Användarvillkor

Vi använder tredje part annonsföretag för annonser när du besöker vår webbplats. Dessa företag kan använda information (med undantag av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Om du vill ha mer information om denna praxis och att känna dina val om att inte ha denna information används av dessa företag, klicka här .

Tack för ditt besök LotusEnthusiast.net ("Webbplatsen"). Genom att använda Webbplatsen, skapar du en laglig och bindande avtal mellan dig och ägaren av Webbplatsen ("ägare") som innehåller alla följande villkor för din användning av Webbplatsen. Ägaren skall vara fri att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera samma på Webbplatsen men utan någon individuell meddelande till dig.

Innan du acceptera detta avtal, bör du notera att andra parter kan du publicera material som kan vara stötande. Det är också möjligt att andra parter kan få information om dig som du kan överväga personlig och att de kan försöka trakassera, hota eller på annat sätt använda sådan information på ett sätt som du kan göra invändningar mot. Dessutom måste du veta att informationen som du lägger upp är inte privat och kan nås och ses av andra. Således bör man vara ytterst försiktig med den information du lämnar.

Webbplatsen.

Innehållet på Webbplatsen kan ändras när som helst och eventuella tillägg eller ändringar skall automatiskt anses omfattas av dessa villkor. Webbplatsen eller din tillgång till Webbplatsen kan också tas ner när som helst genom ägare. Inga sådana åtgärder anses ett brott eller brott mot detta avtal hos ägare.

Dina skyldigheter.

Du skall vara ensam ansvarig för allt du lägger upp, publicera eller på annat sätt sätta upp på Webbplatsen ("Material" i detta avtal och uttrycket "Material" skall innehålla all information, inklusive eventuella fotografier, beskrivningar, biografiskt material, e-information eller liknande dig ge) och allt och allt material som du lägger upp, publicera eller på annat sätt sätta upp eller överföra skall omfattas av alla dina framställningar, garantier, skyldigheter och ersättningar som ingår i detta avtal. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för varje lösenord och konto tillhandahålls dig som en del av din användning av Webbplatsen, och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Ägaren förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet att avvisa alla material kommer till Ägarens uppmärksamhet men ägare får inte, som en vanlig fråga, granska, redigera, censurera eller på annat sätt underhålla någon övervakande roll när det gäller alla material. Du samtycker till att du inte kommer att posta på Webbplatsen eller på annat sätt publicera, överföra, publicera eller sända till andra:

* Alla material som kan bryta mot rättigheterna för någon annan part, inklusive men inte begränsat till några rättigheter för privatlivet, ärekränkning, förtal, upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter och inte heller något material som är obscent, stötande, rasistiskt, sexuellt explicit, trakassera eller bryter mot lagstiftningen i någon delstat, land, provins eller någon annan myndighet som helst i världen;
* Allt material som innehåller anatomiska eller sexuella referenser, eller sexuellt suggestiva språk;
* Eventuella fotografier, grafik eller liknande i alla format som innehåller nakenhet eller personlig information;
* Allt material som är krypterat;
* Allt material som kan anses vara eller är ett kedjebrev eller liknande;
* Material som innehåller eller ger någon form av virus, trojanska hästar, etc.

Dessutom förstår man att alla som postar något material på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till annonsörer som annonserar på Webbplatsen kan äga rättigheterna till det material eller sådana annonser och relaterade frågor, och du accepterar att du inte får kopiera, överföra, återanvänt eller på annat sätt använder något sådant material eller sådana annonser och därmed sammanhängande frågor som helst utan uttryckligt, föregående och skriftligt tillstånd från ägaren av det material eller sådana annonser och relaterade frågor.

Du godkänner vidare att du får inte

* Avbryta eller störa eller försöka avbryta eller störa Webbplatsen på något sätt och inte heller förebygga eller hindra någon annan parts tillgång till Webbplatsen;
* Ger falsk eller vilseledande information om dig själv eller andra;
* Modifiera eller ändra någon del av Webbplatsen;
* Samla in eller lagra personuppgifter om andra användare.

Du samtycker till att din korrespondens eller affärer med, eller deltagande i reklamkampanjer hos, annonsörer eller andra hittade på eller via Webbplatsen, inklusive betalning och leverans av eventuella varor eller tjänster, och alla andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser associerade med sådana mellanhavanden , är uteslutande mellan dig och dessa annonsörer eller andra. Du samtycker till att ägaren inte ska vara ansvarigt för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av sådana affärer eller som ett resultat av närvaron av sådana annonsörer eller andra på Webbplatsen.

I händelse av att du lämnar information om dig själv, ska du uppdatera sådan information då och då för att hålla denna information aktuell.

Ägarens rättigheter.

Ägaren förbehåller sig rätten och genom att ingå detta avtal som du uttryckligen samtycke till att låta ägaren att komma åt allt material och annan information som du lägger upp på Webbplatsen, liksom rätten att övervaka alla aktiviteter på webbplatsen, inklusive rätten att ta bort material som Ägare anser i strid med detta avtal, men ägare ska inte ha skyldighet att göra det och ägare ska inte, som en vanlig fråga, granska, redigera, censurera eller på annat sätt underhålla någon övervakande roll när det gäller sådana aktiviteter eller sådant material. Du uttryckligen samtycke att tillåta ägaren rätt att lagra och göra kopior av alla dina material och annan information som du lägger upp. Du uttryckligen samtycker att låta ägaren att lämna ut till någon annan part allt sådant material och annan information som du lägger upp. Du samtycker till att ägare kan bevara material och information om dig och kan lämna ut material om det krävs för att göra det enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller avslöjande är nödvändigt för att: (a) uppfylla juridiska processer; (B) upprätthålla villkoren i detta avtal, (C) besvara påståenden att något material kränker rättigheterna för tredje part; eller (d) skydda rättigheter, egendom eller personliga säkerhet Owner, Webbplatsen, användarna av Webbplatsen och allmänheten. Ägare är innehavare av samtliga Ägarens upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter och du ska ha några rättigheter av någon sort i och inte heller ska du använda någon av Ägarens äganderätt. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera i kommersiellt syfte, någon del av Webbplatsen. Du ger härmed och bevilja ägare, dess efterträdare, övertagare och licenstagare, alla rättigheter att använda, kopiera, visa, posta, återpublicera, distribuera, göra sammanställningar, databaser, derivat och andra versioner av materialet, inklusive men inte begränsat till att införliva Material i andra verk och inom bidraget ska vara ett bidrag till ägare och dess efterträdare, övertagare och licenstagare både under giltighetstiden för detta avtal och efter att detta avtal upphör av någon anledning och i all framtid och kan inte återkallas av dig av någon anledning. Ägaren har rätt att sälja, överlåta eller på annat sätt överföra någon eller samtliga rättigheter enligt detta avtal till någon annan part. Du bekräftar vidare att ägaren kan fastställa allmänna rutiner och begränsningar angående användningen av webbplatsen, inklusive men ej begränsat till det högsta antal dagar som e-postmeddelanden, anslagstavla inlägg eller annan uppladdade material kommer att behållas, det högsta antalet e-postmeddelanden som kan skickas från eller tas emot av dig, den maximala storleken för varje e-postmeddelande som kan sändas från eller tas emot av dig, den maximala diskutrymmet som kommer att tilldelas på Ägarens servrar för din räkning, och maximalt antal gånger (och den maximala varaktighet som) du får tillgång till webbplatsen under en viss tidsperiod. Du samtycker till att ägare har något ansvar för radering eller underlåtenhet att lagra meddelanden och annan kommunikation eller annat material Du bekräftar att ägare förbehåller sig rätten att logga ut konton som är inaktiva under en längre tid.

Tolkningen av detta avtal.

Det är avsikten med ägare i detta avtal och med hänsyn till platsen för att se till att ägare inte anses vara en utgivare av något material eller ansvarig på något sätt för genomförandet av dig eller någon annan medlem eller på annat sätt och som sådan, detta avtal och Webbplatsen ska tolkas som att ägaren inte ansvarig på något sätt för något material, sådant beteende eller på annat sätt och göra Ägarens åtgärder konsekvent och kompatibel med alla lagar, var som helst i världen, vare sig nu existerar eller hädan antagits.

Dina löften.

Du försäkrar: att du är över 18 år; att varken material eller att ingå detta avtal genom att du kommer att försämra eller bryta mot rättigheterna för någon part enligt ovan och att allt material uppfyller och följer alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar av någon statlig eller annat organ som utövar jurisdiktion över detta avtal, Webbplatsen eller på annat sätt som helst i världen; att materialet är originalet med dig; och att du ska vara ensam ansvarig för fullständig överensstämmelse i alla statliga och federala lagar, författningar, föreskrifter och dylikt som reglerar detta avtal, Webbplatsen eller på annat sätt. Du intygar vidare och garanterar att du inte skall försöka hålla ägare, eller någon av dess aktieägare, tjänstemän, direktörer, agenter, advokater eller andra ansvariga på något sätt för något som kan bli resultatet av din eller en annan persons användning av vår service. Dessa garantier skall överleva uppsägning av detta avtal.

Dina Ersättning.

Skall försvara och rädda och hålla ägare, Ägar anslutna och relaterade företag och andra affärsenheter, deras eller Ägarens respektive efterträdare och övertagare och deras eller ägarens licenstagare, partners, anställda, agenter, advokater, aktieägare, tjänstemän, direktörer mot all anspråk, krav, kostnader, priser, skador och liknande, inklusive advokatarvoden, som kan uppstå från ett brott eller hävdade brott mot någon av dina garantier, representationer, löften eller skyldigheter enligt detta avtal, om ett åsidosättande av dessa garantier, framställningar, löften eller skyldigheter slutligen ihållande och om någon tvist eller anspråk lämnas in, eller av någon annan orsak till åtgärd eller krav från tredje part, inklusive men inte begränsat till någon statligt organ om någon tvist eller anspråk lämnas in eller ihållande. Dessa ersättningar skall överleva uppsägning av detta avtal.

INGA GARANTIER.

WEBBPLATSEN och alla dess komponenter, inklusive men inte begränsat till all reklam TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER, DIREKT ELLER INDIREKT, AV NÅGOT SLAG VARE SOM ATT ANVÄNDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANNAT. DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. ÄGARE GARANTERAR INTE ELLER GARANTI, OCH ÄGAREN ANSVARAR INTE FÖR, riktighet MATERIAL publiceras på webbplatsen, VARE ÄGARE ELLER NÅGON PART INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EN ANNONSÖR. ÄGARE varken rekommenderar eller stödja någon material som läggs ut av någon part INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EN ANNONSÖR. ÄGARE INTE ANSVARIGA FÖR Åtgärder eller försummelser av någon part INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANNONSÖRER OCH ELLER NÅGON ANNAN besökare till webbplatsen eller någon handling eller underlåtenhet av NÅGON SOM WEBBPLATSEN har lämnat någon LÄNKAR ELLER VILKA andra parten kan tillhandahålla tjänster TILL SAJTEN ELLER TILL DIG. ÄGARE INTE ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT KOMPENSATIONSLEDIGHET, DIREKT ELLER SKADOR ELLER KOSTNADER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADOR ELLER KOSTNADER FÖR PERSONSKADA av något slag, upphovsrättsintrång VARUMÄRKESINTRÅNG , patentintrång, ärekränkning, förtal, intrång i privatlivet, STÖRNINGAR RÄTTIGHETER publicitet, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I ARBETET, DATORFEL ELLER FEL, ELLER FÖR FEL ÄGARENS ELLER ANNAN webbhotell ELLER ANNAT SERVER ELLER NÅGON FEL ÄGARE ELLER ANNAN PART ATT GE INTERNET FÖR NÅGON TID ELLER FÖR ORSAK UTANFÖR ägarens kontroll NOR FÖR ALLA ANDRA SKADOR ELLER KOSTNADER INKLUSIVE SKADESTÅND ELLER FÖRLUSTER. ÄGAREN ANSVARAR INTE FÖR SKADOR ELLER kostnader utöver den totala kontrakts PRIS FÖR TJÄNSTER HÄR, ÄVEN OM ÄGARE SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER KOSTNADER ELLER FÖR KRAV FRÅN ANNAN PART. DET INOM BEGRÄNSNING AV GARANTIER kan begränsas av lagstiftningen i vissa stater eller andra jurisdiktioner OCH SÅ NÅGRA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM BEROR PÅ STAT.

Diverse

Om du har några klagomål om webbplatsen, kan du kontakta ägaren via kontaktsidan. Om du tror att dina rättigheter upphovsrätt har kränkts, bör du meddela Ägarens utsedda ombud. Detta avtal skall omfattas av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i USA som gäller för avtal som helt som skall utföras däri. Om ägare frågar en tredje part att tillhandahålla tjänster genom vårt nätverk eller för webbplatsen, skall bestämmelserna i detta avtal gäller för användandet av deras tjänster. Detta avtal är det fullständig förståelse mellan dig och ägare och kan ändras och någon av dess bestämmelser avstått endast genom en skrift undertecknad av både dig och ägare. Den ska binda och gynnar alla dina och Ägarens arvingar, övertagare och efterträdare i ränta men inga restriktioner för överlåtelse och överföring i övrigt ingår i detta avtal gäller i övrigt. Ett avstående av någon bestämmelse i detta avtal eller någon hävdade brott mot detta, skall inte tolkas som en avsägelse av någon annan bestämmelse eller brott. Alla rättsmedel som ägare i detta avtal är kumulativa och utövande av ägaren till någon åtgärd skall inte påverka Ägarens utöva andra rättigheter eller rättsmedel till ägare. Tvist enligt detta avtal skall fastställas endast genom en behörig domstol endast i USA och ägare har rätt att förelägganden. Du samtycker uttryckligen till personlig jurisdiktion i ett sådant tillstånd, och i en sådan domstol. I varje åtgärd enligt detta avtal, ska den vinnande parten har rätt till advokatkostnader och rättegångskostnader. För det fall någon del av detta avtal skall vara ogiltig eller icke verkställbar skall det inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i resten av detta avtal. Samtliga av bestämmelserna i detta avtal skall överleva uppsägning av detta avtal av någon anledning.

DEMENTI

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser samt reklam. Sådana länkar och annonser är inte påskrifter av produkter eller tjänster i sådana webbplatser eller i sådana annonser, och ingen information i en sådan webbplats eller sådana annonser har godkänts eller godkänts av Lotus Enthusiast.

Alla produktnamn, varumärken och liknande avbildade eller används i denna webbplats och material är antingen varunamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör och ägs av respektive ägare. Inget påståendet att sådana ägare ställer sig bakom någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av denna webbplats.

Samtliga av bestämmelserna i denna webbplatsens användarvillkor är helt införlivas häri.

seriell winzip 11

seriell winzip 11 nyckel

fri Corel Photoshop nedladdning

fri Corel Photoshop nedladdning keygen

winrar 3 nedladdning

winrar 3 nedladdning Free

Corel DVD Moviefactory 6

Corel DVD Moviefactory 6 nedladdningar

gratis winrar nedladdning för xp

ladda ner winrar för xp gratis

ladda ner WinRAR gratis Windows 7

ladda ner WinRAR gratis Windows 7 spricka

seriella Corel Draw 11

seriella Corel Draw 11 serier

CS5 serialz

CS5 serialz fri

fria corel nedladdningar

fria corel nedladdningar knäckt