller personlig information;
* Allt material som är krypterad,
* Allt material som kan anses vara eller är ett kedjebrev eller liknande;
* Allt material som innehåller eller ger någon form av virus, trojanska hästar, etc.

Dessutom förstår man att alla som postar något material till Webbplatsen, inklusive men ej begränsat till annonsörer som annonserar på Webbplatsen kan äga rättigheterna till att material eller sådana annonser och därmed sammanhängande frågor och godkänner du att du inte får kopiera, överföra, återanvänt eller på annat sätt använda sådant material eller sådana annonser och därmed sammanhängande frågor som helst utan uttryckligt före och skriftligt tillstånd från ägaren av detta material eller sådana annonser och därmed sammanhängande frågor.

Du godkänner vidare att du får inte:

* Avbryta eller störa eller försöka störa eller störa Webbplatsen på något sätt eller förhindra eller försvåra någon annan part tillgång till Webbplatsen;
* Tillhandahålla falsk eller vilseledande information om dig själv eller andra;
* Modifiera eller ändra någon del av Webbplatsen;
* Samla in eller lagra personuppgifter om andra användare.

Du samtycker till att dina korrespondens eller affärer med, eller deltagande i kampanjer av, annonsörer eller andra som finns på eller genom Webbplatsen, inklusive betalning och leverans av liknande varor eller tjänster, och alla andra villkor, garantier eller utfästelser i samband med sådana mellanhavanden , är uteslutande mellan dig och sådana annonsörer eller andra. Du samtycker till att ägaren inte ska vara ansvarigt för någon förlust eller skada av något slag uppkommit på grund av sådana mellanhavanden eller på grund av närvaron av sådana annonsörer eller andra på webbplatsen.

I händelse av att du lämnar information om dig själv, ska du uppdatera sådan information från tid till annan för att hålla denna information aktuell.

Ägar rättigheter.

Ägaren förbehåller sig rätten och genom att ingå detta avtal som du uttryckligen samtycke till att ägaren att få tillgång till allt material och annan information som du lägger upp på Webbplatsen, liksom rätten att övervaka alla aktiviteter på Webbplatsen inklusive rätten att ta bort material som Ägare anser i strid med detta avtal, men ägaren får inte ha skyldighet att göra så och ägare ska inte, som en vanlig fråga, granska, redigera, censurera eller på annat sätt ha någon övervakande roll när det gäller sådana verksamheter eller sådant material. Du uttryckligen samtycke till att innehavaren rätt att lagra och göra kopior av alla dina Material och annan information du lägger upp. Du uttryckligen samtycker att låta ägaren att lämna ut till någon annan part alla sådana material och annan information som du lägger upp. Du samtycker till att ägaren kan bevara Material och information om dig och kan avslöja material om det behövs för att göra det enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller yppande är nödvändigt för att: (a) uppfylla juridiska processer; (B) verkställa villkoren i detta avtal; (C) svara på påståenden om att något material bryter rättigheter tredje part; eller (d) skydda rättigheter, egendom, eller personlig säkerhet för ägaren, Webbplatsen, användare av Webbplatsen och allmänheten. Ägare är innehavare av alla Ägar upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter och du ska ha några rättigheter av något slag i och inte heller ska du använda någon av Ägar äganderätt. Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera i kommersiellt syfte, någon del av webbplatsen. Du ger härmed och bevilja ägare, dess efterträdare, övertagare och licenstagare, alla rättigheter att använda, kopiera, visa, post, återpublicera, distribuera, göra sammanställningar, databaser, derivat och andra versioner av materialet, inklusive men inte begränsat till att införliva Material i andra verk och inom bidraget skall vara ett bidrag till ägare och dess efterträdare, övertagare och licenstagare både under löptiden för detta avtal och efter detta avtal upphör av någon anledning och i evighet och kan inte återkallas av dig av någon anledning. Ägare ska ha rätt att sälja, överlåta eller på annat sätt överföra någon eller alla sina rättigheter i detta avtal till någon annan part. Du bekräftar vidare att ägaren kan fastställa allmänna rutiner och begränsningar som gäller användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till det maximala antalet dagar som e-postmeddelanden, anslagstavla inlägg eller annan uppladdat material kommer att behållas, det högsta antalet e-postmeddelanden som kan sändas från eller tas emot av dig, den maximala storleken på varje e-postmeddelande som kan sändas från eller tas emot av dig, den maximala diskutrymmet som kommer att tilldelas på Ägar servrar för din räkning, och det maximala antalet gånger (och den maximala varaktighet som) kan du få tillgång till Webbplatsen under en given tidsperiod. Du samtycker till att ägaren inte har något ansvar för radering eller underlåtenhet att lagra meddelanden och annan kommunikation eller annat material Du erkänner att ägaren förbehåller sig rätten att logga ut konton som är inaktiva under en längre tid.

Tolkningen av detta avtal.

Det är avsikten med ägaren i detta avtal och med hänsyn till platsen för att försäkra sig om att ägaren inte anses vara en utgivare av vilket material som helst eller ansvarig på något sätt för genomförande av dig eller någon annan medlem eller på annat sätt och som sådan, detta avtal och Webbplatsen ska tolkas som att ägaren inte ansvarig på något sätt för material, sådant beteende eller på annat sätt och göra Ägar åtgärder konsekvent och överensstämmer med alla lagar, var som helst i världen, vare sig nu i tillvaron eller hädanefter antas.

Dina löften.

Du utfäster och garanterar: att du är över 18 år; att varken Material eller ingå detta avtal av dig kommer att försämra eller bryter mot några rättigheter för någon part som anges ovan och att allt material uppfyller och följer alla tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter någon statlig eller annat organ som utövar jurisdiktion över detta avtal, Webbplatsen eller på annat sätt överallt i världen; att materialet är originalet med dig; och att du ska vara ensam ansvarig för full överensstämmelse under alla statliga och federala lagar, förordningar, föreskrifter och liknande reglera detta avtal, Webbplatsen eller på annat sätt. Du intygar vidare och garanterar att du inte ska sträva efter att hålla ägare, eller någon av dess aktieägare, tjänstemän, direktörer, agenter, advokater eller andra ansvariga på något sätt för något som kan bli följden av din eller någon annans användning av våra tjänster. Dessa garantier skall överleva uppsägning av detta avtal.

Dina Ersättning.

Ska försvara och spara och hålla ägare, Ägarens anslutna och relaterade företag och andra relaterade affärsenheter, deras eller ägarens respektive efterträdare och förvärvare och deras eller ägarens licensinnehavare, partners, anställda, agenter, advokater, aktieägare, tjänstemän, direktörer mot all fordringar, krav, kostnader, priser, skador och liknande, inklusive advokatarvoden, som kan uppstå från ett brott eller påstådda brott mot någon av dina garantier, representationer, löften eller skyldigheter enligt detta avtal, om inte ett brott mot dessa garantier, representationer, löften eller skyldigheter slutligen ihållande och om någon tvist eller krav lämnas in, eller av någon annan orsak till åtgärd eller krav från tredje part, inklusive men inte begränsat till regeringsorgan om någon tvist eller krav lämnas in eller ihållande. Dessa ersättningar skall överleva uppsägning av detta avtal.

INGA GARANTIER.

Webbplatsen och alla dess komponenter INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON reklam TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER INDIREKT, AV NÅGOT SLAG VARE SIG SOM ATT ANVÄNDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANNAT. DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. ÄGARE GARANTERAR INTE ELLER GARANTI, och ägare SKALL INTE VARA ANSVARIG FÖR, riktigheten av något material som publiceras på webbplatsen, vare sig redaren eller av något PART INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON annonsören. ÄGARE varken stödjer eller stödja någon material som läggs av någon part INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON annonsören. ÄGARE SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR handlingar eller försummelser av någon part inklusive men inte begränsat till annonsörer OCH ELLER NÅGON ANNAN besökare till Webbplatsen eller någon handling eller underlåtenhet NÅGON part som sajten har lämnat någon LÄNKAR ELLER SOM andra parten kan tillhandahålla tjänster på plats eller DIG. ÄGARE SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT utjämnings, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER SKADOR ELLER KOSTNADER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR ELLER KOSTNADER FÖR PERSONSKADA av något slag, upphovsrättsintrång VARUMÄRKESINTRÅNG , patentintrång, ärekränkning, förtal, intrång i privatlivet, interferens med rättigheter till publicitet, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST, HINDER I ARBETET, DATORFEL ELLER FEL, ELLER FÖR FEL av fartygsägarens ELLER NÅGON ANNAN webbhotell eller ANNAN SERVER ELLER NÅGON FEL ägare eller någon annan part ge Internet-åtkomst under en period av tid eller FÖR NÅGON ORSAK UTANFÖR ägarens kontroll NOR FÖR ALLA ANDRA SKADOR ELLER KOSTNADER INKLUSIVE SKADOR ELLER FÖRLUSTER. ÄGARE INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR ELLER kostnader utöver den totala kontraktssumman för utförda tjänster AVTAL, ÄVEN OM ÄGARE SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER KOSTNADER ELLER FÖR ANSPRÅK FRÅN ANNAN PART. DEN INOM BEGRÄNSNING AV GARANTIER kan begränsas av Lagen i vissa stater eller andra jurisdiktioner och så några av de OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.

Diverse

Om du har några klagomål om webbplatsen, kan du kontakta ägaren via kontaktsidan. Om du tror att dina rättigheter upphovsrätt har kränkts, bör du meddela Ägarens utsedda ombud. Detta avtal skall vara föremål för och tolkas i enlighet med lagstiftningen i USA som gäller för avtal helt som ska utföras däri. Om ägaren begär en tredje part att tillhandahålla tjänster genom vårt nätverk eller Webbplatsen, ska bestämmelserna i detta avtal gäller för din användning av deras tjänster. Detta avtal är fullständig förståelse mellan dig och ägare och kan modifieras och någon av dess bestämmelser endast avstått från en skriftlig undertecknad av både dig och ägare. Det ska binda och gynna alla dina och Ägar respektive arvtagare, övertagare och efterträdare i ränta, men eventuella begränsningar på uppdrag och överföring annars i detta avtal skall kunna tillämpas på. En avsägelse av någon bestämmelse i detta avtal, eller någon hävdade brott därav, inte skall anses en avsägelse av någon annan bestämmelse eller brott. Alla åtgärder som ägare i detta avtal är kumulativa och utövande av ägaren till någon åtgärd ska inte påverka Ägarens utövandet av andra rättigheter eller rättsmedel som är tillgängliga för ägaren. Tvist enligt detta avtal skall endast fastställas genom en behörig domstol endast i USA och ägare har rätt att förelägganden. Du samtycker uttryckligen till personlig jurisdiktion i ett sådant tillstånd och i en sådan domstol. I någon åtgärd enligt detta avtal, skall den vinnande parten har rätt till advokatkostnader och rättegångskostnader. I händelse av att någon del av detta avtal ska hållas ogiltig eller ogenomförbar skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av resten av detta avtal. Alla bestämmelser i detta avtal skall överleva uppsägning av detta avtal av någon anledning.

DEMENTI

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser samt reklam. Sådana länkar och annonser är inte påskrifter av produkter eller tjänster i sådana webbplatser eller i sådan reklam, och ingen information i en sådan webbplats eller sådana annonser har godkänts eller godkänts av Lotus Enthusiast.

Alla produktnamn, varumärken och liknande visas eller används i denna webbplats och relaterat material är antingen varunamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör och ägs av respektive ägare. Ingen ansökan görs att sådana ägare stöder någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av denna webbplats.

Alla bestämmelser i denna webbplatsens användarvillkor är helt införlivas häri.

seriell winzip 11

seriell winzip 11 nyckel

gratis Corel Photoshop nedladdning

gratis Corel Photoshop nedladdning keygen

winrar 3 nedladdning

winrar 3 nedladdning freedownload

Corel DVD Moviefactory 6

Corel DVD Moviefactory 6 nedladdningar

gratis winrar nedladdning för XP

Ladda ner WinRAR för xp gratis

Ladda ner WinRAR gratis Windows 7

Ladda ner WinRAR gratis Windows 7 spricka

seriella Corel Draw 11

seriella Corel Draw 11 serier

CS5 serialz

CS5 serialz fri

gratis Corel-nedladdningar

fria Corel-nedladdningar knäckt